Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

МОВНА СИТУАЦІЯ — притаманний сусп-ву спосіб задоволення комунікат. потреб за допомогою однієї або кількох мов. М. с. — один з найважливіших об’єктів соціолінгвістики, який звичайно характеризується за якісними, кількісними й оцінними параметрами. Для сучасної М. с. в Україні у зв’язку зі зміною мовної політики властиві процеси протиборства старих стереотипів і нових тенденцій мовного планування. Найпомітніші новації спостерігаються у сфері оцінних ознак мов. Укр. мова серед україномовного і неукраїномовного населення країни з часом стає престижнішою, у сусп. свідомості поступово підвищується показник її комунікат. якостей і естет. цінності, спинився процес падіння «лояльності» щодо укр. мови, — посилюється мовно-національна свідомість українців, а також представників ін. етносів. Останнє іноді спонукає до певних корективів у мовній політиці. На сході і на півдні України серед частини населення інспірується рух щодо надання статусу офіційної і рос. мові, на Закарпатті мусується думка про т. з. етно-мовну окремість русинів. Загалом кількісні і якісні ознаки сучасної М. с. в Україні в основному стабільні. З 88 мов, зафіксованих переписом 1989 в Україні, за числом носіїв абсолютно переважає українська, яку визнали рідною 32 773,8 тис. українців (87,7 %), відповідно рос. мову визнали рідною 11 147,5 тис. росіян (98,3 %), молдавську — 252,8 тис. молдаван, болгарську — 161,8 тис. болгар, угорську — 155,9 тис. угорців, білоруську — 155,7 тис. білорусів. До 1989 (року прийняття Закону УРСР «Про мови в Українській РСР») під впливом тодішньої мовної політики в офіц. спілкуванні й особливо в містах — функціонально домінуючою була рос. мова. Це загрожувало укр. народові втратою своєї мови через етап укр.-рос. двомовності з переходом на спілкування виключно рос. мовою.

Прийняття Закону «Про мови в Українській РСР» і держ. програми його впровадження певною мірою зупинило цей негат. процес, започаткувало зміни М. с. у напрямі підвищення функц. ролі укр. мови як державної. За роки держ. незалежності України найпомітніші зміни у сферах функціонування укр. мови відбулися в мережах дошкільного виховання (кількість дітей, що виховувалися укр. мовою, зросла з 50,8 % у 1991 до 69 % у 1996), шкільної освіти (за цей же період — з 47,9 % до 60 %), у мові публіч. заходів держ. керівництва, діловодства, реклами та деяких ін.


В. М. Брицин.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.