Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 465-482.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 7 Х. П. половци. 8 Х. П. пакостяху (съ б. юс.). 9 Х. П. о(те)цъ. 10 Х. П. олешіа. 11 Х. П. ея. 12 Х. П. възвратишас, и приб. и. 13 Х. П. съвокоупяся. 14 Х. приб. съ (потомъ зачеркнуто). 15 Х. П. оутвердишас. 16 Х. П. цѣловаста. 17 Х. П. разехастася. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. своаси. 20 Х. П. В тож. 21 Х. П. лѣто. 22 Х. П. мьстиславич. 23 Х. П. володимерича. 24 Х. П. треми. 25 Х. П. недлями. 26 Х. П. мясопоусть. 27 Х. П. съвокоупя. 28 Х. П. вячеславль. 29 Х. П. со. 30 Х. П. приб. и. 31 Х. П. пріиде. 32 Х. П. переяславльскым. 33 Х. П. вся. 34 Х. черныа, П. черныя. 35 Х. П. пріиде. 36 Х. П. опущено. 37 Х. П. володимерь. 38 Х. П. володимеря. 39 Х. П. пріиде. 40 Х. П. володімеръ. 41 Х. П. берестіа. 42 Х. съвокоупяся, П. съвокоупляся. 43 Х. П. весь. 44 Х. П. володимеря, и приб. и. 45 Х. П. ко. 46 Х. П. станко станковоу (въ Х. станко переправлено новой рукой въ станкову, а слѣдующее станковоу зачеркнуто). 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. галицкыи. 49 Х. П. с своими полкы. 50 Х. П. володимера. 51 Х. П. черныа. 52 Х. П. битися. 53 Х. П. с ним. 54 Х. П. об. 55 Х. П. серет. 56 Х. П. теребовлю, и приб. въ. 57 Х. П. ѳеодоровы. 58 Х. П. серет. 59 Х. П. тои. 60 Х. П. мгла. 61 Х. П. видѣти, и приб. ни. 62 Х. П. копіа. 63 Х. П. ко. 64 Х. П. галицкомоу. 65 Х. П. иже. 66 Х. П. теребовлю. 67 Х. П. через. 68 Х. П. снов. 69 Х. П. теребовлю. 70 Х. П. серет. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. видѣвше. 73 Х. П. галицкыа. 74 Х. П. исполча. 75 Х. П. мглоу. 76 Х. П. межю. 77 Х. П. галицкыа. 78 Х. П. поед. 79 Х. П. нам.

465п

Примѣчанія: В Буква б надписана позже другой рукой. Г Надъ а надписано позже подъ дугой в, самое а передѣлано, кажется, изъ и. Д Надъ ре надписаны другой рукой буквы гъ (серегъть). Е Надъ ре надписано позже подъ дугой г (серегтъ). Ж Буква ц переправлена въ ч.


В лѣт̑ ҂s҃ х ѯ҃ а҃ [6661 (1153)] Посла Изѧславъ сн҃а своего Мьстислава на Половцѣ 7 . к Песлу зане пакостѧхуть 8 тогда . по Сулѣ и не дошедъ ихъ възворотисѧ . на ту же ѡсень посла ѡц҃ь 9 Мьстислава . противу /л.167об./ мачесѣ с Володимеромъ Андрѣевичем̑ и с Берендичи . и ходиша до Ѡлешьӕ 10 . и не ѡбрѣтше еи 11 воротишас̑ 12 Ст҃ославъ Ѡлговичь . скупѧсѧ 13 съ Изѧславомъ 14 Двд҃вичемъ . оу Хоробрѧ . и оутвердисѧ 15 ӕкоже за ѡдинъ мужь бъıти и цѣловавше 16 межи сб̑ою В кс̑ртъ . и разъѣхастасѧ 17 кождо 18 въ своӕси 19Томъ 20 же лѣтѣ 21. Изѧславъ Мьстислаличь 22 Г . нача доспѣвати на Ӕрослава Володимирича 23 . къ Галичю . и ӕкоже бъı трьми 24 недѣлѧми 25 до мѧсопущь 26 . и поиде Изѧславъ скупѧ 27 силу свою на Галичь и Вѧчьславль 28 полкъ поӕ съ 29 собою 30 . Изѧславъ Двд҃вичь пусти с ним̑ свои полкъ . и сн҃ъ ег̑ Мьстислав̑ приде 31 с Переӕславьскимъ 32 полком̑ . и вси 33 Чернии 34 Клобукъı и ӕкоже приде 35 к Тихомлю . и ту приде 35 к нему из 36 Дорогобужа 36 братъ Володимиръ 37 и Ст҃ополкъ .

