Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКИЙ ГОВІР, правобережнополіський говір — один з трьох говорів північного наріччя. Поширений на півночі Київ., Житом. та Рівн. областей. Відокремлюється від волин. говірок умовною лінією, що проходить на північ від Рівного, Новограда-Волинського, по верхів’ю р. Уборті — на північ від Житомира — по правому березі р. Ірші — на північ від Києва до злиття р. Остра з Десною на лівобережжі Дніпра. Зх. межа, що розділяє волин. (західне) і середнє Полісся, проходить по лівобережжю Горині, відступаючи від річки на захід, і вздовж Горині піднімається до Прип’яті. Сх. межею служить Дніпро. Пн. окраїна С. г. простягається вздовж укр.-білорус. кордону (карту говорів української мови див. на окр. арк., с. 720 — 721). Фонол. різноманітність С. г., на відміну від пд. говірок, стосується гол. чин. вокалізму, який має переважно семичленну структуру:з невеликими острівними ареалами, де залишилися дифтонги, та шестичленну структуру:в якій ê розвинулося на місці о в новозакритих складах після зміни першого компонента дифтонга: порвêг (поріг), стêл і ствêл (стіл), лопухвêв (лопухів), а також з е: с’êм (сім). Закриті голосні ô та ê мають фонол. статус і протиставляються відкритим голосним як самост. фонеми: д’êн’ ‘подінь, сховай’ — д’ен’ ‘день’, пôл’шча ‘розвідувальні бджоли’ — Пóл’шча ‘Польща’.

С. г. властиві такі фонет. особливості: послідовна нейтралізація в ненаголош. позиції протиставлень ě, е — е: с’êн’і — сенéй, ос’êн’н’і — óсені; ä (із ę), e — е: с’йáто — свети; сéла — селó; ô (із ō) — ō (із о та ъ): сôк — сóк’і, сом’і — сом; перехід а в е після й: йáловка — йеловчýк ‘підросле теля’.

Морфол. особливості С. г.: у род. і місц. в. одн. та в наз. в. мн. іменників І відміни м’якої і мішаної груп під наголосом виступають континуанти Ђ-закінчення (багáто головн’ê, поломáл’іса тройн’ê), а в ненаголош. позиції рефлекс -и (немá дóл’і, вôн на пóл’і, мéж’і). Та сама закономірність і в наз. в. мн. іменників ч. р. II відміни м’якої і мішаної груп: драгл’ê ‘холодець’, драбцê ‘драбина’, ковал’ê ‘ковалі’ — оплéн’і ‘частина повозки’, дрéгл’і, хлóпціи.

До розмежувальних пн.-пд. ізоморф належать стягнені форми прикметників ч. р.: дóбр’і, си́н’і; форми 2-ї ос. одн. дієслів нак. сп. без -й: б’і ‘бий’; архаїчні форми вищого ступеня прикметників: с’іл’н’êйш’і; відсутність закінчення -ов’і, -ев’і в іменниках ч. р. II відміни; відсутність приставного н- в займенниках 3-ї ос. (до йогó, у йейê).

Діалектна лексика формує острівні ареали, що членують С. г. на кілька говіркових груп: верхньославечанську: мармýл’ ‘наріст на дереві, на тілі’, нáмозкол’ ‘деревна заболонь’; середньоушанську: сýмеж ‘злиття річок’, óкорок ‘відземок деревного стовбура’; верхньоушанську: грýшина ‘крушина’, чередá ‘черінь грибів’; говіркову групу біля злиття річок Уші, Норині і Жерева: кул’бáка ‘наріст на дереві’, гнилýша ‘трясовина’; жеревську: шалгýн ‘плетена корзина’, сýноздка ‘поперечна глиця борони’, середньоубортську: брикýн ‘пуголовок’, бамбул’áка ‘наріст на дереві’; іршанську: чвáковина ‘драговина’, лути́ц’а ‘сосна, багата смолою’ та ін. Ця лексика найчастіше відома на невеликій території.


Літ.: Назарова Т. В. Некоторые особенности вокализма укр. правобережнополес. говоров. В кн.: Полесье. М., 1968; Никончук М. В. Мат-ли до лекс. атласу укр. мови. (Правобережне Полісся). К., 1979; АУМ, т. 1. К., 1984; Назарова Т. В. Лінгв. атлас Нижньої Прип’яті. К., 1985; Никончук М. В., Никончук О. М. Ендемічна лексика Житомирщини. Житомир, 1989; Никончук М. Лекс. атлас правобереж. Полісся. К. — Житомир, 1994.


М. В. Никончук.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.