Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна         Див. добірку матеріалів «Слово о полку Ігоревім»ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ Б. І. ЯЦЕНКА З ПРОБЛЕМ

КИЄВО-РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В 1970 — 2000 роках


1. Про Троянь // Архіви України. — 1970. — № 6. — С. 34-43.

2. Де і коли написане «Слово о погибели Рускыя земли»? // Український історичний журнал (УІЖ). — 1971. — № 2. — С. 55-60. .

3. Історична основа «Слова Данила Заточеника» // УІЖ. — № 12. — С. 59-67.

4. Коментуючи безсмертну поему... (Два звернення до Руської землі у «Слові о полку Ігоревім») // Радянське літературознавство. — 1973. — № 7. — С. 33-38.

5. Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве» // Труды отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). — Л., 1976. — Т. 31. — С. 116 — 122.

6. Кто такой Борис Вячеславич «Слова о полку Игореве» // Там само. — Т. 31. — С. 296-304.

7. Про Золоте Слово Святослава Київського // Радянське літературознавство. — 1976. — № 5. - С. 53-59.

8. О. І. Маркевич про «Слово о полку Ігоревім» // Українське літературознавство. — 1976. — Вип. 27. — С. 108-113.

9. Северские князья в «Слове о полку Ігореве» // Русская литература (Ленинград). — 1981.- №3. — С. 106-110.

10. «Слово о полку Ігоревім» і літописи // Календаріум'82. — Ужгород, 1981. — С. 85-86 (угор, мовою).

11. Живі струни «Слова» // Закарпатська правда. — 1975. — 26 жовтня.

12. Князь Ігор у «Слові о полку Ігоревім» // Київська Русь: культура, традиції. — К., 1982. — С. 51-58.

13. Лаврентьевская повесть о походе Игоря Святославича в 1185 году // Русская литература. — 1985. - № 3. — С. 31-42.

14. Черниговская повесть о походе Игоря Святославича в 1185 году// Исследования «Слова о полку Игореве». — Л., 1986. — С. 38-57.

15. Словознавча конференція в Ленінграді // Радянське літературознавство. — 1986. — № 3. — С. 79-80.

16. К вопросу о перестановках в тексте «Слова о полку Игореве»// Русская литература. — 1987. - № 3. — С. 105-111.

17. Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внука Олегового. Ритмічний переклад // Марсове поле. Героїчна поезія на Україні X — першої половини XVII ст. — К., 1988. — Книжка перша. — С. 50-68.

18. Роман Волинський у «Слові о полку Ігоревім» // Минуле і сучасне Волині. Тези доповідей та повідомлень II Волинської історико-краєзнавчої конференції 26-28 травня 1988 р. — Луцьк, 1988 _ Ч. 2. — С. 43-46.

19. До тлумачення назв «Україна» і «Мала Русь» // Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції до 200-ліття від дня народження Михайла Лучкая. - Ужгород, 1989. — С. 163-165.

20. Троянь у «Слові о полку Ігоревім» (у співавторстві з санскритологом В.Яценком) // Историзм и обстоятельства возникновения «Слова о полку Игореве». Тезисы докладов и сообщений второй научной конференции участников семинара по изучению «Слова». — Сумы, 1990. — С. 42-44.

21. «Отъ стараго Владимера до нынЂшняго Игоря» (Хронологічні рамки «Слова»). — Там само. — С. 47-48.

22. Зачин в «Слове о полку Игореве» // Русская речь (Москва). — 1989. — № 2. — С. 107-110.

23. Про Велесову книгу // Тези народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Тивадара Легоцького. — 26-27 жовтня 1990 року. - Мукачево, 1990. — С. 31-33.

24. «Україна» і «Русь» в історичній ретроспективі. Повідомлення на Міжнародній конференції «Україна і Росія». — 22 грудня 1990 року.- Київ.

25. Про Велесову книгу. Доповідь у Спілці письменників України 24 квітня 1991 року. — Київ.

26. Україна і Русь у ретроспективі // Індо-Європа. — 1991. — № 1. — С. 61-67.

27. Єдиний ланцюг часу. Від Трояні до наших днів // Космос древньої України. — К., 1992. — С. 283-296.

28. «Слово о погибели Рускыя земли» — київська пам'ятка XIII століття // Слово і час. - 1993. — № 5. — С. 13-17.

29. Про концепцію «Слова о полку Ігоревім» // Березіль (Харків). -

1993. — № 7-8. - С. 139-157.

30. Велесова книга - книга буття українського народу V-IX століть. Доповідь на конференції з проблем трипільської культури в Ін-ті філософії НАНУ 22 грудня 1993 року.

31. Велесова книга. Ритмічний переклад // Русь Київська. — 1994. — № 1.

32. Велесова книга - пам'ятка IX століття // Там само. — 1994. — №2.

33. Велесова книга. Ритмічний переклад (продовження) // Там само. — 1994. — № 2.

34. Велесова книга. Ритмічний переклад (закінчення) // Там само. -

1994. — № 3.

