Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


Степан БериндаВЕЛИКОДНЫЙ ДАР ВЪ ХРИСТЂ ПРЕВЕЛЕБНОМУ ЄГО МИЛОСТИ ГОСПОДИНУ ОТЦУ КИР ЄЛІССЕЮ ПЛЕТЕНЕЦКОМУ, АРХИМАНДРІТУ ПЕЧЕРСКОМУ КІЄВСКОМУ И ПРОЧ., ПАНУ И ДОБРОДЂЄВИ МОЄМУ МИЛОСТИВОМУ, И ВСЂМ ИХ МИЛОСТЯМ БЛАГОРОДНЫМ ПАНОМ ПРЕЗАЦНОГО КЛЕЙНОТУ СЕГО, О ВДЯЧНОЄ ПРИНЯТЯ ПРОСЯЧИ, ПОКОРНЕ ОФЂРОВАНЫЙ


При крестЂ єст мЂсяць ясный, освЂчаєт дом их зацный, тых за гербъ свой уживають. И въ слá†ся помнажаютъ, въ котрой абы долго жили, потом небо наслЂдили, Христе въскресшый, даруй им тридневным востанієм своим.

Є


А


М

Крест пресвятый

Єст вЂдомый

Же през него

ПрадЂднего

ГрЂха юж єстесмы волными,

Ісус Христом свобожденными,

З отхлань пекла тмы вЂчнои,

Сподоблены хвалы небеснои.

И чим справил,

Тож зоставил

Гасло своим

ПравовЂрным.

Крест звЂздами гафтованый:

Константіну оказаный:

Знак звитязства мЂл оный цар

Над поганы, от бога дар.

Леч то певно,

не даремно,

Плетенецким

Яко вЂрным

Крест теж за герб єст надано

Бо святобливость узнано

Въ том дому. А иж кресты,

у иных суть знаки просты.

Ту зась годне

И пристойне

Єго носять

И не зложать

НЂгды зъ своих зацных рамен

Доколя им станет времен.

Звитяжайте ж всЂх противных,

Жіючи въ тисущох лЂтных.

Чворозначный

Клейнот зацный

Под час святый

Описанный.

П


К


П


ПревелебнЂшій въ бозЂ милостивый отець архімандріте, пане и добродЂю мой! ПресвЂтлым трідневнаго Христова въскресеніа днем святого Іоанна Златоустого апостольских бесЂд дволЂтних, от вашеи велебности нам рвученых, праць съвершенный конець и одпочиненя взявши a въмЂсто того за великодный дар клейнот презацный вашеи велебности зъ найнижшыми службами отдаючи, прошу господа бога, абы он для розмноженя хвалы єго святои и на утЂху нас, зычливых слуг вашеи велебности, при добром здоровю въ долгій вЂк ховати рачил. Ун[ижоный] иж сл[уга] Стефан Берында, тип[ограф]. 1623.ПРИМІТКИСтепан Беринда

Степан (Стефан) Беринда був, певно, братом Памва Беринди, виступав як його сподвижник у літературно-видавничій діяльності. Працював спершу в друкарні Балабанів у Стрятині, а потім у Львові, беручи активну участь у книговидавничих заходах. Від 1619 р. бачимо його у Києві як співробітника лаврської друкарні. Писав вірші та післямови до таких видань, як «Іже въ святых отца нашего Іоанна Златоустаго, архієпископа Константіна-града, патріархи вселенскаго, бесЂды на 14 посланій святого апостола Павла...» (К., лаврська друкарня, 1623); «Преподобнаго отца нашего аввы Дорофеа поученія душеполезна различна...» (К., лаврська друкарня, 1628); «Літургіаріон, си єст Служебник от литургій св. Василіа, Іоанна Златоустаго и преждесвященных и служеній ієрейских и діаконских повседневных нощных же и дневных в себЂ съдръжимых реченный. Благословенієм и исправленієм преподобнЂйшаго господина и отца кир Петра Могилы» (К., лаврська друкарня, 1629). Можливо, брав участь у написанні «Імнології» (К., лаврська друкарня, 1630): його ім’ям підписано партію «И друг друга обыймЂмъ».

Великодный дар въ ХристЂ превелебному єго милости господину отцу кир Єліссею Плетенецкому, архимандриту Печерскому кієвскому и проч., пану и добродЂєви моєму милостивому, и всЂм их милостям благородным паном презацного клейноту сего, o вдячноє принятя просячи, покорне офЂрованый. У кн.: Іже въ святых отца нашего Іоанна Златоустаго, архієпископа Константінаграда, патріархи вселенскаго бесЂды на 14 посланій святого апостола Павла... К.., лаврська друкарня, 1623 (див.: Ундольский, М., 1871, № 258; Каратаев, Спб., 1883, № 284, Горфункель, Л., 1970, № 57). Вірш «Великодний дар» виявлено у примірнику книги, який зберігається в ДПБ РРФСР. I.6. 5д. У цьому примірнику після нумерованого арк. 3202 міститься додаток на 13 двобічних аркушах, тобто на 26 сторінках, непагінованих. На них надруковано: 1) псалом 15, вірші 5, 56 — «ГдЂ часть достоянія мсєго»; 2) із біблійної книги «Премудрості Соломона», розділ 5, вірш 16 «Праведницы же въ вЂк живуть» — с. 1; 3) герб князів Святополк-Четвертинських — с. 1 зв.; 4) посвята Захарії Копистенського князю Стефану Святополк-Четвертинському — с. 3 — 12; 5) посвята Памви Беринди Феодору Копистенському — с. 13 — 16; 6) вірш «На Златоустаго Толкованіи посланій божественнаго Павла апостола» — с. 17; 7) уривок із житія св. Іоанна Златоуста, складеного олександрійським архієпископом Георгієм — с. 18 — 22; 8) вірш «На Павла, божественнаго апостола»; 9) перелік друкарських помилок під заголовком «Оставшаа от исправленій листа 3202» — с. 23; 10) с. 24 — порожня; вірш Стефана Беринди «Великодный дар» — с. 25. Це фігурний вірш: посередині сторінки зображено хрест у рамці з ініціалами Єлисея Плетенецького, ліворуч від нього — півмісяць із людським профілем. В середині цих фігур розташовано віршований текст. Підпис: Стефан Берында, ті[пограф]. Дата: 1623.

Публікації: Титов, К., 1916, с. 78; Тітов, К., 1924, с. 78.

Подається за першодруком.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.