Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

КРИМСЬКИЙ Агатангел Юхимович [псевд. і крипт. — А. Хванько, Хванько Кримський, ївхимець, Панько Рогач, Мирза-Джафар, А. Е. К., А. К., А. Кр. та ін.; З (15).І 1871, м. ВолодимирВолинський, тепер Волин. обл. — 25.1 1942, м. Кустанай, Росія] — укр. сходознавець, мовознавець, славіст, літературознавець, фольклорист, етнограф, педагог, історик, письменник, перекладач, академік УАН з 1918. Закін. 1889 Колегію Павла Ґалаґана в Києві, 1892 — Лазаревський ін-т сх. мов (Москва), 1896 — Моск. ун-т. У 1896 — 98 перебував (наук, відрядження) у Лівані та Сирії, вивчав мови, літератури та історію країн Бл. Сходу. З 1898 — приват-доцент, з 1900 — професор Лазарев. ін-ту сх. мов, водночас працював у Моск. ун-ті. 1900 — 18 — секретар Сх. відділу Моск. археол. т-ва. 1918 переїхав до Києва, де взяв діяльну участь в організації УАН (1918). До 1928 — її неодмінний секретар, керував Істор.-філол. відділом, протягом 1921 — 29 — директор Ін-ту укр. наук, мови (з 1930 — Ін-т мовознавства). Очолював Комісію словника живої укр. мови, Комісію історії укр. мови, Діалектол. комісію, Орфогр. комісію та ін. Від 1918 (з перервами) був професором, зав. кафедри україністики Київ. ун-ту. Незаконно репресований 20. VII 1941, помер в ув’язненні. Реабілітований 1960.

К. — відомий поліглот (вільно володів майже 60 мовами), автор бл. 1000 наук, праць. Зробив істотний внесок у вітчизн. сходознавство. Найважливіші дослідження з укр. мови — «Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася» (1922), «Хрестоматія з пам’ятників письменської староукраїнщини XI — XVIII вв.» (1922) та ін. Уряді праць К. заперечує шовініст., псевдонаук. «Погодіна-Соболевського теорію» про походження укр. народу та його мови («Філологія іпогодінська гіпотеза...», 1904, рос. мовою; «Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів», 1906; «Давньокиївський говір», 1906, рос. мовою, та ін.). Чимало К. зробив і в дослідженні сучасних укр. говорів («Програма для збирання особливостей малоруських говорів», 1910, рос. мовою, у співавт. з К. Михальчуком, та ін.). Переважно на підставі морфол. критеріїв укр. говори К. поділяв на два наріччя — західноукр. та східноукраїнське. Приділяв увагу проблемам розвитку і нормалізації укр. літ. мови: «Наша язикова скрута та спосіб зарадити лихові» (1891), «Про нашу літературну мову» (1891), «Про научність фонетичної правописи» (1897), «Нарис історії українського правопису до 1927 р.» (1929) та ін.; відредагував перший декретований укр. правопис «Головніші правила українського правопису» (1919), «Найголовніші правила українського правопису» (1921). К. — автор «Української граматики для учнів вищих класів гімназій і семінарій Придніпров’я» (т. 1 — 2, 1907 — 08; рос. мовою). Вважав, що укр. літ. мова повинна розвиватися на основі нар. мови. Багато зробив у вивченні укр. фольклору, старої та нової укр. л-ри. Дослідження К. з етнографії, фольклору опубл. у кн. «Розвідки, статті та замітки. I-XXVII» (1928).

Здійснив велику роботу як науковий редактор численних видань («Російсько-український словник», т. 1 — 3, 1924 — 33; «Український діалектологічний збірник», кн. 1 — 2, 1928 — 29; «Записки Історико-філологічного відділу ВУАН», кн. 2 — 5, 1923-24; кн. 7—10, 1926 — 27; кн. 12 — 17, 1926 — 28; кн. 19, 1928; кн. 21-23, 1929; кн. 25, 1929), багатьох збірників з орієнталістики. К. Належать праці з семітологи, Історії Ісламу, Історії та л-ри арабів, персів і турків, багато посібників з араб, мови та статей із сходознавства.


Тв.: Твори, т. 1-5. К.., 1972-74.

Літ.: А. Ю. Кримський — україніст і орієнталіст. К., 1974; Булахов М. Г. Крымский Агафангел Ефимович. В кн.: Булахов М. Г. Восточнославян. языковеды. Биобиблиогр. словарь, т. 2. Минск, 1977; Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980; Веркалець М. М., А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників. К., 1990; Веркалец М. Н. Проблема духовности тюрк. народов в исследованиях А. Е. Крымского. К., 1994.


Й. О. Дзендзелівський.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.