Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

НЕОЛОГІЗМ (від грец. νέος — молодий, новий і λογισμός — судження, вислів) — слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні Н.) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські, Н., пор. Оказіоналізм). Н. — категорія історично змінна, один з розрядів пасивного словника, тобто це одиниці, які ще не встигли ввійти (або вже не ввійдуть, оскільки, виникнувши, вони майже відразу ж і зникли) до активного слововжитку. У рад. мовознавчій л-рі традиційно аж до 70-х pp. як Н. подавалися слова: орденоносець, колгосп, жовтеня, хата-читальня, стахановець і под., хоч як Н. їх можна розглядати лише відносно — у плані істор. лексикології. Багато з них уже стали історизмами. Н.-слова поділяються на власне лексичні і семантичні («комп’ютерний вірус», «пакет пропозицій, програм»).

Н. служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з другого — для заміни попередніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками — тенденцією до мовної економії, уніфікації номінат. моделей, виразнішого, точнішого найменування, експресив.-стиліст, оновлення, з причин соціально-політ., пурист., евфеміст. характеру та ін., напр.: касетник зам. касетний магнітофон, маг зам. магнітофон, комплексувати, відфутболити кого-небудь, оператор машинного доїння зам. назви малопрестижної професії доярка, доглядач будинку зам. двірник. Потреба у власне номінативних Н. постає особливо гостро в час формування літ. мови народу або її окр. стилів, коли, зокрема, зростає роль свідомого, цілеспрямованого їх творення окр. особами (напр., явище «кованих слів» в ост. чверті 19 ст., спроби творення термінології на нац. основі І. Верхратським, інтенсивний розвиток Н. у період 1917 — поч. 1930-х pp.). Номінат.-експресивні Н. особливо швидко виникають (так само й зникають) у розм. мові, передусім у жаргонах. Н. з’являються в мові, по-перше, як власне новотворення — шляхом словотворення на основі наявних у даній мові морфем (це осн. шлях: роздержавлення, доленосний), переосмислення слова та лексикалізації словосполучення, по-друге, як відносні новотворення — внаслідок запозичення мовних одиниць з ін. мов (шоу, спонсор, аеробіка, ламбада, в т. ч. словотв. та семант. калькування: євробачення, команда президента, зоряні війни, п’ятдесят на п’ятдесят) та переходу їх до загальнонар. мови з вужчих стильових сфер або тер. різновидів (мутант, радіаційне забруднення; назви видів риб у міру їх пром. освоєння: нототенія, простипома та ін.), а також актуалізації застар. слів (напр., соборність, акт злуки — про возз’єднання сх. і зх. земель України 1919; щоправда, ці слова вживалися в мові укр. діаспори).

Кількість Н. тільки в періодиці (вона переважно і є матеріалом для їх фіксації) у розвинених мовах досягає протягом року десятків тисяч (не всі, звичайно, лишаються в мові). Переважна більшість Н. (до 90 %) — це терміни. Н. ряду мов (англ., рос., франц., яп.) фіксуються і досліджуються в центрах неології. Існують словники нових слів і значень. Н. укр. мови ост. десятиліть, зокрема сусп.-політ. лексика, вивчалися здебільшого в плані заг. словотвірних, лекс.-семант. та стиліст, тенденцій розвитку (А. Москаленко, І. Шашкін, К. Ленець та ін.).

Індивідуально-авторські Н. порівняно широко простежуються в мові поезії (напр., у М. Рильського — «розхмарене чоло», «білоодежна Дездемона», «празима»; у П. Тичини — «незриданні сльози», «весніти», «яблуневоцвітно»), у прозових гумор.-сатир, творах (в Остапа Вишні — «селозатори міста» за зразком «урбанізатори села», «місто замайданилось»), у мові таких літ. напрямів, як футуризм (М. Семенко та ін.). Н. протиставляються застарілим словам.


Літ.: СУЛМ. Лексика і фразеологія. К., 1973; СУЛМ. Стилістика. К., 1973; Новые слова и словари новых слов. Ленинград, 1983.


О. О. Тараненко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.