Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


ІЗ ЗБІРНИКА № 1125 КУРНІЦЬКОЇ БІБЛІОТЕКИЧом, чом, дівонько, смутне личко маєш?..


Чом, чом дівонько, смутне личко маєш,

Чом оченьками смутно поглядаєш?

Боюся ж я того, коли б ти давнього

До свого серденька не міла друженька.

Чом же ти смутненька, скажи правду щиру.

Поколь не скажеш, потуль не увіру.

Не тужи ти собі, коли я люб тобі;

А коли не люби, шукай давней згуби».

«Ах-ах, серденько, Богу прися[гаю],

Що я над тебе іншого не маю.

Пошли всенькі прочки, як глянули очки

На твої службоньки до моєй дівоньки.

Ах, серденько, не [в]се ж я тоє знаю,

І люблю тебе, о ніщо не дбаю.

Біс стоїть о біду, да в сміх чи не приду,

Що, трохи побивши, покинеш, любивши».

«Ах, серденько, годен такий сміха,

Котрий любить, а боїться гріха альбо лиха.

Кто все уважає, той серця не має.

Ти, моя потіхо, не дбай ти на лихо.

Ах, ах, серденько, [в]вірай серцю мому:

Люблю ж я тебе кріпко без сорому.

Да то ж п[ев]но лихо, що люблю не тихо,

Що тебе любити без біди ни бити».

«Ах, ах, серденько, не будь малой віри:

Бог нехай судить, хто тобі нещири.

Серце моє ручить, же, хоть час розлучить,

Без жадного труду любить тебе буду.

Буду ж я тебе так кріпко любити

Всім впересаду, поколь при[й]дет жити.

Хоть іди за гори, хоть плини на морі,

Тебе не покину, за море поплину».


Дівойка тяжейко вздихає...


Дівойка тяжейко вздихає,

Що свого дружбойка не має;

Краси з личойка іспали, чорн[і] очі заплакали.

«Нехай тая нужа, що ходиш недужа,

Що то за причина?

Чом очки рубойком криєш,

Чом друбні сльозойки сієш?

Нехай, прошу, буду знати, чого плачеш, з якуй страти.

Не туж головойки, знайдем способойки,

порадим ся з собою».

«Ой, дружбо ж, дружбойку муй люби,

Не долі я плачу, не згуби:

В любості-сь м [я] вправив красну, одказивав, що муй власни.

Тепер [в] дорожойку [в] свою сторонойку

Од’їхав муй сподар.

Батькоз і материн синець,

Назвався родом волинець;

Казала-м му, сиротойка: «Далекая дорожойка,

Забудеш любості», — а [в]ун по щирості

обіцявся повернути.

Звірила-м сє йому била,

Що-м його кріпко любила.

Вун, то всейко попри[й]мавши, і од’їхав, не казавши;

Ні сам не буває, ні знати не дає,

а я, сирота, в тужості.

Не дам я сердейку волі:

Не буде знати недолі,

Бо так уміють любості: хотяй хто прийме і в гості

За вірного слугу має взам’ян тугу, але треба терпіти.

Два місячейки минули, як мі [обіцявся] вернути.

Тепер юж больш, ніж годойка, ох лихая пригодойка,

Чом знати не даєш, чом не прибиваєш до мене, дівойки?

Терпячим в нагородойку

Дає Бог всім за служойку.

Терплю а Богу молюсє, будет [в]ун муй, не журюсє;

Коли мні з ним жити, буде Бог судити, Бог о тим нех радить».Смутна хвиля в смажнуй долі, з якої причини?..


Смутна хвиля в смажнуй долі, з якої причини?

Вдень і вночі плачуть очі для любей дівчини.

Безпрестанне серце смутно о тим розми[ш]ляє,

Вік при[й]мати, не вмирати способу немає.

Жить в любості в одлеглості рувна смерті нуда,

А вмирати єще знати ніт Божого суда.

Створцо небес, ти дороги, ти стежки простуєш,

Ти од віка чоловіка на руках пістуєш.

Без твей волі влос наймнєйши не пуйде в загубу:

В однім слові на голові всіх знаєш рахубу.

Пресвятая твоя воля нєх над мною буде:

Тебе взяти в перш[і] свати, потім хочу люде.

Бо без твого презначеня прожна моя туга:

Ти сам даєш, обираєш, а не люде, друга.

Так на твою святу волю всенько поручаю,

Тобі пою піснь в покою, тебе величаю.Пойду в дубровоньку...


Пойду в дубровоньку,

Гляну по світоньку:

Нема ж миленької,

Нема ж хорошої.

Кто [в] жалю поможе?

