Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ДЕСКРИПТИВНА ЛІНГВІСТИКА (від лат. descriptio — опис) — амер. школа структурної лінгвістики. Основи заклав Ф. Боас у праці «Довідник з мов американських індіанців» (1911), остаточно сформували її в 30 — 50-х pp. 20 ст. Л. Блумфілд, З. Харріс, Б. Блок, Дж. Трейджер та ін. Виникла у зв’язку з потребою науково описати полісинтетичні мови амер. індіанців, не нав’язуючи їм схем, прийнятних для індоєвроп. мов. Осн. постулат Д. л.: мову слід розуміти й описувати з погляду її внутр. структури. При цьому мову визначають як текст достатньої довжини; тобто, мова і мовлення не розмежовуються. Це наслідок того, що дескриптивісти в основному працювали з інформантами — носіями мови, аналізуючи їхні висловлювання шляхом постановки серії питань, сформульованих так, аби відповідь була лише «так» чи «ні», тобто щоб максимально обмежити суб’єктивізм і опору на значення. Д. л. вважає, що значення не може бути критерієм встановлення і класифікації одиниць мови, оскільки воно базується на інтуїції і є фактором суб’єктивним. Таке ставлення до значення і його ролі в наук. описі було реакцією на зловживання значенням при встановленні грамат. категорій з боку молодограматиків (лінгв. школа в нім. мовознавстві ост. чверті 19 ст.). Для частини дескриптивістів відмова від значення стала самоціллю, що викликало критику їх у наук. л-рі. Прагнучи макс. об’єктивності й точності наук. опису мови, дескриптивісти розробили ряд ефектив. методик лінгв. аналізу з опорою на форми мовних одиниць та їх розподіл у мовленні, тексті: процедури польової лінгвістики, дистрибутивний аналіз і трансформаційний метод, аналіз за безпосеред. складниками, моделювання. Вони набули вел. поширення у мовознавстві в дослідженні одиниць усіх рівнів мови, у т. ч. для розмежування значень і в семант. класифікаціях.

На основі цих методик були здійснені перші спроби машинного перекладу й використання ЕОМ у мовознавстві. Розроблені амер. ученим Н. Хомським моделі мови широко використовують при побудові алгоритмічних мов. В україністиці методи Д. л. використовують для дослідження фонем., морфем, і синтаксичного рівнів мови, особливо при аналізі текстів на ЕОМ.


Літ.: Глисон Г. Введение в дескрипт. лингвистику. М., 1959; Блумфильд Л. Ряд постулатов для науки о языке. В кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. 2. М., 1960; Перебийніс В. С. Дослідження системи фонем укр. мови структур. методами. В кн.: Структур.-матем. дослідження укр. мови. К., 1965; Медведєв А. А. Системи фонем сучас. укр. мови. В кн.: Стат. та структур. лінгв. моделі. К., 1966; Методи структур. дослідження мови. К., 1968.


В. С. Перебийніс.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.