35. Велесова книга. Ритмічний переклад // Хроніка-2000. — 1994. — № 3-4. — С. 72-131.

36. Велесова книга - пам'ятка IX століття. Дослідження // Хроніка-2000. — 1995. — № 1. — С. 34-58.

37. Велесова книга. Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу І тисячоліття до нової доби — І тисячоліття нової доби (Упорядк., ритмічний переклад, підготовка автентичного тексту до друку, дослідження, довідковий матеріал Бориса Яценка). - К., 1994-1995. — 316 с.

38. Роман Волинський у «Слові о полку Ігоревім» // Літопис Червоної калини. — 1994. — № 7-9.

39. О некоторых особенностях рукописи «Слова о полку Игореве» // ТОДРЛ. — СПб., 1992. — Т. 45. - С. 251-263.

40. Об авторе «Слова о полку Игореве» (проблемы поиска) // ТОДРЛ. — Т. 48. — СПб., 1993. — С. 31-37.

41. Чому ми українці? // Новини Закарпаття. — 1994. — 23 серпня.

42. Про версії відкриття рукопису «Слова о полку Ігоревім» // Специфіка «Слова о полку Ігоревім» як літературної пам'ятки. Матеріали 7-ї Республіканської наукової конференції з питань вивчення «Слова». — Суми, 1994. — С. 9-11.

43. Символ державності України-Руси XII століття. Про Пирогощу в літописах і «Слові о полку Ігоревім» // Вітчизна.- 1994. — № 9- 10. — С. 136-138.

44. Велесова книга - українська пам'ятка IX століття // Календар «Просвіти» на 1995 рік. - Ужгород, 1995. — С. 132-135.

45. Загадки тризуба // Карпатський голос (Ужгород). — 1995. — 1 січня.

46. Унгари // Там само. — 1995. — № 3.

47. Епітафія Енеєві — праслов'янська пам'ятка XII століття до нової доби // Там само. - 1995. — № 6.

48. Поняття про Руську землю у Велесовій книзі. Доповідь на Всеукраїнській науковій конференції в Ін-ті філософії НАНУ 22 червня 1995 р. — Київ.

49. Велесова книга - пам'ятка України-Руси IX століття // Карпатський голос. — 1995. — № 8.

50. Велесова книга - пам'ятка України-Руси IX століття // Там само. — 1995. — № 9.

51. Реставрація старих догм («Слово о полку Ігоревім» в оцінці Б.О.Рибакова) // Слово і час. - 1995. — № 4. — С. 74-79.

52. Про Велесову книгу. Презентація видання у Спілці письменників України 21 грудня 1995 року. - Київ.

53. Про Велесову книгу // Українське слово, 1996, 11 січня.

54. Велесова книга - українська пам'ятка IX століття // Науковий збірник т-ва «Просвіта». - Ужгород, 1996. — № 1(15).

55. «Хронографу» - 5 років. Що далі? // Слово і час. — 1996. — № 6. — С. 93-95.

56. Таємниця осійського графіті VIII століття до нової доби // Українське слово, 1996, 15 серпня.

57. Велесова книга. Ритмічний переклад (уривки) // Українознавство. Хрестоматія. — К., 1996.

58. Українські джерела «Истории Российской» В. М. Татищева (Літописи XII ст. і «Слово о полку Ігоревім») // УІЖ. — 1996. — № 1. — С. 52-62.

59. Любецкий синодик о героях «Слова» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». У 5-ти т. - Санкт-Петербург, 1995. — Т. 3. — С. 189.

60. А. И. Маркевич // Там само, — Т. 3. — С. 220-221.

61. Море // Там само. — Т. 3. — С. 270-273.

62. Святослав Всеволодович // Там само. — Т 4. — С. 273-276.

63. Святослав Ольгович Черниговский // Там само. — Т. 4. — С. 278-279.64. Ярослав Всеволодович Черниговский // Там само. — Т. 5. — С. 291-293.

65. Походження тризуба // Українське слово, 1996, 3 жовтня.

66. Димитрий Ростовский и «Слово о полку Игореве»н // Русская литература. — 1996. — № 4. — С. 117-122.

67. Загадки тризуба (із списком наукових праць Б. Яценка) // Визвольний шлях (Велика Британія, Лондон). — 1996. — № 4. — С. 476-481.

68. Розвиток державного устрою України-Русі наприкінці XII ст. (Проект Романа Мстиславича і «Слово о полку Ігоревім») // УІЖ. -

1997. — № 3. — С. 119-133.

69. Укри-унгари — наші предки // Українське слово, 1997, 7 серпня.

70. «Велесова книга» — героїчний епос України-Руси // Українська мова та література. Тижневик. — К., 1997. — № 33(49).

71. Слово о полку Ігоревім — український героїчний епос XII століття // Українська мова та література. — 1997. — № 34(50).

72. Напис із Кам'яної могили // Українське слово, 1997, 18 вересня.

73. Любецький синодик про героїв «Слова о полку Ігоревім» // Історія України. Тижневик. — 1997. — № 41.

74. Праслов'янська пам'ятка XII століття до нової доби // Українське слово, 1998, 15 січня.