466

из Володимирѧ 38 . приде 39 к нему брат̑ его . и Володимеръ 40 Андрѣевич̑ из Берестьӕ 41 . и тако скупѧсѧ 42. всѣ 43 оу Володимирѧ 44 поиде къ 45 Станкову 46 . и 47 ту же и Галичьскии 48 кн҃зь въıшелъ полкъı . своими 49 Изѧславъ же пусти Володимира 50 Андрѣевича и сн҃а своег̑ Мьстислава . и Чернъıи 51 Клобукъı битсѧ 52 с ними 53. ѡ 54 рѣку . ѡ Сереть Д 55 а самъ поиде к Теребовлу 56 оутрии же днь Федоровъı 57 нед̑лѣ въ вторник̑ переиде рѣку Серетъ Е 58 . и бъıс̑ въ тъ 59 дн҃ь мьгла 60 велика . ӕко не видити 61 до конець копьӕ 62 Изѧславъ же перешедъ ту и ста . и бъıс̑ къ 63 Ӕрославу Галичкому 64 вѣсть вечеръ . ѡже 65 Изѧславъ идеть к Теребовлу 66 и то слъıшавъ Ӕрославъ . поиде чере 67 Сновь 68 к Теребовлу 69 . и не оутѧже къ бродомъ . Изѧславъ бѣ перешелъ до них̑ рѣку Серетъ Е 70 и сторожеве же 71 Изѧславли . видивше 72 полкъı Галичьскиӕ 73 . пригнавши повѣдаша Изѧславу . Изѧславъ же исполца Ж 74 полкъı своӕ . поиде противу и ӕкоже бъıша близъ себе . и Бъ҃ разгна мьглу 75 и бъıс̑ ӕсно . и тако сташа полци межи 76 собою зрѧще на сѧ . Галичьскии 77 же мужи почаша молвити кн҃зю своему Ӕрославу тъı еси . /л.168/ молодъ . а поеди 78 прочь и нас̑ позоруи . како нъı 79 будеть ѡц҃ь твои кормилъ и любилъ . а хочемъ за ѿц҃а твоег̑ чс̑ть . и за твою

Варіанты: 1 Х. П. един. 2 Х. П. иже. 3 Х. П. тебѣ. 4 Х. П. что. 5 Х. П. дѣати. 6 Х. П. поед. 7 Х. П. біемь. 8 Х. П. тебѣ. 9 Х. П. с тобою в городѣ. 10 Х. П. битися. 11 Х. П. съступишас (съ б. юс.). 12 П. полкы. 13 Х. П. има. 14 Х. П. вѣдяху (съ б. юс.). 15 Х. побѣдіми. П. побѣдили. 16 Х. П. гоняще. 17 Х. П. володимерскыи. 18 Х. П. изяславич. 19 Х. П. теребовль. 20 Х. П. изыма. 21 Х. П. галицкіа. 22 Х. П. изымаша. 23 Х. П. изяславича. 24 Х. П. стягы галицкыа. 25 Х. П. приб. и. 26 Х. П. изымашя. 27 Х. П. множство. 28 Х. П. приб. и. 29 Х. П. оубояся. 30 Х. П. з. 31 Х. П. плъчищи. 32 Х. П. съвокоупятся. 33 Х. П. бяше, за симъ, послѣ слова колодникъ, въ П. опущено: его дружины и видѣ многое множство колодникъ. 34 Х. П. видѣ. 35 Х. П. множство. 36 Х. П. възем. 37 Х. П. приб. я. 38 Х. П. лоучшія. 39 Х. П. съ. 40 Х. П. приб. въ. 41 Х. П. опущено. 42 Х. П. въ. 43 Х. П. бяху (съ б. юс.). 44 Х. П. приб. же. 45 Х. П. галицкои. 46 Х. П. дъщеръ. 47 Х. П. приб. и. 48 Х. П. приб. къ. 49 Х. П. опущено. 50 Х. П. себѣ. 51 Х. П. жеиоу. 52 Х. П. веселіе. 53 Х. П. новогородци. 54 Х. П. опущено. 55 Х. П. в то ж лѣто. 56 Х. П. корецка. 57 Х. П. иже. 58 Х. П. к володимерю 59 Х. П. княжити. 60 Х. П. в то ж лѣто. 61 Х. П. дюрди. 62 Х. П. с ростиславци. 63 Х. П. опущено. 64 Х. П. всѣми. 65 Х. П. конех. 66 Х. П. и въ всѣх. 67 Х. П. воех. 68 Х. П. приб. так. 69 Х. П. в вятичи. 70 Х. П. дюрди. 71 Х. П. здоумавь. 72 Х. П. възвратися. 73 Х. П. дюрдевича. 74 Х. П. Того ж лѣта.

