Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА, алгебраїчна лінгвістика, обчислювальна лінгвістика — галузь науки на межі математики й лінгвістики, що вивчає найзагальніші закони будови символьних послідовностей, або знакових систем, до яких належать деякі абстрактні матем. структури, штучні та природні мови. Інколи розмежовують М. л. як галузь математики і М. л. як розділ мовознавства, підкреслюючи при цьому, що між ними існує тісна взаємодія, бо вони використовують той самий поняттєвий апарат. Отже, можна вважати М. л. єдиною семіотичною дисципліною, яка досліджує форм. методами — алгебричними, теоретико-множинними, логіко-математичними — деякі властивості символьних послідовностей, напр., властивість бути членом певного класу послідовностей, здатність перетворюватися на послідовності іншої будови, властивість взаємозаміни між деякими ланцюжками символів тощо. Осн. поняттями, що використовуються в М. л., вважають:

1) множинність вихідних символів (алфавіт);

2) відношення між елементами алфавіту, що сприймаються як аксіоми (постулюються);

3) правила виводу, тобто обчислення всіх можливих множин символьних ланцюжків; 4) ізоморфізм, тобто одно-однозначні відношення між елементами послідовності, при яких кожному елементові однієї послідовності ставиться у відповідність елемент ін. послідовності; 5) гомоморфізм, одно-багатозначні відношення, коли одному елементу першої послідовності відповідає кілька елементів другої і навпаки; 6) відмічений (маркований) ланцюжок, тобто такий, що відповідає правилам виводу (граматично правильний, допустимий); 7) входження символу в послідовність, тобто поява його на заданому місці в ланцюжку; 8) поділ вихідної множини класу ланцюжків за певними правилами на підкласи. Використання операцій, що базуються на цих поняттях, дає можливість одержати аналоги грамат. класів і підкласів, категорій, парадигм, синтакс. одиниць та відношень. Властивості відношення одиниць досліджуваної знакової системи виявляють і вивчають шляхом побудови синтезувальних (породжувальних, дедуктивних) й аналітичних (індуктивних) матем. моделей. Важливим етапом використання матем. моделі та її елементів і операцій є інтерпретація їх у термінах певної мови. Інтерпретувати модель — значить поставити у відповідність кожному елементу, правилу, відношенню, поняттю, використовуваному в моделі, клас одиниць, правило, категорію, поняття природної мови. При інтерпретації моделі між нею і мовою можуть бути як ізоморфні, так і гомоморфні відношення. Методи і положення М. л. є теор. базою для створення алгоритміч. мов, для побудови систем автомат, опрацювання мовного матеріалу в ЕОМ: машинного перекладу, інформ. пошуку, автоматизації видавничих процесів, реферування й анотування наук, л-ри, створення термінол. банків, машинних фондів різних мов, автомат, укладання словників (див. Автоматичний словник), машинного розпізнавання і синтезу усного мовлення та ін.


Літ.: Матем. лингвистика. М., 1964; Ревзин И. И. Метод моделирования и типология славян. языков. М., 1967; Гладкий А. В. Форм, грамматики и языки. М., 1973; Лесохин М. М., Лукьяненков К. Ф., Пиотровский Р. Г. Введение в матем. лингвистику. Минск, 1982.


В. С. Перебийніс.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.