Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ДІЄПРИСЛІВНИК — незмінне, похідне від дієсл. часових форм грамат. утворення (вербоїд), якому притаманні ознаки дієслова і прислівника. Термін увели С. Смаль-Стоцький і Ф. Ґартнер у праці «Руска граматика» (1893). В укр. мові найвиразнішою морфологічною дієсл. ознакою Д. є категорія виду. Значення часу в них морфологічно нейтралізоване. Присл. сутність Д. виявляється у його незмінності й синтакс. функції обставини.

Залежно від виду вихідного дієслова розрізняють Д. недоконаного (кажучи, плачучи, читаючи, мучачи, просячи, читавши, прохавши) і доконаного (грюкнувши, принісши, прочитавши) виду. Перші утворюються від основи теп. ч. (форми 3-ї ос. мн.) за допомогою суфіксів — учи (-ючи) та -ачи (-ячи) і рідше від основи мин. ч. (форми чол. р. одн.) за допомогою суфікса -ши: бер-уть > бер-учи, клен-уть > клен-учи, працюj-уть > працюj-учи, кол-ють > кол-ючи, крич-ать > крич-ачи, мол-ять > мол-ячи; біг > біг-ши, ніс > ніс-ши, брав > брав-ши. Другі — від основи мин. ч. за допомогою суфікса -ши: довершив > довершив-ши, зробив > зробив-ши, гримнув > гримнув-ши, прибіг > прибіг-ши. У Д., утворених від зворотних дієслів, зберігається постфікс -сь (зрідка -ся): умиваються — умиваючись, умився — умившись, переконуються — переконуючись, зневірився — зневірившись.

Д. виражають ряд присл. значень, напр. знач, часу. Якщо розрізнення грамем категорії часу в дієслова пов’язане з моментом мовлення, то у Д. часове знач. випливає з його стосунку до дії, процесу або стану, виражених дієсловом. Воно залежить від синтакс. контексту, що витворює значення віднос. часу, вимірюваного у величинах, які характерні для присл. класу слів. До таких трансформованих часових значень, які ґрунтуються на семант. відношеннях між Д. і предикатом, вираженим часовими та способовими формами дієслів або інфінітивом, належать обставинні значення одночасності, часової попередності і часової наступності. Співвідношення видових форм дієсл. і Д. впливає на вираження різновидів знач. одночасності або різночасності. Д., утворені від дієсл. форм недок. в., звичайно мають значення одночасності, напр.: «Поволечки ступають сиві коні, У возі похоронному йдучи» (Д. Павличко). Д. док. в. виражають релят. значення попередності, наступності або одночасності, з яких досить поширеним є перше: «Горшки бабусині на цури Побивши, йшов спочити дід» (Є. Маланюк). На основі віднос. знач. часу у Д. розвинулися прислівникові значення причини, умови, способу дії тощо: «Віста з Малушею, натомившись, загорнулись у шкури й лягли спати» (С. Скляренко); «Мабуть, проклинатимеш мої відвідини, втративши кращі троянди свого саду» (З. Тулуб); «Відточені леза сокир з усього розмаху вгризалися в стрункі й високі стовбури ялин, шматуючи живу тканину деревини» (А. Шиян). Обставинні характеристики Д. зосереджуються не у внутр. морфол. структурі слова, а перебувають поза межами Д., у зовн. синтакс. оточенні, яке трансформує вихідне дієслівне знач. у відповідне знач. прислівникової природи.