Ой ти, кріпки Боже,

Побий вороженьки

Од моєй дівоньки!

Нєх світом не мутять,

Здрадоньки не крутять.

Принесь мене, Боже,

До моєй [го]споже,

Нєх своє серденько

Потішу нудненько,

А мої очоньки

Нєх отруть сльозоньки.

Ой, тяжко ж мі, тяжко,

Головоньці важко:

Бідна головонько,

Без тебе, дівонько.

Сирота, не знаю,

Що чинити маю;

Где тебе шукати,

Не могу згадати.

Повіни, вітроньку,

Скажи новкноньку,

Що люба ділає,

З ким сє забавляє.

Под лісом річонька

Ой, шумить бистронька:

Риба до рибоньки,

А я без дівоньки.

Дикії звірята,

Мо[ї] соколята,

Нєх я з вами стану,

На милую гляну.

Моя ж то дівчина

Красная калина:

Як же не любити,

Чому ж не служити?

На мураві грають,

Пташоньки співають, —

Я, козак, думаю,

Любості не знаю.

Доля ж нещасная,

Мати проклятая,

Що мене зродила,

На біду пустила.

Чи я лягу спати,

Чи я сяду в хаті,

Стоїть ма миленька

В очах хорошенька.

Нехай хоча й згину,

Єще не покину,

Поколь житя стане. —

Поможи, муй Пане.

Смерте, где биваєш,

Чом не прибиваєш?

Стели могилоньку,

Умру за дівоньку,

Коли над гробом станеш,

На могилу глянеш,

Урони сльозоньку

Да й на могилоньку.ПРИМІТКИ


Із збірника № 1125 Курніцької бібліотекиЧом, чом, дівонько, смутне личко маєш?..

Публікація: Возняк М. З української лірики XVII в. // ЗНТШ. — 1935. — Т. 153 — С. 175 — 176. Див. також: Нудьга Г. А., 1956 — С. 180 — 181; Шевчук В. О., 1984 — С. 188 — 189.

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції.

Варіант: [Головацький Я.] Народные песни Галицкой и Угорской Руси. — М., 1878. — Ч. L — C. 341 — 343.Дівойка тяжейко вздихає...

Публікація: Возняк М. З української лірики XVII в. // ЗНТШ. — 1935. — Т. 153 — С. 182 — 183. Див. також: Нудьга Г. А., 1956. — С. 178 — 179; Шевчук В. О. 1984. — С. 191 — 192.

Варіант з рукописного збірника першої половини XVIII ст. (до 1718 р.) зі східної Галичини (ЛНБ АН України, колекція А. Петрушевича, № 135) — Грушевський М. Співаник з початку XVIII в. // ЗНТШ — 1897. — Т. 15. — С. 43 — 45:

ДЂвчинойка тяжейко вздихає.

А що ж собЂ за туженку задає?

Краса з личенка испала,

Чорни очи заплакала.

Нетайная нужа,

Що ходить без мужа.

Що ж тому за причина?

Чем рубочком очейки криєш

И дробніє сліозойки сЂєш?

Прошу, нехай буду знати,

Чого плачеш, якой страти.

Не псуй головонки,

Знайдем способонки,

Порадим тя здорову.

Ой, друженку, друженку мой лубий,

Ой, плачу ж я своєи згуби.

А чужая сторонойка,

БЂдна ж моя головонка.

Нетайная нужа,

Що ходить без мужа.

Що ж тому за причина?

Я ся єму о всем звЂрила,

Да що-м єго крЂпко любила:

ПостЂлала-м постЂлойку,

Подкладала-м подушечку (подушейку)

Єму под голови,

ТЂшачися слови,

Мовила, що мой власний.

А я єму хусточку шила

І рутяний вЂночок вила,

А он, тоє одобравши,

И поихал, не жекгнавши.

И сам не буває,

И знати не дає,

А я в тузЂ, сиротойка.

Ойцевский, материн синець

Казался род[о]м волинець.

Сам поихал в дорожейку,

Сушить мою головойку.

Нетайная нужа.

Що хожу без мужа.

Що ж тому за причина?

Ой, покинь плакати,

Тяжко нарЂкати,

Бог-бо о том знає.


Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції.
Смутна хвиля в смажнуй долі, з якої причини?..

Публікація: Возняк М. З української лірики XVII в. // ЗНТШ. — 1935. — Т. 153 — С. 180.

