Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ — просте речення, що складається з підмета і присудка, поєднаних предикат. зв’язком, та синтаксично залежних від них компонентів. Підмет і синтаксично залежні від нього компоненти утворюють групу підмета, а присудок і синтаксично залежні від нього компоненти — групу присудка. Другорядні члени речення, поширені ін. компонентами, утворюють групи (напр., групу додатка). Осн. засобом вираження підмета є ім. у формі наз. в., а присудка — особ. форма дієслова. Підмет і присудок взаємозалежні: підмет має форму, зумовлену категоріальною семантикою присудка, а присудок уподібнюється підметові формально.

За характером присудка Д. р. поділяють на два осн. типи: дієслівні та іменні. У дієсл. реченнях присудок виражається особ. формою повнознач. дієслова, на базі якого, з одного боку, формується ознака предмета мовлення, співвіднесеного з підметом, а з другого — ця ознака характеризується у модально-часовому плані як дійсна, можлива чи бажана: «Дніпрогес працює» (О. Гончар); «Скільки сказав би я слів про цю весну осінню, про щастя» (М. Рильський); «Хай дружби вогонь не вгаса!» (П. Тичина). В іменних двоскладних реченнях присудок складається з особ. форми служб. дієслова — зв’язки бути та повнознач. слова (імені) у певній формі: Він був молодий; Вона буде вчителькою. Повнозначне слово (ім’я) передає значення присудка, особові форми дієслова-зв’язки вказують на грамат. категорії способу і часу, узгоджують присудок з підметом. Дієслова-зв’язки може не бути, тобто воно може мати нульову форму, яка свідчить про теп. ч. дійсн. сп.: Вона гарна; Він спортсмен.

Залежно від семантики підмета і присудка, ін. компонентів Д. р. можуть виражати різні семант. структури: діяч — активна дія (Хлопчик біжить); носій стану — процесуальний стан (Дитина спить); носій ознаки — кваліфікативна ознака (Він начальник); носій відношення — посесивне відношення — об’єкт відношення (Брат має машину) тощо.


Літ.: СУЛМ. Синтаксис. К., 1972; Укр. грамматика. К., 1986.


Й. Ф. Андерш.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.