467

Примѣчанія: А Буква ъ передѣлана изъ и. Б Буква ц передѣлана въ ч. В Надъ в надписано ъ. Г Буква и послѣ т передѣлана изъ другой (кажется, изъ е). Д Буквы ича написаны по стертому (раньше было, кажется, Изялава). Е Здѣсь на нижнемъ полѣ приписано съ знакомъ выноса: княгини.


головъı своӕ сложити . и рѣша кн҃зю своему . тъı еси оу нас̑ кн҃зь ѡдинъ 1 . ѡже 2 сѧ тобѣ 3 што 4 оучинить то што 4 намъ А дѣӕти 5 . а поѣди 6 кн҃же к городу . ать мъı сѧ бьемъ 7 сами . съ Изѧславомъ . а кто нас̑ будеть живъ . а прибѣгнеть к тобѣ 8 . а тогда сѧ затворимъ в городѣ . с тобою 9 и тако послаша кн҃зѧ своего прочь . а сами поѣхаша битьсѧ 10 . и ступишас̑ 11 полци 12 и бъı сѣца Б зла и бишас̑ ѿ полудне до вечера . и бѣ межи ими 13 смѧтение . и не видѧхуть 14 котории суть побѣдили 15 . Изѧслав В женѧшеть 16 Галичанъı . а брат̑ӕ его бѣжаша . и тако побѣже Ст҃ополкъ Володимерьскии 17 кн҃зь и по немъ и Володимеръ Мьстиславичь . и Мьстиславъ Изѧславличь 18 . а Изѧславъ [II, 74] ту и ста на полчищи на ночь . а Галичане въбѣгоша тогда в город̑ свои . Теребовелъ 19. Изѧславъ же изоима 20 Галичьскыӕ 21 . мужи . а Галичане изоимаша 22 Изѧславич̑ 23 на розгонѣ . и ѡстасѧ Изѧславъ с маломъ дружинъı . на полчищи . и постави стѧги Галичьскиӕ 24 . и поидоша Галичане подъ своӕ стѧгъı 25 . изоимаша 26 множество 27 колодникъ 28 . на ту же ночь оубоӕвъсѧ 29 Изѧславъ . зане бѣ ѡсталсѧ с 39 маломъ дружинъı на полчищи 31. река да не съвкупѧтсѧ 32 на нас̑ из города . боле бо бѧшеть 33 . колодникъ ег̑ дружинъı . и види 34 многое множество 35 колодникъ . Галичанъ вѧзѧчи 36 . и тако повелѣ сѣчи 37 а лутшии 38

468

мужи со 39 собою поӕ 46 . оутрии же дн҃ь Изѧславъ же 41 Мьстиславич̑ Г. поиде въ Киевъ оу 42 домъ свои . зане брат̑ӕ его и дружина его разбѣглисѧ . бѧхуть 43 . бъıс̑ 44 плачь великъ по всеи земли Галичьстѣи 45

В лѣт̑ ҂s҃ . х҃ . ѯ в҃ . [6662 (1154)] Посла Изѧславъ второе . сн҃а своего Мьстислава . противу мачесѣ . своеи бѣ бо повелъ . изъ Ѡбезъ жену собѣ . црв҃у дщерь 46 . и срѣте ю в порозехъ . 47 /л.168об./ приведе ю 48 Киеву . а самъ иде в Переӕславль . Изѧславъ же поӕ ю 49 собѣ 50 женѣ 51 . и оучини сватбу 52 . томъ же лѣтѣ въıгнаша Новгородци 53 Изѧславича Д. Ӕрославича 54 Романа посадиша . томъ же лѣтѣ 55 преставис̑ Ст҃ополкъ . Мьстиславичь . оу Кочерьска 56 . пошелъ бо бѣ брату своему Изѧславу в помочь . Изѧславъ же слъıшавъ . ѡже 57 Бъ҃ поӕлъ брата его и плакасѧ по братѣ своемъ . и потомъ посла Изѧславъ . Ӕрослава сн҃а своег̑ Володимирю 58 кн҃жить 59 Томъ же лѣтѣ 60. поиде Дюрги 61 с Ростовци 62 и съ 63 Суждалци и съ всими 64 дѣтьми в Русь . и бъıс̑ моръ в коних̑ 65 въ всих̑ 66 воих̑ 67 его . ӕко 68 не бъıлъ николиже . и пришедшю ему оу Вѧтичѣ 69 . и ста не дошедъ Козельска . и приѣхаша к нему Половци . Дюрги 70 же сдумавъ 71 посла сн҃а своего . Глѣба в Половци . а самъ възворотисѧ 72 в Суждаль ❥ Того же лѣта престависѧ Глѣбоваӕ Е Дюргевича 73 в Суждали ❥ Томъ же лѣтѣ 74.

