Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СЕРЕДНІЙ СТИЛЬ — один з трьох традиц. стилів («слогів»), що теор. розроблялися і практично функціонували в Україні у 17 — 18 ст. Його властивості розкривалися у зіставленні з високим стилем і низьким стилем, отже, у трихотомічній класифікації він був ніби своєрідною проміжною ланкою. За трьох стилів теорією, С. с. передбачав емоційно спокійний, помірноприкрашувальний виклад, присвячений менш важливим предметам і темам, ніж у високому стилі. Слова і стиліст. фігури в ньому більш-менш прямо співвідносилися з реаліями і поняттями серед. рівня. З високого стилю запозичувалися т. з. прикрашувальні мовні засоби, з низького — прості, звичайні. Перевага надавалася частковим метафорам, не надто вишуканим судженням тощо. С. с. спирався на живу нар. укр. мову, особливо її лексику й фразеологію, менше — на її фонет. і грамат. форми, оскільки останні регламентувалися працею «Грамматіки славєнскиА правилноє Сvнтаґма» (А — юс малий) Мелетія Смотрицького. Проте книжно-традиц. раритети (форми аориста й імперфекта, давальний самостійний, речення з одним запереченням та ін.) у ньому фіксуються рідко. С. с. писалися численні вірш. твори 17 — 18 ст. (елегії, еклоги, оди, епіграми, дифірамби) Мелетія Смотрицького, Софронія Почаського, Івана Величковського та ін., оратор. проза (казання Варлаама Ясинського), повісті та легенди (рукописні збірки Пилипа Феодоровича, Стефана Теслевцьового, Іллі Яремецького-Білахевича). Давня традиція відносила до прози також істор., мемуар., філос., наук. твори: хронографи, літописи Самовидця, Самійла Величка, подорожні нотатки Івана Вишенського, діаріуші Якова Марковича, Миколи Ханенка, діалоги і слова Феофана Прокоповича, текст «Граматики музикальної» Миколи Дилецького тощо. За структур.-типол. особливостями до С. с. наближається мова практично всіх укр. ділових текстів 17-18 ст. В кін. 18 ст. С. с. почасти занепадає, почасти стає основою для розвитку нових структур.-функц. стилів і жанрів укр. літ. мови. Історично він мав відіграти вирішальну роль у наступності традицій старої і нової укр. літ. мови, проте виконав її неповною мірою: цьому завадили умови важкого нац., соціально-екон., політ. і культур. гніту, в яких формувалася нац. літ. мова укр. народу.


В. А. Передрієнко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.