Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СИНКРЕТИЗМ (грец. συνκρητισμός — з’єднання) — форм. нерозрізнення, злиття в одній формі різнорідних мовних елементів. Явище С. притаманне всім рівням мовної структури, однак на кожному з рівнів має специф. особливості. С. пов’язаний, з одного боку, з нейтралізацією, з іншого — з процесами взаємоперехідності одиниць мови. На фонол. рівні він збігається з нейтралізацією. На грамат. й лекс.-семант. рівнях явище С. значно багатше і складніше. Тут поряд з інтеграцією двох чи більше значень в одній формі спостерігаємо перехідні, проміжні явища, що робить нечіткими й схематичними навіть найдокладніші класифікації лекс.-грамат. класів, синтакс. структур, лекс.-семант. варіантів слів.

У морфології до синкретичних (гібридних) слів можна віднести допоміжні дієслова, в яких поєднані функції дієслова і зв’язки, віддієслівні іменники типу поїздка, читання, що зберігають лекс. семантику дієслова при грамат. категоріях іменника, слова трійка, п’ятірка, десяток тощо, де лекс. значення числівника поєднується з грамат. значенням іменника, сполучні слова, які мають ознаки займенника і сполучника. Сюди ж можна віднести дієприкметники, дієприслівники, порядкові числівники, субстантивовані прикметники, адвербіалізовані іменники тощо.

С. лекс.-грамат. класів (частин мови) пов’язаний з С. у системі членів речення, коли в одному члені речення поєднуються диференц. ознаки різних членів речення. Виконуючи невластиву даній частині мови синтакс. функцію (т. з. вторинну синтаксичну функцію), слово набуває нових структур.-семант. функцій, послаблюючи або втрачаючи частину старих. Напр.: посваритися з ревнощів (ост. слово за формою додаток, за змістом обставина причини), поїздка в Україну (куди?, яка?), сидіти на возі (де?, на чому?), бажання виговоритися (яке?, чого?). В ряді випадків С. членів речення виникає в результаті подвійних синтакс. зв’язків, залежності члена речення від двох різних слів (т. з. дуплексиви). Напр., у реченні Прийшли вісті з України ост. словоформа залежить і від дієслова прийшли, і від іменника вісті (прийшли звідки? і вісті які?).

На рівні синтакс. конструкцій виявлений С. односкладних і двоскладних, простих і складних, сурядних і підрядних, а також різних типів підряд, речень. Так, речення «Люблю вас і досі, як діточок мати» (Т. Шевченко) з лог. погляду двоскладне (є діяч — мовець), з форм. — односкладне. Речення «Хоч на історії дід не знався, та все ж із ним цікаво було побалакати» (Г. Хоткевич) містить у собі форм. ознаку сурядності — протиставний сполучник та і форм, ознаку підрядності — сполучник хоч.

Осн. причиною С. в складних реченнях є поєднання ознак внаслідок накладання значень предикат. частин і «значень відношень». Синтез значень, зокрема в складнопідряд. реченні, визначається категоріальними властивостями контактного слова (вказівні слова, сполучники, які граматикалізують різні значення). У складнопідряд. реченнях найчастіше можуть поєднуватися такі значення: з’ясувальні, суб’єктні й обставинні, об’єктні й означальні, об’єктні й обставинні, означальні й обставинні; обставинні умови й місця, умовні й наслідкові, способу дії й порівняльні, способу дії й мети та ін.

С. на лекс.-семант. рівні — це позиційно зумовлена нейтралізація значень полісем. одиниці. Виникає внаслідок асоціації кінцевого числа альтернат, значень з тим же фонет. словом. Так, у реченні «На зеленому горбочку У вишневому садочку Притулилася хатинка» (Леся Українка) слово зелений одночасно реалізує два значення «покритий зеленню» і «кольору зелені», тому що ці два значення покривають одне одного: має зелений колір, тому що заріс зеленню (травою, кущами тощо).

Термін «синкретизм» відносно лекс. значення інколи неправильно використовується як синонім дифузності значення. Існує й інше, парадигматичне, не пов’язане з нейтралізацією опозицій розуміння С. як злиття кол. формально різних грамат. категорій (значень) в одній формі, яка в результаті цього стає багатозначною (поліфункціональною). Так, у лат. мові аблатив об’єднав у собі значення інструментального (орудного) і місц. відмінків.


Літ.: Бабайцева В. В. Переходные конструкции в синтаксисе. Воронеж, 1967; Кочерган М. П. Слово і контекст. Л., 1980; Чеснокова Л. Д. Синкретизм в сфере членов предложения. «Филол. науки», 1988, № 4.


М. П. Кочерган.

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.