Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ФРАЗЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ — притаманне фразеол. одиниці категоріальне значення, своєрідність якого полягає у його цілісності та переосмисленості і випливає із специфіки, компонентності складу та способу утворення фразеологізму. Цілісне Ф. з. порівняно з лексичним набагато складніше завдяки його конотативному (див. Конотація) аспекту. Якщо домінантою лекс. значення виступає денотат.сигніфікат. елемент, то в семант. структурі Ф. з. першочергову роль відіграє конотативний, або експресивно-емоційний. Так, Ф. з. на відміну від відповідного йому лекс. значення, місткіше і багатше і не може дублювати семантики корелят. лексеми. Напр., фразеологізм побити горшки порівняно з словом посваритися, що приблизно йому відповідає, має такі додаткові семант. ознаки: 1) наявність колишньої довготривалої дружби; 2) розрив цієї дружби з якоїсь не зовсім коректної причини; 3) неможливість відновлення її; 4) певний осуд, зумовлений фактом, що стався. Завдяки значній ємності конотат. аспекту семантики фразеологізму, цілісному Ф. з. властива велика інформативність.

Специфіка Ф. з. полягає не лише у його характері, а й у способі утворення. Ф. з. відповідає вторинності номінації, мовного відтворення фразеологізмами дійсності, на відміну від лекс. значення слів, денотат.-сигніфікат. аспект якого безпосередньо пов’язаний з первинною (прямою) номінацією. Як при непрямій лексичній (слова з перен. значенням), так і при вторинній фразеол. номінації значення утворюються на основі переосмислення. Непряма номінація здійснюється, як правило, полісем. словом, значення якого обов’язково пов’язане з денотатом, необхідним для відповідної віднесеності з названою реалією. Перен. значення слова спрямоване не безпосередньо на предмет, а усвідомлюється через пряме номінат. значення (напр., з прямим номінат. значенням слова світлий — ’який випромінює яскраве світло’ пов’язане одне з перен. значень — ’нічим не засмучений; радісний, щасливий’). При вторинній (фразеологічній) же номінації визначальну роль відіграють окр. смислові елементи компонентів — семи. Напр., значення фразеологізму дзвонити в усі дзвони — ’розголошувати, поширювати щось’ пов’язане з образним уявленням про повідомлення чогось за допомогою биття у дзвони. Ф. з., як правило, утворюється на основі переосмислення співзвучного з ним вільного словосполучення у цілому і має опосередкований характер. Посередниками між планом вираження фразеологізму і реальною дійсністю виступають денотат.-сигніфікат. елементи семантично перетворених компонентів. У процесі фразеол. номінації формування Ф. з. здійснюється за такою схемою: дійсність — понятійно-мовне відображення її — сигніфікат опосередковуючого, опор, найменування — попереднє структурно-семант. значення мовної форми — мовна форма у вторин. функції називання. Ф. з. створюється не поєднанням, а сплавом кількох найменувань у єдине ціле внаслідок переосмислення лекс. значень слів-компонентів. Найпоширенішими способами переосмислення, що базується на реальних асоціат. зв’язках, є метонімічне та метафоричне переосмислення. У першому випадку воно здійснюється під впливом суміжності об’єктів первинної і вторинної номінації, де певна частина сигніфіката компонента збігається з відповідними семами ін. сигніфіката — фразеологічного, як у фраземі мати руку ’користуватися підтримкою впливової людини’, де компонент рука переосмислюється за суміжністю із знач, слова людина. У другому випадку переосмислення базується на основі аналогії, що існує між денотатами вільного і фразеол. словосполучень (напр., не один пуд солі з’їсти ’довгий час прожити разом’). Понятійну основу знач. фраземи як одиниці вторинної номінації становить взаємодія первинного і вторинного об’єктів найменувань. Семант. перетворенням підлягають сигніфікат, елементи лекс. значень, які стають основоположними у формуванні ядра значення усього фразеол. звороту. При цьому відбуваються зміни денотат. віднесеності, його знакової спрямованості на ін. денотат. ситуацію, яка виражає ін. відношення, що є наслідком образного сприйняття світу. Таким чином, Ф. з. формується не на основі певної ознаки денотата (як при непрямій лекс. номінації), а в процесі мовної взаємодії понятійних відображень реалій фразеол. компонентів і понятійного змісту дійсності, яку означає фразеол. одиниця, тобто на основі переосмислення всієї ситуації.


Літ.: Языковая номинация. Общие вопросы. М., 1977; Авксентьєв Л. Г. Сучас. укр. мова. Фразеологія. X., 1983; Алефіренко М. Ф. Теор. питання фразеології. X., 1987; Білоноженко В. М., Гнатюк І. С. Функціонування та лексикогр. розробка укр. фразеологізмів. К., 1989.


В. М. Білоноженко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.