Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПРО ІВАНА ВЕЛИЧКОВСЬКОГО

(в хронологічному порядку)


1850

М. Максимович, Книжная старина южнорусская — «Киевлянин», кн. 3, М., 1850, стор. 131. Передруковано в кн.: М. Максимович, Собрание сочинений, т. 3, К., 1880, стор. 707 — 708.


1866, 1867

Н. И. Петров, О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии от начала ее до преобразования в 1819 г. — Труды Киевской духовной академии, 1866, июль, стор. 305 — 330; 1867, январь, стор. 82 — 118.


1904

Н. И. Петров, Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве, вып III. Библиотека Киево-Софийского собора. М., 1904, стор 61 — 64.


1905

В. Н. Перетц, Новые труды по источниковедению древней русской литературы. Критико-библиографический обзор, І — VIII. К., 1905, стор. 31 — 34. (Відбитка із «Университетских известий» 1905, апрель).


1909

В. Н. Перетц, Новые труды по источниковедению древней русской литературы и палеографии. Критико-библиографический обзор. Вторая серия, І — X. К., 1909, стор. 23 — 24. (Відбитка із «Университетских известий», 1909, июнь).


1910

В. Н. Перетц, Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в С.-Петербург 20 февраля — 6 марта 1910 г. К., 1910, стор. 8. (Відбитка із «Университетских известий», 1910, май).

В. Н. Перетц, Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в Полтаву и Екатеринослав 1 — 9 июня 1910 г. К., 1910, стор. 28. (Відбитка із «Университетских известий», 1911, февраль).


1913

В. Н. Перетц, Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в С.-Петербург 23 февраля — 3 марта 1913 г. К., 1913, стор. 29 — 31. (Відбитка із «Университетских известий», 1913, ноябрь, декабрь).


1917

И. Шляпкин, Библиографические разыскания в русских и заграничных библиотеках по славяно-русской письменности. (Петровская эпоха). — Библиографическая летопись, т. III, Пгр., 1917, (отдел II), стор. 25 — 26. (Общество любителей древней письменности и искусства).


1919

Ол. Дорошкевич, Хрестоматія по історії української літератури. Т. 1., кн. 2, К., 1919, стор. 210 — 211.


1929

В. Н. Перетц, Украинская антология 1670 — 1680-х годов. — У кн.: В. Н. Перетц, Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI — XVIII веков. — Сборник по Отделению русского языка й словесности Академии наук, т. 1, вып. 3, Л., 1929, стор. 56 — 72.

М. Н. Сперанский, Тайнопись в югославянских и русских памятниках письма. — У кн.: Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4/3. Л., 1929, стор. 131 — 133, 141.


1945

С. І. Маслов, Українська література другої половини XVI і XVII ст. — У кн.: Нарис історії української літератури. За редакцією С. І. Маслова і Є. П. Кирилюка. К., 1945, стор. 72 — 73.


1952

О. І. Білецький, Хрестоматія давньої української літератури (доба феодалізму). Видання друге, виправлене та доповнене. К., 1952, стор. 212 — 216. (Див. також видання третє, К., 1967, стор. 254 — 259).


1954

О. І. Білецький, Література періоду визвольної війни 1648 — 1654 рр. та після возз’єднання України з Росією (Друга половина XVII ст.). — У кн.: Історія української літератури, т. I, К., 1954, стор. 91.


1955

С. 1. Маслов, Український письменник кінця XVII — початку XVIII ст. Іван Величковський. — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Наукова сесія. Тези доповідей. Секція фіолології. К., 1955, стор. 4 — 5.


1967

Історія української літератури у восьми томах. Том перший. Давня література (XI — перша половина XVIII ст.). Автори тома: В. П. Колосова, В. І. Крекотень, Л. Є. Махновець, О. В. Мишанич. Відповідальний редактор Л. Є. Махновець. К., «Наукова думка», 1967, стор. 68, 445, 453 — 456, 460.:


1967

Kéž hoři popel můj. Z poezie ev. opského baroka. Praha, 1967, s. 254 — 255, 280.


1968

Zina Genyk-Berezovská , K otázce ukrajinského literárniho baroka. — Československé píednáky pro VI. mezinárodni sjezd slavistů. Praha 1968. s. 261 — 265.

Zina Genyk-Berezovská , I. Velyčkovskyj v kontextu ukrajinského literárního baroka. — Československá rusistika, XIII, 1968, l, s. 26 — 29.


1969

П. K. Волинський, 1. 1. Пільгук, Ф. M. Поліщук. Історія української літератури. Давня література. К., «Вища школа», 1969, стор. 250 — 254.
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.