75. Родопський напис // Українське слово, 1998, 16 квітня.

76. Не переклад, а белетристика (Велесова книга у тлумаченні О.Асова) // Українське слово, 1998, 16 липня.

77. «Слово о полку Ігоревім» та літописи XII століття. Літературний аналіз // Українська мова та література. — 1998. — № 33.

78. «Слово о полку Ігоревім» та літописи XII століття (продовження) // Там само. — 1998. — № 34.

79. «Слово о полку Ігоревім» та літописи XII століття (продовження) // Там само. — 1998. — № 35.

80. Велесова книга — українська пам'ятка IX століття // Альманах «Артанія». — 1996. — № 2.

81. «Слово о полку Ігоревім» та літописи XII століття (продовження) // Українська мова та література. — 1998. — № 36.

82. Сини Володимира Великого // Історія України. - 1998. — № 37.

83. «Слово о полку Ігоревім» та літописи XII століття (продовження) // Українська мова та література. — 1998. — № 37.

84. Про походження назв «Україна» і «Русь» // Українське слово, 1998. 17 вересня.

85. «Слово о полку Ігоревім» та літописи XII століття (закінчення) // Українська мова та література. — 1998. — № 38.

86. Письмена у знахідках археологів // Українське слово, 1999, 6 січня.

87. Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святославового, внука Олегового. Ритмічний переклад // Українська мова та література. — 1997. — № 34 (50).

88. Слово о полку Ігоревім. Історико-філологічний коментар // Там само. — 1997. — № 34 (50).

89. «Слово о полку Ігоревім» — українська пам'ятка XII століття // Вісті тижня (Ужгород), 1999, 30 грудня.

90. Письмена у знахідках археологів. Стаття друга // Українське слово, 2000, 6 січня.

91. Димитрій Ростовський і «Слово о полку Ігоревім» // Українська мова та література, 2000, число 3.

92. Всеслав та його онуки у «Слові о полку Ігоревім» // Історія України, 2000, число 17.

93. Руська земля у «Слові о полку Ігоревім» // Словознавство. — Київ-Суми-Путивль, 2000. — Вип. 1. — С. 11-17.

94. З історії вивчення «Слова о полку Ігоревім». // Там само. — С. 47-57.

95. До питання про схему української історії XII ст. // Історія в школі, 2000, №3.

96. Ритміка «Слова о полку Ігоревім» // Українська література в загальноосвітній школі. — 2000. — №4.

97. Похід Ігоря Сіверського в 1185 році: політичні і літературні аспекти // Слово і час. — 2000. — №6.
Біографічні довідки про Б. Яценка, подані у виданнях

Булахов М. Г. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке. — Минск, 1989. — С. 243-244.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве». У 5-ти т. - СПб., 1995. — Т. 5. — С. 300-302, 373.

Голубченко В. «Слово»-знавці. — Суми, 1998. — С. 70-73.

Голубченко В. Вчений «Слово»-знавець із Ромен // Вісті Роменщи-ни, № 41, 29 квітня 1998 р.


Бібліографія праць Б. Яценка, подана в публікаціях

1. Творогов О. В. «Слово о полку Игореве» в советской филологической науке (1968-1977) // Русская литература. — 1978. — № 4. — С. 183.

2. Дехтярьова Н. А., Кузнецова Є. Г. До 800-річчя «Слова о полку Ігоревім». Покажчик літератури за 1970-1985 pp. // Український історичний журнал. — 1985. — № 11. — С. 156-157.

3. Кондратьева Ю. Г., Манчха Г. П., Терещенко Н. А. «Слово о полку Игореве» // Указатель литературы на русском языке. — 1968 — 1984 гг. — М., 1985.

4. Булахов М. Г. «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке. — Минск, 1989. — С. 243-244.

5. Историзм и обстоятельства возникновения «Слова о полку Игореве». — Суми, 1990. — С. 93.

6. Дробленкова Н. Ф., Зарембо Л. И., Пелешенко Ю. В., Соколова Л. В. «Слово о полку Игореве» // Библиография работ на русском, украинском и белорусском языках. 1968 — 1987. — Л., 1990.

7. Энциклопедия «Слова о полку Игореве». — СПб., 1995. — Т. 5. — С. 300-302, 373. Раніше:

Переднє слово

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Слово о плъку Игореві, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова

Історико-філологічний коментар (до ритмічного перекладу)

З історії відкриття «Слова о полку Ігоревім»

Про орфографічні та палеографічні особливості Мусін-Пушкінського рукопису «Слова»

Про Щукінський список «Слова о полку Ігоревім»

Реконструйований список «Слова о полку Ігоревім»

Орфографічний і палеографічний коментар

Різнонаписання в текстах ориґіналу

Про особливості читання і перекладу «Слова о полку Ігоревім»

The Saga of Ihor's Folk, of Ihor, Son of Sviatoslav, Grandson of Oleh

Див. добірку матеріалів «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»Попередня «Слово о полку Ігоревім» та його доба Головна
Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.