Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[В. Анісов, Є. Середа. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / Вид. 2-е, доповн. — К.: Дніпро, 1976. — С. 339-345.]

Попередня     Головна     Наступна

ДОДАТКИБІБЛІОТЕКА ШЕВЧЕНКА


Опис книг, які залишилися після смерті поета, звичайно, не може дати повного уявлення про лектуру Шевченка. Це можна, та й то приблизно, уявити тільки на підставі вивчення всієї творчої спадщини великого Кобзаря: його поезії, прози, щоденника, листів, малярських творів. Шевченко був високоосвіченою людиною свого часу, особливо ж у галузі мистецтва, літератури, філософії, історії.

Книги, які ми знаходимо у наведеному далі списку, були зібрані поетом уже після заслання. Треба думати, що Шевченко відбирав для своєї особистої бібліотеки найнеобхідніші книги. Серед них насамперед бачимо книги українською, російською і польською мовами, фольклорні збірки і збірки пісень, історичну літературу, різні підручники для народних шкіл, періодичні видання.

У поезії Шевченка трапляються біблійні сюжети, образи й переспіви («Неофіти», «Давидові псалми», «Молитви», різні «подражанія»), в які поет вкладав революційний зміст. їх він брав з «Біблії», яка теж була в бібліотеці Шевченка і яку, виконуючи бажання поета, було передано Марку Вовчку.

Вартість усіх книг була сплачена прихильниками поетичного таланту Шевченка («петербурзька громада») М. Лазаревському, який за дорученням родичів покійного поета вів усі справи, зв’язані з його спадщиною (див. дату 26 квітня 1861 р.).

4 червня 1861 року книги були передані М. Лазаревським на збереження Ф. Черненку. Подальша доля цих книг невідома. /340/


ОПИСЬ КНИГАМ, ПРИНАДЛЕЖАВШИМ Т. Г. ШЕВЧЕНКО№№

п. п.

Название

Руб.

Коп.


1.

Памятники, изданные Киевскою Временною Комиссиею, 2 т., Киев, 1846 — 1848, 8°, 2 кн. с автографом . . . . . . . . . . . .

7


2.

Летопись Самоила Величка, 3 т., Киев, 1848 — 55, 8°, 8 кн. Перв. т. с автографом

7

50


3.

Летописное повествование о Малой России Ригельмана, М., 1847, 8°, 1 книга с автографом . . . . . . . . . . . .

3


4.

Южнорусские Летописи, изд. И. Белозерского, т. 1, Киев, 1856, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .


75


5.

Летопись Самовидца, М., 1846, 8°, 1 книга с автографом . . . . . . . . . . . .

1


6.

Описание о казацком малороссийском народе и о военных его делах, Симоновского, М., 1847, 8° . . . . . . . . . . . .

Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах, Миллера, М., 1846, 8° . . . . . . . . . . . .

Краткая история о бунтах Хмельницкого. М., 1847, 8° . . . . . . . . . . . .

Чин Львовского братства. Репротест дворян православного исповедания на Тышкевича.

Универсал. Могилы к Минскому братству, М., 1847, 8°, 1 кню . . . . . . . . . . . .
7.

Lud ukraiński przez A. Nowosielskiego, Wilno, 2 кн., 1857, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

4


8.

История Русов или Малой России, Георгия Конисского, М., 1846, 8°, 1 книга с автографом . . . . . . . . . . . .

5


9.

Очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу, Соловьева, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


10.

Судьба Червоной Руси, М. Смирнова, СПб., 1860, 8°, 1 кн. с надп. автора . . . . . . . . . . . .

1


11.

Летопись, Гр. Грабянки, Киев, 1854, 1 кн.

1

50


12.

Записки о Южной Руси, 2 т., СПб., 1856 — 1857, 8°, 1 кн. с надписью издателя . . . . . . . . . . . .

4


13.

Богдан Хмельницкий, Н. Костомарова, 2 т., СПб., 1859, 8°, 2 кн. Пер. том с автографом

3


14.

Повісті Гр. Квітки, 2 т. СПб., 1858, 8°, 1 кн.
15.

Григорій Квітка і його повісті, П. Куліша, СПб., 1858, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

2

50


п. п

Название

Руб

. Коп.


16.

Народні оповідання, М. Вовчка, СПб., 1858, 16°, с надписью автора . . . . . . . . . . . .

Украинские народные рассказы, М. Вовчка. Перев. Тургенева. СПб., 1859, 16°, 1 кн.


1


25


17.

Чорна рада, П. Куліша, СПб., 1847, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

3


18.

Хата, изд. П. Кулиша, СПб., 1860, 16°, 1 кн. с надписью издателя. Еще одна книга

1


19.

Що було на серці, А. Афанасьева, СПб., 1855, 16°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

75


20.

Молодик на 1844 г., изд. И. Бецкого, Харьков, 1843, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1

50


21.

Украинские народные песни, изд. М. Максимовича, М., 1834, 8°, 1 кн. с надписью издателя . . . . . . . . . . . .

75


22.

