Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ — перший вищий навч. заклад і визначний культурноосв. центр в Україні в 17 — 18 ст. її роль в історії укр. мови величезна. Мовозн. студії К.-М. а. (1632 — 1819) були спрямовані на піднесення престижу церковнослов’ян. (слов’янської, слов’яноруської, славенської) і укр. (за тодішньою термінологією — «руської», «малоруської», «козацької» та ін.) мов, а також на багатомовність, що полягала у викладанні навч. курсів різними мовами, у вивченні кількох мов. Викладання в академії здійснювалося лат., грец., польс., церковнослов’ян., тогочасною укр. (книжною) літ. мовами. В різних формах вивчалися лат., грец., церковнослов’ян., польс., укр. літ. мови, староєвр., пізніше — нім., франц.; з поч. 18 ст. вивчається рос. мова. Багато уваги приділялося вивченню риторики, піїтики (поетики), діалектики (вміння вести диспути, полеміку) і взагалі різних стилів ораторського мистецтва. Укр. літ. мова того часу широко використовувалася в академії як мова проповіді, навчання, спілкування, як мова наук., полем.-публіцист, трактатів, мова худож. творів, зокрема поет, і драматичних, створюваних викладачами і студентами, а також як матеріал різних філол. курсів. Цією мовою друкувалося багато видань церк.-навч. характеру, а також худож. і наук., зокрема істор. л-ри. Незважаючи на те, що в академії навчалася значна кількість студентів — представників різних народів, серед професорів і слухачів переважали українці. Вони вносили в академію стихію живої мови укр. народу, його усно-розмовне і пісенне мист-во. Компоненти живої укр. народнорозм. мови тісно перепліталися з книжною мовною традицією, створюючи нову якість літ. мови, хоч цей процес своєї вирішальної стадії розвитку досягає у кін. 18 — на поч. 19 ст. Значну роль в онародненні укр. літ. мови, наближенні її до розуміння народу відіграла діяльність викладачів і вихованців академії Петра Могили, Сильвестра Косова, Єпіфанія Славинецького, Лазаря Барановича, Йоаникія Галятовського, Інокентія Гізеля, Феофана Прокоповича, Георгія Кониського, Антонія Радивиловського, Григорія Сковороди та ін.


Літ.: Петров Н. И. О словесних науках и лит. занятиях в Киев. академии от начала ее до преобразования в 1819 году. «Труды Киев. духовной академии», 1868, т. 1, № 3; Білодід І. К. Києво-Могилян. академія в історії східнослов’ян. літ. мов. К., 1979.


О. І. Білодід.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.