Грамат. особливість Д. становить збереження ним синтакс. зв’язків вихід. дієслова (читають книгу > читаючи книгу, написав листа матері > написавши листа матері, гарно співають > гарно співаючи). Типовою для речень з Д. є наявність позиції суб’єкта, який стосується передусім предиката-дієслова: «Він весь час плакав, не ховаючись» (П. Загребельний). Конструкції з Д. в укр. мові синонімічні підрядним реченням (Дочитавши оповідання, дівчина замріялася = Коли дівчина дочитала оповідання, вона замріялася), конструкціям з однорід. присудками (Чорні хмари грізно насувалися, закриваючи обрій = Чорні хмари грізно насувалися і закривали обрій), прийменникововідмінковим сполукам з віддієсл. іменниками (Розповідаючи, хлопець хвилювався = Під час розповіді хлопець хвилювався) та ін. Д. властиві два ступені адвербіалізації. Перший ступінь засвідчує набуття незмінності й збереження синтакс. зв’язків вихід. дієслова, а другий пов’язаний із втратою Д. його сполучувальних можливостей, здатності поєднуватися із залеж. словами, пор.: Стоячи над урвищем, він думав глибоку думу і Він умирав стоячи, як умирають у легендах.

В укр. мові Д. походять від коротких акт. дієприкметників теп. і мин. ч. В давньорус. мові були лише зародки цієї форми. Придієсл. вживання коротких акт. дієприкметників вело до втрати узгодження з підметом і здатності змінюватись. В окр. закарпатських, пн. і пд.-сх. говірках, а також у фольклорі використовується давня форма Д. теп. ч. на -а, -я (ходя, глядя, стоя та ін.).

В україністиці Д. переважно розглядають як дієсл. утворення або як гібридну дієслівно-прислівникову категорію, що має ознаки дієслова і прислівника. Ост. часом укр. мовознавці кваліфікують Д. як віддієсл. прислівник.


Літ.: КСУЛМ, т. 1. К., 1951; СУЛМ. Морфологія. К., 1969; Русанівський В. М. Структура укр. дієсл. К., 1971; ІУМ. Морфологія. К., 1978; Вихованець І. Р. Частини мови в семант.-грамат. аспекті. К., 1988.


І. Р. Вихованець.ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ — напівпредикат. відокремлена конструкція (див. Напівпредикативні звороти, Відокремлення), що складається з опор. дієприслівника і залежних від нього компонентів. У форм.-синтакс. плані Д. з. підпорядковується підметово-присудковій основі простого речення (див. Детермінантні члени речення) або присудкові. Він стоїть у позиції обставини, відтворюючи форм. й семант. особливості цього другоряд. члена речення. Характерну рису Д. з. становить його відношення до суб’єкта дії (стану), який пов’язаний також із присудком і виконує роль підмета, напр.: «Не дочекавшись обіду, хлопчик з дівчатками зібрались додому» (Б. Харчук).

Д. з. у позиції детермінантного члена речення виражають типові обставинні відношення: а) часові: «Тим часом дівчина, вже прочунявшись, похапцем пробувала звестися на лікоть» (О. Гончар); б) причинові: «Офіцер спинився, мимоволі піддавшись владному тону» (О. Довженко); в) умовні: «Не знайшовши броду, не лізь у воду» (прислів’я). У позиції прислівного (залежного від слова) другоряд. члена речення Д. з. передає обставин.-означ, відношення: «О цій порі, аж чорні од розлуки, ридають наші матері, заламуючи руки» (В. Стус).

Здебільшого Д. з. є конструкціями, у яких опорні дієприслівники зберігають правобічну семант.-синтакс. валентність вихідного дієсл. предиката, пор.: «Мешканці, виставивши голови з віконечок, ведуть розмови» (В. Винниченко) < «Мешканці виставили голови з віконечок». Нерідко трапляються також невалентні поєднання дієприсл. із залежними від нього словами, напр.: «Перевізниця сиділа посередині, веслуючи вільно і вправно» (Б. Харчук). Д. з. може стояти на початку, всередині і в кінці речення.

У типових виявах Д. з. є трансформами підряд. обставинних частин складнопідрядного речення, пор.: «Натрудившися у квітні, Перецвівши у маю, Йдуть дерева передлітні в повінь лагідну свою» (М. Рильський) < «Після того як дерева передлітні натрудилися у квітні, перецвіли у маю, йдуть вони у повінь лагідну свою».


І. Р. Вихованець.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.