Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ЗАХІДНОРУСЬКА ПИСЕМНА MОBA — застаріла назва староукраїнської і старобілоруської писемно-літературних мов, що вживалася в історіографії і філології 19 ст. Загальнонар. укр. мова в той час мала назву малоросійської (термін «українська мова», особливо з 2-ї пол. 19 ст., офіційно не вживався). Що ж до історії східнослов’ян. писемності, то вона зводилася до єдиної рос. літ. мови. Оскільки укр. землі називалися Південно-Західною Руссю, а білорус. — Західною Руссю, відповідно існували назви південноруська мова («южнорусский язык»), яка, проте, стосувалася як літ. мови Київ. Русі, так і староукр. та старобілорус. літ. мов (хоч більше — староукраїнської), і західноруська мова («западнорусский язык»; стосувалася все ж переважно старобілорус. мови). Обидві вони мали майже той самий обсяг семантики. Структурні особливості їх на початковому етапі розвитку були в основному спільними. Тому замість термінів західноруська і південноруська писемні мови в л-рі вживався і досі вживається термін українсько-білоруська літературна мова 14 — 16 ст. Вона представлена у білорус. пам’ятках, а також у київ.-волин. документах. Грамоти, написані в Галичині, Польщі й Молдові, як і укр.-білоруські, зберегли успадковану від давньокиїв. періоду термінологію на означення станових відносин, видів податків і судочинства (князь, боярин, староста, намісник, тивун, серебщизна, видавчина, куна, пересуд та ін.). Проте з поширенням шляхет. привілею на всю литовську, жмудську і руську шляхту (1457) в укр.-білорус. писемно-літ. мові з’являються такі запозичені з польс. мови слова на означення станових відносин, як шляхтич, рицер, земляни та ін. Київ.-волин. і білорус. ділові документи мають специфічні фонет. і грамат. риси, що відрізняють їх від галицьких, а також від написаних у Польщі й Молдові. Л. Булаховський відзначав, що в мові укр.-білорус. грамот засвідчується поплутання Ђ з е і чітке розрізнення ы та і, закінчення -оє, -єє в род. в. одн. іменників ж. p., тоді як у галиц. і молдовських замість Ђ інколи виступає і, літери ы та і можуть взаємно заміняти одна одну, а у відповідних формах іменників виступають закінчення -оЂ, -єЂ та ін. Розквіт ділової укр.-білорус. мови відбувається в 15 — 16 ст. у Великому князівстві Литовському, де ця мова (звалася тут просто руською) була урядовою. Поступово збагачуючись нар. словами й формами, розширюючи функц. межі свого вживання, західноруська писем.-літ. мова стала першим етапом у розвитку староукр. і старобілорус. літ. мов.


Літ.: Perwolf J. Poláci a Rusíni. Osvěta, Praha, 1881; Владимиров П. В. Обзор южнорус. и западнорус. памятников письменности от XI до XVII ст. К., 1890; Розов В. Значение грамот XIV и XV вв. для истории малорус. языка. «Университ. изв.», 1907, т. 47, № 5; Шахматов А. А. Краткий очерк истории малорус. (укр.) языка. В кн.: Укр. народ в его прошлом и настояшем, т. 2. Пг., 1916; Ярошенко В. Укр. мова в молд. грамотах XIV — XV вв. В кн.: Збірник комісії для дослідження історії укр. мови, т. 1. К., 1931; Kuraszkiewicz W. Gramoty halicko — wołyńskie XIV — XV w. В кн.: Byzantoslavica. Kraków, 1934; Stang Chr. Die westrussiche Konzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935; Булаховський Л. А. Питання походження укр. мови. К., 1956; Свєнціцький І. С. Західноукр. грамоти XIV — XV ст. В кн.: Питання укр. мовознавства, кн. 2. Л., 1957; Вєнєвцева Л. В. Фонет. особливості молд. грамот XV ст. «Уч. зап. Харків. ун-ту», 1960, т. III. Труди філол. ф-ту, т. 9; Филин Ф. П. Происхождение рус., укр. и белорус. языков. Ленинград, 1972; Булыка А. М. Лексічныя запозычанні ў беларус. мове XIV-XVIII ст. Мінск, 1980; Филин Ф. П. Истоки и судьбы рус. лит. языка. М., 1981; Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’ян. літ. мов. К., 1985.


В. М. Русанівський.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.