Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорович [25.II (9.III) 1814, с. Моринці, тепер Звенигородського р-ну Черкас. обл. — 26.II (10.III) 1861, Петербург; похов. на Чернечій (тепер Тарасовій) горі побл. м. Канева Черкас. обл.] — укр. поет, художник, мислитель. Нар. в сім’ї селянина-кріпака. Наймитував. Учився грамоти у сільс. дяка. З 1829 жив у м. Вільні, з 1831 — у Петербурзі. 1832 відданий у науку до живописця В. Ширяєва. 1838 Ш. викуплено з кріпацтва і того самого року прийнято до Петерб. AM, де він став учнем К. Брюллова. 1840 в Петербурзі вийшла його всесвітньовідома зб. поезій «Кобзар». Закінчивши 1845 AM, Ш, повернувся в Україну, де займався мист., літ. і наук. діяльністю. 5 квітня 1847, після розгрому Кирило-Мефодіївського братства, членом якого Ш. був, його заарештували і заслали в солдати із забороною писати й малювати. Десятилітнє заслання не зламало Шевченкового духу. В ув’язненні він написав одні з найкращих в укр. л-рі зразки лірики, зокрема на істор. теми, а також повісті рос. мовою переважно на сюжети однойм. поем, створив цикл мист. творів. Після повернення до Петербурга 1858 працював над новими поет. і мист. творами. Для недільних шкіл видав підручник — «Букварь южнорусскій» (1861). В 1860 Ш. було присвоєно звання академіка з гравірування Петерб. AM.

Ш. називають основоположником нової української літературної мови. Нова укр. літ. мова почала формуватися у кін. 18 — на поч. 19 ст. Поштовхом до цього стали пробудження нац. самосвідомості укр. інтелігенції, її потяг до вивчення своїх істор. і фолькл. джерел, увага до нар. мови. Активними учасниками процесу творення укр. літ. мови на нар. основі були І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, А. Метлинський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка та ін. Пошук шляхів розвитку укр. літ. мови завершився у творчості Т. Шевченка. Твори Т. Шевченка характеризують такі дві найголовніші особливості: 1) орієнтація на весь укр. народ, на весь обшир України; 2) прагнення згуртувати народ навколо важливих сусп. ідеалів: антикріпосництва, дем. ладу, нац. самосвідомості.

Творчість Т. Шевченка відповідно до її ідейно-тем. спрямованості збігається в цілому з трьома головними відтинками його життя: від викупу з неволі до арешту (1838 — 47), часом ув’язнення і заслання (1847 — 57) та періодом після заслання (1857 — 60). Перший період представлений такими тем. циклами: осмислення характерних ознак життя свого народу, його сімейно-побут. традицій та етн. особливостей, усвідомлення стосунків свого народу з сусідніми, заглибленість в істор. минуле, критика сучасних поетові сусп-ва і д-ви. Поезія цього періоду сповнена поет. епітетів (блідий місяць, біле личко, карі очі, далекий край), у ній переважає дієсл. рима (убив — заблудив, літає — запитає, гомонить — одпочить), використовується поширений у фольклорі паралелізм (Тече вода в синє море, Та не витікає; Шука козак свою долю, А долі немає). Саме в цей час засвідчується освоєння Т. Шевченком осн. джерела профес. поезії — пісенного фольклору. Частина творів («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки») присвячена істор. тематиці. Тут закономірно з’являється лексика, пов’язана з війною і військом: гармати, запорожці, жупани, могили, байдак, орда, бунчуки, сотник, отаман, гетьман. До першого періоду творчості Т. Шевченка належать також поеми «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «Єретик», «І мертвим, і живим...», містерія «Великий льох». Три ідеї проймають ці твори: цар. самодержавство, сперте на кріпосництво, має бути повалене; майбутнє України — у федерації вільних слов’ян. народів; політ. свобода — запорука вільної праці і справжнього патріотизму. У названих творах вже менше поет. епітетів, їх заступають авторські, породжені метафор. осмисленням дійсності: прокляте лихо, чисте серце, засмучені очі, латані поли, благі літа. Це вже нові засоби худож. зображення дійсності. У поезіях періоду заслання Т. Шевченко глибоко розробляє пісенний жанр. Спираючись на фольклор, він творить свої, позначені яскравою індивідуальністю і високою худож. майстерністю пісні, які перегукуються з усім багатоманіттям фолькл. тем, сюжетів, образів. Ще до заслання Т. Шевченко написав «Давидові псалми», в яких широко використав церковнослов’янізми. У творах періоду солдатчини він знову звертається до цього джерела, вводячи церковнослов’ян. елементи у творах, в яких використовуються бібл. сюжети («Царі»), а також у поезіях, що відображають сусп. життя України, напр.: врата, град, на стогнах, отроки, стенає, не узрю, драгий, возстану, благовістить, прозябають, благодать, о здравії, братія, сиріч, возобновленнії, ніже, милосердіє, во дні они, возвисили та ін. Наростає тенденція до творення складних прикметників (крутоберегий, пишно-чепурний, вінценосний, світло-молодий) та іменників, поєднаних прикладковим зв’язком (діточки-дівчата, слізьмиводою, друже-брате і под.).