Малороссийские и Червонорусские народные думы и песни, изд. Лукашевича, СПб., 1836, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


23.

Сборник украинских песен, изд. М. Максимовича, Киев, 1849, 8°, 1 кн. с надписью издателя . . . . . . . . . . . .

75


24.

Народные южнорусские песни, изд. А. Метлинского. Киев, 1854, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .


25.

Дни и месяцы украинского селянина, М. Максимовича, М., 1856, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


26.

Путешествие по св. местам, Григоровича-Барского, СПб., 1778, 4°, 1 кн. с автографом

3


27.

Историко-статистическое описание Харьковской епархии, отд. I, М., 1852, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


28.

Граматка, Кулиша, СПб., 1857, 16°, 1 кн. с автографом . . . . . . . . . . . .

50


29.

Указатель источников для изучения Малороссийского края, Лазаревского, СПб., 1856, 8° 2 кн. . . . . . . . . . . . .

60


30.

Несколько слов о Юго-Западной Руси, Киев, 1859, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

25


31.

Голос на Юго-Западной Руси, Киев, 1860, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

25


32.

Основа, 1861, № 1, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

75


33.

Украинская Литературная летопись за 1856 г., 8°, 2 кн. . . . . . . . . . . . .

25


34.

Украинская Литературная летопись за 1857 г., 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

15


35.

История о донских казаках, Ригельмана, М., 1846, 8°, 1 кн. с автографом . . . . . . . . . . . .

1

50


36.

Жизнь князя Андр. Мих. Курбского в Литве и на Волыни, 2 т., Киев, 1849, 4°, 2 кн. . . . . . . . . . . . .

4


37.

Мертвые души, Н. Гоголя, 2 т., М., 1846, 55, 8°, 2 кн. 1 — 7. С автографом . . . . . . . . . . . .

5

 —


п. п.

Название

Руб.

Коп.


38.

Семейная хроника и воспитание, С. Аксакова, 2 ч., М., 1856, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

3

50


39.

Детские годы Багрова-внука, М., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

3


40.

Разные сочинения, Аксакова, М., 1858, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

2


41.

Сочинения Т. Н. Грановского, 2 т., М., 1856, 8°, 2 кн. . . . . . . . . . . . .

3


42.

Сочинения В. Белинского, 5 т., М., 1859 — 60, 8°, 5 кн. . . . . . . . . . . . .

5


43.

Повести и рассказы, И. Тургенева, 3 ч., СПб., 1856, 8°, 3 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

5


44.

Записки охотника, Тургенева, 2 т., СПб., 1859, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

3


45.

Петербургский сборник, СПб., 1846, 8°, 1 кн. с автографом . . . . . . . . . . . .

4


46.

Стихотворения Кольцова, 2 экз., СПб., 1846 и 1857, 8°, 2 кн. Экз. 1846 г. с автографом

2


47.

Стихотворения Н. Огарева, М., 1856, 8°, 1 кн.

50


48.

Стихотворения Полежаева, М., 1857, 8°, 1 кн.

75


49.

Шиллер в переводе русских писателей, 8 т., СПб., 1857 — 60, 16°, 8 кн. с надписью автора

10


50.

Стихотворения Я. Полонского, СПб., 1855, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1

 —


51.

Отголоски, стихотворения Н. Гербеля, СПб., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

75


52.

Король Лир. Перевод А. Дружинина, СПб., 1858, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


53.

Князь Вл. А. Старицкий. Трагедия А. Ярославцова, СПб., 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

75


54.

Свои люди — сочтемся, Островского, 8°, 1 кн.

1


55.

Горькая судьбина, А. Писемского, СПб., 1860, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

1

50


56.

Русские легенды, изд. А. Афанасьева, М., 1859, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

4


57.

Русские песни, Н. Цыганова, М., 1834, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


58.

Пово и Мара. Сербская поэма, пер. Щербины, М., 1860, 8°, 1 кн. с надписью переводчика . . . . . . . . . . . .

50


59.

Рафаэлева Сикстинская мадонна, А. Никитенко, М., 1857, 8°, 1 кн. с надписью автора

50


60.

О времени происхождения славянских письмен, О. Бодянского, М., 1855, 8°, 1 кн. и атлас снимков . . . . . . . . . . . .

2


61.

Начало Руси, Н. Костомарова, СПб., 1860, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

 50


п. п.

Название

Руб

Коп.


62.

Литовское племя и отношение его к русской истории, Н. Костомарова, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


63.

Сын. Рассказ Н. Костомарова, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


64.

Повесть о Борисе Годунове и Дмитрии Самозванце, П. Кулиша, СПб., 1857, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1

50


65.

Путешествие по Полесью и Белорусскому краю, Н. Шпилевского, СПб., 1858, 8°, 1 кн. с надписью издателя . . . . . . . . . . . .

1


66.

Мозырщина, Н. Шпилевского, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

50


67.

Очерк истории Нижнего Новгорода, 2 ч., Нижний, 1857, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


68.

Смерть Ярополка Изяславича, Соловьева (1086), 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

25


69.

