Попередня     Головна     Наступна

ДЕЕТИМОЛОГІЗАЦІЯ (від лат. de... — префікс зі значенням віддалення, припинення, скасування, усунення і етимологія) — втрата словом етимол. мотивованості внаслідок затемнення його семант. і словотв. відношення до мотивувального слова (кореня) і здебільшого його морфем. структури. За ступенем завершеності Д. буває повною і неповною. Причини Д.: а) семант. розходження спільнокорен. слів, пор. краяти і край, цілий і цілувати, місто і міщанин, ловити і ловкий — гарний (розм.); у назвах кольорів: ворон і вороний, зело і зелений; при розвитку омонімії на основі розпаду полісемії: порох «пил» і порох — «вибухова речовина» внаслідок «народної етимології»; унаслідок значної умовності, «непереконливості» лог. мотивованості ряду назв, пор. смердіти і смородина; б) втрата складових морфем слова — мотивувального кореня (курка — від кур) та афіксів; в) фонетичні і, як наслідок, морфемні зміни, що порушують зв’язок однокорен. слів: пор. чесати і коса, сипати і віспа або призьба, вус і гусениця, горно або горня і гончар (див. також Алегроформи, Гаплологія, Метатеза, Чергування звуків та ін.). Д. переважно супроводжується спрощенням морфем, структури слова.

Пор. Десемантизація.


Літ.: Булаховський Л. А. Вибр. праці, т. 3. К., 1978.


О. О. Тараненко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки:

Анкета для вивчення суспільної думки щодо фемінних інновацій :   Опитування щодо доцільності функціонування в українському мовленні фемінативів (новітніх назв жінок за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо), переважно не зафіксованих у сучасних словниках. Допоможе виявити ставлення мовців до явища словотвірної фемінізації в сучасному українському мовленні та спрогнозувати подальшу долю назв у лексичній системі української мови. анкета )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.