Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ФОНОЛОГІЧНА СИСТЕМА — сукупність фонем певної мови в їхніх взаємозв’язках. Ф. с. функціонує за властивими їй закономірностями і може мати деякі специф. особливості навіть у близькоспорідн. мовах. У складі Ф. с. укр. мови налічується 38 фонем; у ній, за винятком слів іншомов. походження, уживаються лише тверді губні, фонема в виступає як сонорна (у рос. мові — 39 фонем, їй властиві тверді й м’які губні: пасть — пясть, тема — темя, труба — трубя, фонема в шумна дзвінка); у білорус, мові є лише тверда фонема р (рад), а в укр. — тверда й м’яка (рад — ряд); східнослов’ян. мовам не відомі носові голосні, а в польс. мові вони збереглися (reka, zab — укр. рука, зуб).

Фонеми розпізнають через протиставлення їх ін. фонемам за наявними в них диференц. (релевантними) ознаками. У системі диференц. протиставлень виділяють найзагальніші, тобто протиставлення за всіма диференц. ознаками, властивими протиставлюваним фонемам (напр., голосні — приголосні), або за ознаками, властивими групам фонем (тверді — м’які приголосні, шумні дзвінкі — глухі і т. д.). Та сама ознака в одних фонемах виступає як диференційна, а в інших — ні. Так, ознака глухості у фонемі ф не є диференційною, бо за такою ознакою вона не протиставляється іншій; у фонемах т, п, с, ш та ін. вона диференційна, бо за нею ці звуки протиставляються дзвінким д, б, з, ж і т. д. Велике значення мають також інтегральні ознаки, що зближують фонеми. Ф. с. сучасної укр. літ. мови належить до консонантичного типу, бо в ній кількісно переважають приголосні фонеми над голосними: приголосних — 32, голосних — 6 (84,2 % — 15 %). Приголосні фонеми перебувають у таких співвідношеннях: за участю голосу сонорні — 9, шумні — 23 (28,1 % — 71,9 %), дзвінкі — 11, глухі — 12 (47,8 % — 52 %); за твердістю — м’якістю тверді — 22, м’які — 10 (68,7 % — 31,3 %); за місцем творення: передньоязикових — 22 (68,7 %), губних — 5 (15,5 %), задньоязикових — З (9,4 %), середньоязикова — 1 (3,2 %), фарингальна — 1 (3,2 %); за способом творення: щілинних — 11 (34,4 %), вибухових — 8 (25 %), напіввідкритих — 7 (21,2 %), африкат — 6 (18,7 %). Кожна фонема має різну активність. Серед голосних найактивнішою є а, найменш активною — у, що вживається у мовленні у 2,5 раза рідше за а. Тверді приголосні фонеми більш активні, ніж м’які, у живій мові на їхню частку припадає 81 % уживання, а на частку м’яких — лише 19 %. Деякі тверді фонеми є маловживаними, напр. ц, активність якої нижча за 1 %, і особливо [ґ], [дж] і [дз], активність яких нижча за 0,1 %. Серед м’яких приголосних найуживаніші фонеми л’ та j, активність кожної з них вища за 1 %, решта належать до малоактивних, особливо дз’.

Однією з особливостей Ф. с. укр. мови є заг. схильність до дзвінкої вимови, що виявляється у зберіганні дзвінкості приголосних у кін. слова (дуб, сторож, віз), за незначними винятками також перед глухим приголосним (бігти, книжка), а в звук. реалізації майже в послідовній асиміляції глухої наступною дзвінкою: [боро∂’ба, проз’ба, воґзал] — орфогр. боротьба, просьба, вокзал.

У Ф. с. укр. мови немає голосних фонем серед. ряду, а фонем високого підняття — три — і, е, и; у звук. реалізації фонем спостерігається схильність до вокальної гармонії, що виявляється, зокрема, у вимові фонеми [е] та [и] в ненаголош. позиції як [еи] та [ие].

В укр. мові складотв. фонемами виступають лише голосні, тоді як у деяких слов’янських цю функцію можуть виконувати й приголосні, напр. у чеській prst — палець, srp — серп, srdce — серце.

Досить широке і різнобічне функціонування Ф. с. у поєднанні з морфологічною, що виявляється у багатьох морфонол. чергуваннях, пов’язаних з формо- та словотворенням, з вираженням різних грамат. категорій; склалися такі чергування історично внаслідок фонет. змін, що вплинули на розвиток морфол. системи мови.


М. А. ЖовтобрюхПопередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.