Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

«ПОГОДІНА — СОБОЛЕВСЬКОГО ТЕОРІЯ» — умовна назва за прізвищами двох найбільш відомих авторів антинаукової теорії про рос. етнічний характер населення Наддніпрянщини (зокрема, Києва і Київщини) за часів Київ. Русі і неавтохтонність укр. населення на цій території. Постала як новий етап боротьби рос. шовіністичної науки з укр. над. відродженням у 19 ст., коли передовою славіст. думкою було доведено самобутність укр. народу та його мови, що до цього трактувалася в Росії лише як наріччя російської. Вперше вигадку про неавтохтонність укр. населення на його етн. території висловив рос. історик і журналіст М. Погодін у ст. «Записки о древнем языке русском» (1856) і далі обстоював її у полеміці з укр. ученим М. Максимовичем на сторінках моск. слов’янофіл. журн. «Русская беседа». М. Погодін доводив, що населення Київщини і взагалі Наддніпрянщини домонг. часів (літописні поляни) мало рос. етн. характер, але змушене було мігрувати на Пн. Схід унаслідок монг. навали; теперішнє укр. населення Наддніпрянщини з’явилося тут нібито внаслідок колонізац. міграції укр. етн. елементу з ареалу Карпат у 13 — 14 ст. Висновки цієї «теорії» стали культур.-політ. обґрунтуванням виключної претензії Росії на старокиїв. спадщину, що на неї українці претендують нібито безпідставно. Ненауковість таких заяв довели М. Максимович («Филологические письма к М. П. Погодину», 1856; «Ответные письма к М. П. Погодину», 1857; «Новые письма к М. П. Погодину. О старобытности малороссийского наречия», 1863) і О. Котляревський (ст. «Были ли малоруссы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV в.?», 1862).

Пізніше «теорія» М. Погодіна була підтримана і розвинута рос. філологом О. Соболевським, який намагався обґрунтувати її фактами мови аналізованих ним пам’яток давньої писемності. У своїх працях «Как говорили в Киеве в XIV и XV вв.» (1883, опубл. 1888), «Очерки по истории русского языка» (1884), «Источники для знакомства с древнекиевским говором» (1885), «Лекции по истории русского языка» (ч. 1, 1888), «Древнекиевский говор» (1905) він безпідставно трактував усі давні пам’ятки, в яких помітив явище т. з. нового Ђ та ін. риси, характерні для укр. мови, як виключно галицьковолинські. Протиставляючи їх старокиївським, О. Соболевський стверджував, що Київ і Київщина тепер уже аж до 15 ст. були російськими в культур.-етн. розумінні, а українці з’явилися тут як зайшле населення лише з 15 ст. із заходу — з Поділля, Галичини та Волині, асимілюючи рештки старого (російського) населення. З критикою тенденц. тверджень О. Соболевського виступали історики В. Антонович, М. Владимирський-Буданов, М. Грушевський та ін., літературознавець М. Дашкевич та мовознавці П. Житецький — «По поводу вопроса о том, как говорили в Киеве в XIV и XV веках» (доповідь виголошено 1883, опубл. 1888), В. Ягич — «Четыре критико-палеографические статьи» (1884) та «Критические заметки по истории русского языка» (1889), О. Шахматов — «Къ вопросу об образованіи русскихъ нарЂчий и русскихъ народностей» (1899), «Краткий очерк истории малорусского (українського) языка» (1916) і особливо А. Кримський — «Филология и погодинская гипотеза» (1898; окр. вид. 1904), «Деякі непевні критерії для діалектологічної класифікації староруських рукописів» (1906), «Древнекиевский говор» (1906), «Украинская грамматика...» (1907) та ін., що поклали край полеміці навколо «Т. П. — С.».


Літ.: Медведєв Ф. П. Істор. граматика укр. мови, ч. 1. X., 1955; Бевзенко С. П. Історія укр. мовознавства. Історія вивчення укр. мови. К., 1991; Огієнко І. І. Укр. культура. К., 1992.


В. Б. Задорожний.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.