Т. Шевченко мав непересічні знання із старої і нової історії, прекрасно орієнтувався у живописі, знав і глибоко розумів класичну музику. Все це відбивалося у лексиці його творів, особливо ост. періоду життя — після заслання. Звертаючись до бібл. та антич. сюжетів, поет використовує назви відповід. кра’їн, міст, річок, народів і под. (Віфлієм, Іудея, Голгофа, Сіракузи, Колізей, Тібр, Скіфія), імена реальних людей, богів старогрец. і рим. пантеонів, міфіч. істот (Декій, Нерон, Алкід, Венера, Юпітер, Зевс, Пріап, Фавн, Медуза, Кіпріда), слова на означення етногр. і екзот, реалій (гіменей, гінекей, єлей, легіони, віссон, смоква, бурнус) і под. Ця лексика доповнюється новотворами Т. Шевченка оцінного типу, створеними за церковнослов’ян. зразком: злозачаті, худосильний, довготерпеливий, медоточивий, злототканий, вбогодухий і под. Вона ж є основою образів, які входять у структуру віршів філос. спрямування: про роль митця у сусп-ві, про значення пророчого слова, про майбутнє України тощо. У цей же період поет сміливо використовує абстр. лексику старослов’ян. походження: суєта, чудеса, беззаконіє, криводушіє, правда-мста, скорбь, печаль та ін.

Творчість Ш. — особливе явище як в історії укр. л-ри, духовної культури взагалі, так і літ. мови. Розвинувши у своїй поезії важливі сусп. ідеї — рівності й братерства суверенних народів, створення гуманного сусп-ва, в якому розкриваються найкращі людські якості, привернувши увагу народу України до сучасного й минулого своєї батьківщини, поет майстерно втілив їх у худож. текстах. Максимально залучаючи до літ. мови багатства нар. мови, він увів у мовно-літ. практику абстр. лексику — новотвори, церковнослов’янізми, інтернаціоналізми. Завдяки творчості Ш. укр. мова постала перед світом як одна з розвинених літ. мов.


Літ.: Рильський М. Т. Поетика Шевченка. К., 1961; Білодід І. К. Т. Г. Шевченко в історії укр. літ. мови. К., 1964; Ващенко В. С. Мова Тараса Шевченка. К., 1964; Словник мови Т. Г. Шевченка, т. 1 — 2. К., 1964; Бородін В. С. Над текстами Т. Г. Шевченка. К., 1971; Шабліовський Є. С. Естетика худож. слова (Поет, світ Тараса Шевченка). К., 1976; Шевченківський словник, т. 1 — 2. К., 1978; Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка. К., 1980; Івакін Ю. О. Поезія Шевченка періоду заслання. К., 1984.


В. М. Русанівський.Див. також:

Шевченко Тарас Григорович. Біобібліографічний словник.


Тарас Шевченко на сторінці Ізборник

Т. Г. Шевченко. Зібрання творів у 6-ти томах. Київ, 2003.

Тарас Шевченко. Шевченківські читання.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.