Варіанты: 1 Х. П. великыи князь кыевскыи, и приб. изяславъ . мьстиславич . на ставровь д(е)нь . и тако бѣ велми болен . И преставися великыи княз кіевьскыи. 2 Х. П. опущено. 3 Х. П. приб. и. 4 Х. П. бл(а)говѣрныи. 5 Х. П. славны. 6 Х. П. мстиславич. 7 Х. П. володимеров. 8 Х. П. роускаа. 9 Х. П. опущено. 10 Х. П. гсднѣ. 11 Х. П. съпрятавше. 12 Х. П. приб. положиша его. 13 Х. П. ѳеодора. 1414 П. мьстиславъ... переяславль опущено. 15 Х. съпрятавь. 16 Х. поклонися. 17 Х. въ. 18 Х. П. пріиде. 19 Х. П. приб. к. 20 Х. П. чернѣговоу. 21 Х. оумешка, П. оумекша. 22 Х. П. приб. къ. 28 Х.П. быс. 24 Х. П. иже. 25 Х.П. что. 26 Х. П. ед. 27 Х. П. въ. 28 Х. П. чернѣговъ. 29 Х. П. плакати. 30 Х. П. иже. 31 Х. П. тогда. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. плачу. 34 Х. П. здоумавь. 35 Х. П. кыевъ. 36 Х. П. приб. къ. 37 Х. П. из смоленска. 38 Х. П. к чернѣговоу. 39 Х. П. поед. 40 Х. П. къ. 41 Х. П. в кыевѣ. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. пріидет. 44 Х. П. повѣдяся. 45 Х. П. стрыеви. 46 Въ Х. это слово приписано позже. 47 Х. П. къ кыевоу. 48 Х. П. з. 49 Х. П. кыевѣ. 50 Х. П. ждоучи. 51 Х. П. из смоленска. 52 Х. П. приб. и. 53 Х. П. гюргя. 54 Х. П. к суждалю (съ б. юс.). 55 Х. П. время. 56 Х. П. ростиславъ. 57 Х. П. пріиде. 53 Х. П. из смоленска, и приб. къ. 59 Х. П. съ радостію великою изыдоша. 60 Х. П. ради быша емоу. 61 Х. П. опущено. 62 Х. П. роускаа. 63 Х. П. иже. 64 Х. П. съвокоупися. 65 Х. П. ехавша. 66 Х. П. о(т)цоу. 67 Х. П. вячеславоу. 68 Х. П. видѣвъ. 69 Х. П. с(ы)на своего ростислава. 70 Х. П. есмъ. 71 Х. П. всѣх. 72 Х. П. дѣати. 73 Х. П. тебѣ. 74 Х. П. дръжал. 75 Х. П. тебѣ.

469

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква с надписана надъ строкой, а подъ я видны двѣ другія соскобленныя буквы (было преставше?). В На правомъ полѣ приписано положи(ша). Г Такъ въ рукописи. Д Передѣлано въ ростиславъ: я соскоблено, сти приписано надъ строкой. Е Буква ц передѣлана вѣроятно изъ ч.


