Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» — найвидатніша світська пам’ятка Київ. Русі 12 ст., шедевр світової л-ри. Ств. під враженням походу новгород-сівер. кн. Ігоря Святославича та ін. руських князів проти половців 1185. Поразка русичів послужила авторові приводом для пекучих роздумів про долю рідної землі і народу, про необхідність всенар. єднання для відсічі ворогам. Автор не відомий, але це високоосвічена і талановита людина. «Слово» — глибоко патріот. твір, йому притаманні ліризм, драматизм, багатство та оригінальність поетики, яскравість картин і образів. Основою мови «Слова» є народнопоет. стихія, тогочасна жива розм. мова. Найяскравіше відображені в мові «Слова» лексика і фразеологія військового побуту, майстерно використані вислови та образи землеробства і мисливства, помітна літературнокнижна фразеологія. Зустрічається у пам’ятці значна кількість діалектизмів (до 150), таких, як болоня, велми, гораздъ, жалощи, зегзиця, зоря, клекътъ, ковылиє, лада, смага, тутнути, чрьленыи, щекоть та ін. Є у «Слові» поодинокі грецизми (панолома), а також чимало тюркізмів (кащей, чага, харалуг та ін.). Характерними є уособлення абстр. понять, персоніфікація природи, широке використання поет. і метафор. епітетів, порівнянь, метонімій, гіпербол, введення монологів та діалогів, вживання риторичних питань і окликів, прийомів паралелізму, метатези та ін. Різноманітною є ритміка «Слова». Мовна, стилістична сила його не лише в окр. словах, фразеологізмах, образних висловах, а і в системі, по-перше, героїзації усієї композиції за допомогою мовних засобів, старанно дібраних і використаних для певних ідей («За землю Руську»), і, по-друге, в могутньому лірич. струмені, безпосередньому зверненні співця-автора до слухача, до природи, до своїх близьких, до воїнів, до народу руського. «Слово» показало силу староукр. народнорозм. і народнопісенної мови, її красу й багатство, афористичність, крилатість у вираженні мудрості, патріотизму, обов’язку. Пам’ятку виявив О. Мусін-Пушкін у 80 — х pp. 18 ст. у рукопис. збірнику поч. 16 ст. і надр. її у Москві 1800, подавши також переклад рос. мовою. Під час моск. пожежі 1812 рукопис «Слова» згорів. Твір перекладений багатьма мовами світу. Його досліджували як вітчизн., так і зарубіж. учені (М. Максимович, Ф. Буслаєв, О. Потебня, І. Франко, В. Перетц, М. Грунський, О. Білецький, М. Гудзій, Д. Лихачов, Л. Булаховський, В. Адріанова-Перетц та ін.). Переспівували і перекладали М. Шашкевич, Т. Шевченко, Панас Мирний, І. Франко, М. Рильський та ін. Сюжети й тема «Слова» знайшли відображення у худож. л-рі, оперному та образотв. мист-ві. 1985 за ухвалою ЮНЕСКО відзначалося 800-річчя «Слова».


Вид.: Слово о полку Игореве. М., 1950; «Слово о плъку Игореве» в укр. худож. перекладах і переспівах XIX — XX ст. К., 1953; Слово о полку Ігоревім (Вступ. ст. М. Гудзія). К., 1955; «Слово о плъку Игоре※ та його поет. переклади і переспіви. К., 1967; Слово о полку Игореве. М., 1988.

Літ.: Перетц В. Слово о полку Ігоревім. К., 1926; Грунський М. К. Слово о полку Ігоревім. X., 1931; Дмитриев Л. А. Слово о полку Игореве. Библиогр. изданий, переводов и исследований. М. — Ленинград, 1955; «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М. — Ленинград, 1962; Пінчук С. П. Мова і стиль «Слова о полку Ігоревім». УМШ, 1963, № 1; Кобилянський Б. В. Діалектна лексика у «Слові о полку Ігоревім». «Мовознавство», 1970, № 4; Німчук В. В. «Слово о полку Ігоревім» і нар. мова. «Мовознавство», 1971, № 3; Творогов О. В. Мова «Слова о полку Игореве». «Мовознавство», 1975, № 6.


Д. Г. Гринчишин.
Див. також:
Тематичний розділ «Слово о полку Ігоревім».

Слово о плъку ИгоревЂ
«Слово о плъку Игоре※ та його поетичні переклади та переспіви.
Ироическая пЂснь о походЂ на половцовъ... (видання 1800 року, графіка)

Михайло Грушевський. Історія української літератури. т. II. Творчість XII-XIII вв. «Слово о полку Ігоревім».
Володимир Перетц. Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси XII віку. Київ, 1926.
Віталій Скляренко. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». Київ, 2003.
Борис Яценко. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. Київ, 2000.
«Слово о полку Ігоревім» за Енциклопедією українознавства.
А. М. Робінсон. «Руська земля» в «Слові о полку Ігоревім» (витяг з книги).


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.