Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

РУКОПИСИ СТАРОУКРАЇНСЬКІ — оригінальні і перекладні рукописи переважно 14 — 18 ст. Риси укр. мови фіксуються уже в перших відомих сьогодні давньорус. пам’ятках: Остромировому Євангелії 1056 — 57, Ізборниках Святослава 1073 і 1076, «Повісті временних літ», Галицька-Волинському літописі та ін.

Від 14 — 15 ст. до нас дійшли укр. грамоти (див. Грамоти 14 — 15 ст.), пам’ятки конфесійного стилю, почасти ін. стилів. З кін. 15 — поч. 16 ст. кількість рукописних пам’яток зростає, урізноманітнюється за жанрами й тематикою, охоплюючи конфесійну і віршову л-ру, записи фолькл. творів, житійно-повістеві тексти, полем., оратор.-проповід., дидакт.-повч. твори, ділові акти й док-ти (особливо юрид. характеру), частково наук, праці. В 17 — 18 ст. зароджуються або починають інтенсивно розвиватися нові функц. жанри: драм. л-ра (діалоги, інтермедії, шкільна драма), наук. твори філол., філос., природозн., астрон., істор. змісту, а також наук.-практичні. З 2-ї пол. 17 ст. розвивається епістоляр. жанр. Найбільше Р. с. збереглося з 2-ї пол. 17 — 18 ст. Книги великого формату мали переважно 2 колонки, невеликого — одну. Пам’ятки староукр. писемності зберіг. у рукопис. відділах НБУВ в Києві, ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України у Львові, ЦДІА України у Києві та Львові; поза межами України — у Рос. держ. б-ці (Москва), Держ. істор. музеї (Москва), Б-ці Рос. АН та Рос. над. б-ці (обидві — в Санкт-Петербурзі) та ін.


Літ.: Петров Н. И. Описание рукописей Церк.-археол. музея при Киев. духов. академии, в. 1-3. К., 1875 — 79; Владимиров П. В. Обзор южнорус. и западнорус. памятников письменности от XI до XVII ст. К., 1890; Петров Н. И. Описание рукопис, собраний, находящихся в городе Киеве, в. 1 — 3. М., 1891-1904; Перетц В. Н. Новые труды по источниковедению древнерус. л-ры и палеографии. Крит.-библиогр. обзор. [Первая серия]. К., 1905-08; [Вторая серия]. К., 190914; [Третья серия]. «Журнал м-ва нар. просвещ. Новая серия» 1915, ч. 58; 1917, ч. 67; Свєнціцький І. Опис рукописів Нар. дому з колекції Ант. Петрушевича, ч. 1 — 3. Л., 1906 — 11; Лебедев А. Рукописи Церк.-археол. музея имп. Киев. духов. академии, т. 1. Саратов, 1915; Маслова О. М. Рукописна книга. К., 1925; Центр. гос. истор. архив УССР в Киеве. К., 1958.


В. А. Передрієнко.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.