Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


Анонім


ΛΕΩΠΟΛΙΣ

Знáменіє тезоимени́таго кня́зя Лва град сей маєт.

Єгó же имя́ по всей Єврóпіи россійскій род знáєт.

В митропóліи Києвогáлицкой слáвно пребывáєт.

Єгó же вся окрестная страна обогащáєт.


Лев царствуєт безсловéсным звЂрєм в начáло.

Словéсным же образ, Христово цáрство нам ся показáло.

Мужáйся, многоплемéнный росскій народе,

Да Христос начáло крЂпости в тебЂ буде.

* * *


Θεου διδουτος ούδέυ ισκύέι φθόυος.

Και μή διδουτος ούδευ ισκύει κόπος.


Бóгу даю́щу зáвисть нитóже возмóже.

И не даю́щу труд успЂєт ничтоже.

ПРИМІТКИАнонім


Λεοπολις. У кн.: Αδελφοτες. Грамматіка доброглаголиваго єллинословенскаго языка. Совершеннаго искуства осми частей слова. Ко наказанію многоименитому російскому роду. Во ЛвовЂ. Въ друкарни братской. Року 1591, тит. арк. зв. (див.: Каратаев, Спб., 1883, № 125; Свєнціцький, Жовква, 1908, № 109; Попов, 1924, № 31; Попов П. Матеріали до словника українських граверів. К., 1926, №31; Петров, Бирюк, Золотарь, К., 1958, № 29; Киселев Н. П. Греческая печать на Украине в XVI веке. Иван Федоров и его последователи. — У зб.: Книга. Т. 7. М., 1962, с. 186 — 192; Максименко, Львів, 1975, № 5).

«Грамматіку» укладено учнями Львівської братської школи за участю Арсенія Еласонського — «митрополита демонитського і еласонського», який прибув до Львова з Греції і викладав у цій школі протягом двох років (1586 — 1588) грецьку мову. В укладанні й виданні книжки могли брати участь тодішні вчителі львівської школи Стефан та Лаврентій Зизанії і Кирило Транквіліон-Ставровецький. Комусь із них можуть належати і вміщені в ній вірші.

Публікації: Студинський К. Адельфотес. — ЗНТШ, т. 7, кн. 3, 1895, с. 10; Перетц, т. 1, ч. 1, Спб, 1900, с. 6.

Подається за першодруком, ЛДМУМ, О. 750, 070407 II

Богу дающу зависть ничтоже возможе. У тій же книжці, арк. 182 зв.

Публікації: Студинський К. Адельфотес, с. 23; Перетц, т. 1, ч. 1, Спб., 1900, с. 6.

Подається за першодруком, див. ті ж примірники.Сторінка з Граматики. Львів, 1591.


Див. також:

АНОНІМ. Леополіс . Українська література XIV-XVI ст.


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.