Памятники старинной русской литературы, вып. 2, СПб., 1860, 4°, 1 кн. с надписью редактора . . . . . . . . . . . .

2


70.

Слово о полку Игоревом, изд. Грамматина, М., 1823, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


71.

Слово о полку Игореве, изд. Максимовича, Киев, 1837, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


72.

Игорь — князь Северский. Поэма. Перевод Н. Гербеля. СПб., 1855, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1

50


73.

Русские песни, собранные П. Якушкиным, СПб., 1860, 8°, 2 кн. с надписью собирателя

50


74.

Путевые письма, П. Якушкина, СПб., 1860, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

75


75.

Очерк истории русской поэзии, А. Милюкова, 1847, 8º 1 кн с автографом

1


76.

Лирическая поэзия последователей Пушкина, Н. М. Языкова, М., 1859, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


77.

Магазин землеведения и путешествия, изд. Н. Фролова, т. 1,3, 4, М., 1852 — 55, 8°, 3 кн.

10


78.

Дневник кам.-юнк. Берхгольца. Перевод Н. Аммона, 3 ч., М., 1857 — 60, 8°, 3 кн. . . . . . . . . . . . .

7


79.

Собрание важнейших памятников по истории древнего русского права, СПб., 1859, 8°, 1 кн. с надписью издателя . . . . . . . . . . . .

80


80.

Библия, СПб., 1824, 8°, 1 кн. с автографом

10

Передана по воле Т. Г—ча, Марье Александровне Маркович

81.

Сказание о гетмане Петре Конашевиче-Сагайдачном, М. Максимовича, 1850 . . . . . . . . . . . .


№№

п. п.

Название

Руб.

Коп.


82.

Современная теория финансов, Шилля, СПб., 1860, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


83.

Способ гравировать крепкой водкою, СПб., 1805 16° 1 кн

50


84.

Отчет Академии художеств 1859 — 60, СПб., 1860, 8°, 2 экз. . . . . . . . . . . . .

50


85.

Отчеты и занятия о изданиях Археографической комиссии за 25 л., СПб., 1860, 8°, 1 кн. с автографом. . . . . . . . . . . . .

50


86.

Отчет о третьем присуждении наград гр. Уварова, СПб., 1859, 8°, 1 кн. с автографом . . . . . . . . . . . .

25


87.

Новейший отборный российский песенник, М., 1827, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

35


88.

Начальное учение человеком, М., 1855, 16°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

15


89.

Русская азбука для народных школ, СПб., 1860, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

5


90.

Азбука по новому способу архимандр. Викторина, СПб., 1860, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

20


91.

Народное чтение, 1859, № 6, 1860, № 1, 2, 3, 4 . . . . . . . . . . . .

1

50


92.

Отечественные записки, 1858, № 11 и 12, 2 кн.

1


93.

Современник, 1860, № 1, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


94.

Русский вестник, 1859, № 18, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

25


95.

Руководство для сельских пастырей, 1860, № 43 — 52 . . . . . . . . . . . .

1


96.

Северная пчела, 1860, № 206 . . . . . . . . . . . .

10


97.

Русский инвалид, 1860, № 142 . . . . . . . . . . . .

10


98.

Альбом, чистый, с автографом. . . . . . . . . . . . .

50


99.

Estetyka czyli umnictwo piękne, przez K. Liebelta, 3 t., St.-Petersburg, 1854, 8°, 3 кн. . . . . . . . . . . . .

3


100.

Poezie I. B. Zaleskiego, t. 3, 4, Petersburg, 1852, 24°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

1


101.

Poezie, Ant. Sowi, Petersburg, 1858, 8°, 1 кн. с надписью автора . . . . . . . . . . . .

1

50


102.

Hrabia na Wątorach, przez Wl. Syrokomlę, Wilno, 1856, 16°, 3 i, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

50


103.

Powiastki i Baśni, I. Jolhewicza, Żitomierz, 1860, 8°, 3 кн. . . . . . . . . . . . .


104.

Elementarz dla chłopow wiejskich przez J. K. Gregorowicza, Wororeckie, 1860, 8°, 1 кн.

25


105.

Pielgrzim w Dobrowilne czyli nauki wiejskie, Żitomierz, 1860, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

25


106.

Katechism rzimsko-katolicki przez X. Chwaliboga, 1860, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

15


№ №

п. п.

Название

Руб.

Коп.


107.

Godzina czytania dzieciom, Żytomierz, 1860, 8°, 1 кн. . . . . . . . . . . . .

15


108.

Космос. Перев. Н. Фролова, 3 кн. (2 ч. и 1 и 2 от 3 ч.), 1851 — 1857 . . . . . . . . . . . .


109.

Ювенал — 2 публичн. лекции Н. М. Благовещенского . . . . . . . . . . . .


110.

Кобзарь, Т. Г. Шевченка, 1860 . . . . . . . . . . . .
Книги эти переданы 4 июня 1861 года для хранения Федору Ивановичу Черненку.

Михаил Лазаревский


Все двести рублей за книги Т. Г. Шевченка из петербургской громады получил М. Лазаревский

(ІЛІШ АН УРСР).Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.