разболѣсѧ великии кн҃зь Киевьскии 1 Изѧславъ 2. и 2 чс̑тнъıи 3 бс̑овѣрнъıи 4 А . и хс̑любивъıи славнъи 5 А Изѧславъ Мьстиславечъ 6 А . вънукъ Володимерь 7 . и плакасѧ по нем̑ всѧ Рускаӕ 8 землѧ . и вси Чернии Клобуци . и 9 ӕко по цр҃и и гн҃ѣ 10 своемъ . наипаче же ӕко но ѿц҃и в нед̑лю на ночь . престависѧ . на Филиповъ дн҃ь и тако спрѧтавше Б 11 тѣло его В въ цр҃кви 12 ст҃го Федора 13 . въ ѿтни ему манастъıри ❥ Вѧчеславъ же стръıи его наипаче плакасѧ по сн҃овци своемъ . по Изѧславѣ . река сн҃у то мое бъıло мѣсто . но предъ Бм҃ъ нѣ что оучинити . сн҃ъ же Изѧславль Мьстиславъ 14 . спрѧтавъ 15 тѣло ѿц҃а своего . и поклонѧсѧ 16 гробу его . и еха оу 17 свои Переӕславль 14 . и приде 18 вѣсть 19 Чернигову 20 къ Изѧславу Двд҃вичю . ѡнъ же не оустрапавъ 21 А ништо . и поѣха 22 Киеву . и бъı 23 Вѧчеславу вѣсть . ѡже 24 Изѧславъ Двд҃вичь пришелъ . на Днѣпръ к перевозу . Вѧчеславъ же посла к нему . и реч̑ ему по/л.169/што 25 еси приѣхалъ . и кто тѧ позвалъ . ѥди 26 же оу 27 свои Черниговъ 28 . Изѧславъ же реч̑ приѣхалъ есмь . брата своег̑ плакать 29 . аче 30 есмь тогдъı 31 не бъıлъ . надъ брат̑мъ своимъ . а повели ми нъıн̑ 32 ать ѡплачю 33 гробъ его шедъ . Вѧчеславъ же сдумавъ 34 . съ Мьстиславомъ и с мужьми . не пусти его въ Киевъ 35 . зане и еще не пришелъ бѧше

470

Ростиславъ 36 Киеву . и Смоленьска 37 . Изѧславъ же ѣха ѡпѧть Чернигову 38 . Вѧчеславъ же посла по Ст҃ослава . по Всеволодича . река ему тъı еси Ростиславу сн҃ъ любимъıи . тако же и мнѣ . а поеди 30 сѣмо ко 40 мнѣ . перебуди же оу мене Киевѣ 41 доколѣ же 42 придет̑ 43 Ростиславъ . а тогда рѧдъ вси оучинимъ . Ст҃ославъ же Всеволодичь . не повѣдасѧ 44 Изѧславу Двд҃вичю . ни строеви 45 своему Ст҃ославу Ѡлговичю . и ѣха к 46 Вѧчеславу Киеву 47. и тако бъıста с 48 Вѧчеславомъ в Киевѣ 49 ждуча 50 Ростислава. и Смоленьска 51 . Изѧславъ же [II, 75] Двд҃вичь . и Ст҃ославъ Ѡлгович̑ 52 посластасѧ по Дюргѧ 53 Сюждалю 54 ГВ то же веремѧ 55. Ӕрославъ Д 56 приде 57 и Смоленьска 58 . Киеву . Киӕне же вси изидоша с радостью великою 59 . противу своему кн҃зю и тако бъıша ему ради 60 вси 61 . и всѧ Рускаӕ 62 землѧ . и вси Чернии Клобуци Е . ѡбрадовашасѧ . ѡже 63 Ростиславъ пришелъ в Киевъ . Ростиславъ же скупѧсѧ 64 . съ Ст҃ославомъ Всеволодичемъ . ѣхаста 65 поклонистасѧ ѿц҃ю 66 своему . Вѧчьславу 67. Вѧчеславъ же видивъ 68 Ростислава сн҃а своего 69 . и ѡбрадовасѧ радостью великою . и реч̑ ему сн҃у се оуже въ старости есмь 70 . а рѧдовъ всих̑ 71 не могу рѧдити 72 . а сн҃у даю тобѣ 73 . ӕкоже брат̑ твои держалъ 74 . и рѧдилъ тако же и тобѣ 75 даю . а тъı мѧ имѣи ѿц҃мь . и

