Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ — група близькоспорід. мов індоєвроп. сім’ї. Поширені на територіях Сх. і Центр. Європи та Азії. Заг. кількість носіїв С. м. — понад 287 млн. чол. (за даними на 1986). За генет. і тер. зв’язками та ступенем структур. близькості С. м. поділяються на три підгрупи: східну, західну і південну. До східнослов’ян. мов належать українська, російська та білоруська мови. Українська поширена, крім України, в Росії, Казахстані, Білорусі, Польщі, Бразилії, Аргентині, Румунії, СТА, Канаді та ін. країнах. Рос. мова (142,84 млн. носіїв), крім Росії, побутує в більшості кол. республік СРСР як мова нац. меншини; нею, поряд із своєю державною, користується в деяких містах і нерос. населення. Крім того, її зберігають рос. переселенці у США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Румунії та ін. Білорус. мовою (9,89 млн. носіїв) розмовляють у Білорусі, де її значною мірою витіснила рос. мова, а також у Польщі, США та ін. Писемність кожної з названих мов починається з давньорус. періоду.

Західнослов’ян. мовна підгрупа об’єднує польську, чеську, словацьку і дві серболуж. мови. Сюди ж належала і полабська мова, яка перестала існувати у 18 ст. Польська мова (42,09 млн. носіїв), крім Польщі, поширена серед польс. діаспори в США, країнах СНД, Франції, Канаді та ін. Писемні її пам’ятки — з 13 ст. Чеською мовою (10,47 млн. носіїв) користуються в Чехії, а також частково у Словаччині, США, Канаді, Німеччині, країнах СНД та ін. Писемність — з 13 ст. Словацька мова (5,15 млн. носіїв) поширена на тер. Словаччини, частково в сусід. слов’ян. країнах та в США. Найдавніші пам’ятки писемності належать до 15 ст., літ. мова — з серед. 19 ст. Верхньолужицька і нижньолуж. мови (бл. 100 тис. носіїв) зосереджені на Сході Німеччини, кожна з них має свою літ. мову. Писемність — з 16 ст.

До південнослов’ян. підгрупи належать болг., серб. і хорв., словен. і макед. мови. Болгарська мова (9,23 млн. носіїв), крім Болгарії, локально існує в Україні, сусідніх південнослов’ян. країнах, Греції, США. Писемність — з 9 ст. Сербською і хорв. мовами розмовляють серби (8,97 млн.), хорвати (5,19 млн.), боснійці (2,29 млн.), чорногорці (600 тис.). Усі носії серб, і хорв. мов населяють територію, що входила до складу кол. СФРЮ, певна кількість їх живе в Німеччині і США. Писемна традиція — з 12 ст. Словенська мова (2,16 млн.) є рідною для населення Словенії, поширена певною мірою в Італії, Австрії, Німеччині, США. Писемність — з 10 ст. Македонська мова (бл. 2 млн.), крім Македонії, вживається локально і в ін. республіках кол. СФРЮ, у Греції, Албанії, Німеччині, Австралії. Власне макед. писемність сформувалась у 20 ст. Південнослов’янською за походженням є й найдавніша літ. мова слов’ян — старослов’янська, в основу якої, вважають, ліг південномакед. (солунський) діалект. Нею вперше здійснено в 9 ст. Кирилом і Мефодієм слов’ян. переклад бібл. текстів. Всі С. м. об’єднуються спільними ознаками, які пояснюються походженням їх з єдиної праслов’ян. мови, котра в серед. 1 тис. розпалась на окр. діалекти, що лягли в їх основу. Близька спорідненість С. м. виявляється, напр., у наявності багатьох спільних лекс. елементів. Пор.: укр. літо, новий, мій; рос. лето, новый, мой; білорус, лета, новы, мой; польс. lato, nowy, mój; чес. léto, nový, můj; словац. leto, nový, môj; верхньолуж. lěćо, nowy, mój; нижньолуж. lěśe, nowy, moj; болг. лято, нов, мой; серб, лето, нов, моj; словен. poletje, novi, moj.

У фонетиці С. м. характеризуються наявністю т. з. випадних голосних: укр. жати — жну, взяти — візьму, чес. žít žnu, vzít — vezmu, серб. жети — жмêм, узети — узмêм; чергуванням задньоязикових г, к, х з шиплячими ж, ч, ш: укр. рука — ручка, болг. ръка — ръчица, польс. ręka — rěczka, чес. ruka — ručka.

У граматиці спільним для всіх слов’ян, мов є протиставлення грамат. значень недок. і док. в. дієслів, тотожність або близькість особових форм теп. ч. тощо. Разом з тим у структурі С. м. є відмінності, що виникли в процесі їх відособленого розвитку після розпаду праслов’ян. єдності. Найістотнішими з цих відмінностей є: різні рефлекси найдавніших звукосполучень типу tort, tolt, tert, telt. Пор.: укр. (т. з. повноголосся) борода, голова, берег, молоко; польс. broda, głowa, brzeg, mleko; болг. брада, глава, бряг, мляко (за цією ознакою сюди належать також чес. і словац. мови). На місці праслов’янських tj, dj, kt’ — в укр. мові ч, ж < дж: свіча, межа, ніч; в польс. — c, dz: świeca, miedza, noc; у болг. — шт, жд: свешта, вежда і т. д. Польс. мова зберегла носові голосні, наявні також у старослов’ян. мові, тоді як інші С. м. їх утратили. У чес., словац., серб., хорв., словен. і макед. мовах сонорні р (r) та (крім словац. і макед. мов) л [1] можуть виконувати складотворчу функцію. По-різному розподілились у С. м. проривний ґ і щілинний задньоязиковий г. В групі мов (сербська, хорватська, словенська, чеська, словацька) збереглося протиставлення довгих і коротких голосних. Є відмінності і в характері наголосу (постійний і змінний, у серб., хорв. і словен. мовах — музичний). Розходження С. м. у граматиці стосується, напр., збереження чи втрати форм мин. часу — аориста й імперфекта, наявності чи відсутності форм двоїни, різниці у функціонуванні коротких форм прикметників, втрати болг. та макед. мовами відмінювання імен тощо.

В ост. період внаслідок інтернац. характеру культур.-тех. прогресу у світі в словниковому складі всіх С. м., особливо в термінології, з’явилося багато нової, спільної для них лексики. Див. також Прабатьківщина слов’ян, Спорідненість мов.


Літ.: Коломієць В. Т. Спорідненість слов’ян. мов. К., 1962; Кондрашов Н. А. Славян. языки. М., 1962; Вступ до порівн.істор. вивчення слов’ян, мов. К., 1966; Славян. языки. М., 1977; Супрун А. Е., Калюта А. М. Введение в славян. филологию. Минск, 1981; Истор. типология славян. языков. К.. 1986.


В. Т. Коломієць.


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.