Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ЖЕЛЕХІВКА — укр. фонет. правопис у Зх. Україні в ост. чв. 19 ст., який створив на основі гражданського шрифту й поширеної на той час в укр. мові фонет. орфографії (з деякими змінами) Є. Желехівський для власного «Малоруськонімецького словаря» (1886). Особливості цього правопису були зумовлені діал. рисами галиц. говірок: у зв’язку з розрізненням у зх. укр. говірках (на відміну від східних) твердих і м’яких зубних перед звуком і доповнювалася система йотованих в укр. мові (літера ї писалася не тільки для позначення йотованого і в словах типу їхав, мої, але й звука і з Ђ та е після м’яких зубних приголосних д, т, з, ц, с, л, н (дїло, тїло, цїна, сїно, лїс, тїк, принїс і т. д.). Після твердих зубних вживалася літера і (стіл, сік). Звук і з о в новозакритих складах передавався через і (поділ). Літери ъ, Ђ, ы були вилучені з алфавіту. Йотоване е і м’якість поперед, приголосного перед е передавалися через є, йотоване о — буквосполученням йо, а м’якість приголосного перед о — через ьо. Згідно з галиц. вимовою в іменниках с. р. не відбувалося подовження приголосних і писалося закінчення є відповідно до наддніпр. яїлє, житє, знанє), прикм. суфікси -ський, -цький не пом’якшувалися (українский, нїмецкий), але позначалася м’якість с перед наст. м’яким приголосним (сьміх, сьвято, сьвіт), частка -ся писалася окремо від дієслова (учить ся, являє ся), як і допоміжні дієслова му, меш, ме від інфінітивів у формах майб. ч. недок. в. (робити ме, ходити меш); апостроф ставився після префіксів на приголосний перед йотованим і о (з’явленє, з’їзд, під’їсти, з’орати), за винятком губних (мясо, вязати, пє, бю); вибухове g передавалося через ґ; іншомовні слова й різні форми окр. слів передавалися згідно з місц. вимовою з урахуванням вимови деяких звуків у тих мовах, з яких ці слова були запозичені, зокрема з позначенням м’якості л (зоольогія, блюза, кляса, Клавдия, генїй, єго, сказавбим тощо). Цей правопис мав як істотні переваги перед попередніми правописами, так і значні хиби, на що вказував І. Франко: немотивоване написання літери ї замість і в новозакритому складі і позначення знаком «ь» м’якості с у словах типу сьвято, сьміх. Східноукр. письменники та вчені (Б. Грінченко, А. Кримський та ін.) поставилися до Ж. негативно. Проте західноукр. інтелігенція і широка громадськість сприйняли цей правопис досить прихильно. 1893 Ж. була надр. «Руська граматика» С. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера. Ж. була затверджена австр. урядом для офіц. вжитку в шкільному навчанні і безроздільно панувала в Зх. Україні аж до 1922, а деякі твори друкувалися нею й пізніше.


Г. Л. Півторак.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.