Варіанти: 1. «Псальма світська» із рукописного збірника Захара Дзюбаревича першої половини XVIII ст. (1728 — 1830 рр.). — Арк. 86 — 87; БАН № 16.6.29 — Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. — Спб., 1900. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 168:

Псальма свЂцка

1. В смутной хвилЂ смажной долЂ для якой причини,

В день и вночи плачуть очи для любой дЂвчини,

Безпрестанно сердце вяне, о чом розмишляти,

ВЂк приймати, еще знати способу не маєт

5. Жить в любости от лелости(?) равно смерти нужда,

А вмирати єще знати, нЂсть Божия суда.

Створца неба, ти дороги, ти стежки простуєш,

9. Ти от вЂка чоловЂка на руках пЂстуєш.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Без Божои волЂ влос найменший не пойдет в загубу,

В єдном (?) сло†на голо†всЂм знаєш рахубу,

Пресвятая твоя воля нєх со мною будет,

Сам Бог друга назначаєт, а потом и люде.

Я на твою святу волю усе поручаю,

ТебЂ пою пЂснь покою, тебе величаю.


1 10 — 19-й рядки — вставка з іншої пісні.2. [Головацький Я.] Народные песни Галицкой и Угорской Руси. — М., 1878. — Ч. 1. — С. 371 — 372:

Смутна доля смутной хвили, для якой причини,

Вдень і вночі плачуть очі для любой дівчини!

Безпрестанно серце в тузі о тім вспоминає,

Вік теряти — а вмирати, способу не має.

Без твоєго презначеня надаремна туга,

Сама даєш, вибираєш, ах, нелюба друга!

Дай ми, Боже, в серці моїм тугу понехати,

З другом милим і зичливим вік сей коротати!

Пресвятая воля твоя надо мною буде,

Тебе взяти в перед святий, а напотім люде.

Я на твою святу волю усе поручаю,

Тобі пою піснь в покою, тебе величаю.

Подається за публікацією М. Возняка в кириличній транскрипції.

Пойду в дубровоньку... — Текст записано латинкою.

Публікація: Возняк М. З української лірики XVII в. // ЗНТШ. — 1935. — Т. 153. — С. 178 — 179. Див. також: Нудьга Г. А., 1956 — С. 182 — 184; Шевчук В. О., 1984. — С. 189 — 191.

Варіанти: два коротші варіанти — в рукописному збірнику другої половини XVIII ст. ДПБ (Q. XIV, № 127) — Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы. — Спб., 1900. — Т. 1. — Ч. 2, — С. 170 — 171, 172:


№ 8

Пойду в дубровон[ь]ку, гляну по свЂтон[ь]ку:

Немаш милен[ь]каго, немаш хорошаго (2).

Хто в жалю споможе? Ти сам, крЂпкий Боже,

Побий ворожон[ь]ки за их неправдон[ь]ки! (2)

Чи я сижу в хате, чи я лягу спати,

Стоить мой милен[ь]ки в очах хорошен[ь]ки (2).

На мура†грають, пташен[ь]ки спЂвають,

Я, бЂдна, думаю, радости не маю (2).

Доля проклятая, мати нещасная,

Що мя зродила, на бЂду пустила (2).

Повинь там, вЂтрон[ь]ку, скаж[и] новинон[ь]ку,

Цо милый дЂлает и c кем розмовляет (2).

Знайте себЂ добре, цо не инша вина:

Ты к моєй смЂрти самая причина (2).

Як на гробЂ станеш, на могилу взглянеш,

Припомниш на [в]тіхи, радостные смЂхи (2).


№ 19

Доля проклятая,

Мати не[щасная],

Что меня вродила,

На бЂды пустила.

Взойду на горон[ь]ку,

Гляну по свЂтон[ь]ку:

Немаш мал[е]н[ь]ко[ї],

Немаєш хорош[ої].

Пойду в дубровон[ь]ку,

Гляну по свЂтон[ь]ку:

Ходить милен[ь]кая

Сама единен[ь]кая.

Нелзя приступити,

Туги роздЂлити.

Музичен[ь]к[и] грають,

Пташички спЂвають;

Я, бЂдны, думаю,

Что чинити маю.

Ой, Боже мой, Боже,

Кто мнЂ воспоможе!

ПобЂй вороженьки

От моеи девон[ь]ки!

Да текуть речен[ь]ки

Да барзо быстрен[ь]ки:

Риба д[о] рибон[ь]ки,

А я до дЂвон[ь]ки.

Ой гляну [я] в воду

Да на свою вроду:

Ой, видит[ь]ца, красна,

Да доля бЂсща[с]на.


Порівн. варіант із рукописного збірника Степана Вагановського середини XVIII ст. — Возняк М. Два співаники половини й третьої четвертини XVIII в. // ЗНТШ — 1922. — Т. 133. — С. 158 — 159.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.