Варіанты: 1 Х. П. дръжи. 2 Х. П. дръжал. 3 Х. П. приб. мя. 4 Х. П. имѣл. 5 Х. моа, П. моя. 6 Х. П. о(т)цоу. 7 Х. П. приб. и. 8 Х. П. имѣти. 9 Х. П. приб. и. 10 Х. П. кыевѣ. 11 Х. П. приб. его въ кыевѣ. 12 Х. П. опущено. 13 Х. П. кіане. 14 Х. П. рекоуще. 15 Х. П. чтил. 16 Х. П. кыевъ. 17 Х. П. еже. 18 Х. П. о(т)цоу. 19 Х. П. съблюл. 20 Х. П. время. 21 Х. П. пріиде. 22 Х. П. дюрдевич. 23 Х. П. идет. 24 Х. П. ис кыева. 25 Х. П. съвокоупливати. 26 Х. П. иже. 27 Х. пригонила, П. пригоніли. 28 Х. П. с. 29 Х. П. приб. и. 30 Х. П. съвокупившеся. 31 Х. П. въ оутрии. 32 Х. П. пріидоша. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. выездячи. 35 Х. П. приб. и. 36 Х. П. біахуся (съ б. юс.). 37 Х. П. видѣвше. 38 Х. П. иже. 39 Х. П. выеха помоч к ним. 40 Х. П. стаючи. 41 Х. П. силоу, при чемь и въ Х. и въ П. и передѣлано въ у (укъ). 42 Х. П отпроводя. 43 Х. П. приб. и. 44 Х. П. о(т)цоу. 45 Х. П. повѣда. 46 Х. П. иже. 47 Х. П. чернѣговоу. 48 Х. П. оугадаша. 49 Х. П. кыевъ. 50 Х. П. приб. мимо. 51 Х. П. поимя. 52 Х. П. приб. и. 53 Х. П. кіяны. 54 П. стану. 55 Х. П. вышегорода. 56 Х. П. съвокоупливаа. 57 Х. П. рекоучи. 58 Х. П. дабы. 59 Х. П. нам. 60 Х. П. дюрдя. 61 Х. П. его. 62 Х. П. приб. его. 63 Х. П. себѣ. 64 Х. П. въ оутрии. 65 Х. П. кыева. 66 Х. П. едем. 67 Х. П. опущено. 68 Х П. сее ночи.

471

Примѣчанія: А Буква ц приписана надъ строкой, а л передѣлано основнымъ почеркомъ, кажется, изъ х. Б Буква ч передѣлана изъ ц. В Буква ю передѣлана изъ я. Г Здѣсъ на лѣвомъ полѣ мелкимъ почеркомъ приписано: ачло княжения ростис в киевѣ. Д Передѣлано въ в киеве: в приписано надъ строкой подъ дугой, я передѣлано въ іе, н въ в. Е Заскобленное въ рукописи зачеркнуто, и надъ строкой приписано ростислав. Ж Буква и надписана надъ строкой. З Буквы ки стерты или смыты. И Буква ч написана по стертому. І Буквы га написаны надъ строкой другой рукой. К Надъ строкой другой рукой приписано слово: у (укъ). Л Буквы хали написаны по соскобленному (вѣроятно, было ѣдемъ).


чс̑ть на мнѣ держи 1 . ӕкоже и брат̑ твои Изѧславъ . чс̑ть на мнѣ держалъ 2. и ѿцм҃ь 3 имѣлъ А 4 . а се полкъ мои и дружина моӕ 5 . тъı рѧди . Ростиславъ же то слъıшавъ . и поклонисѧ ѿц҃ю 6 своему Вѧчеславу и реч̑ ему ве/л.169об./лми радъ гн҃е 7 ѿч҃е Б имѣю В 8 тѧ ѿц҃мь 9 гн҃омъ . ӕкоже и братъ мои Изѧславъ имѣлъ тѧ . и въ твоеи воли бъıлъ ❥


начало кн҃жениӕ Ростиславлѧ в Киевѣ . 10 Г

И посадиша 11 Киӕне 12 Д (рекуче) 12 Е. Кианѣ 13 . рекуче 14 ему . ӕкоже и брат̑ твои Изѧславъ . чс̑тилъ 15 Вѧчеслава тако же и тъı чс̑ти а до твоего живота Киевъ 16 твои . Ростиславъ же реч̑ Ст҃ославу . Всеволодичю сестричичю своему . се ти даю Туровъ и Пинескъ . про то ѡже 17 еси приѣхалъ къ ѿц҃ю 18 моему Вѧчеславу и волости ми еси сблюлъ 19 . то про то надѣлѧю . тѧ волостию . Ст҃ославъ же поклонисѧ Ростиславу . и приӕ с радостью . В то же веремѧ 20 приде 21 вѣсть к Ростиславу . Глѣбъ Дюргевичь 22 . съ множеством̑ Половець идуть 23 к Переӕславлю . Ростиславъ же съ Ст҃ославомъ . въıступиста исъ Ж Киева 24 З . къ Пересѣчну и ту начаста скупливати 25 дружину . и пригна посолъ ѿ Мьстислава ѿ Изѧславича . ис Переӕславлѧ . к Ростиславу и къ Ст҃ославу . и повѣда има ѡже 28 рать пригнала 27 к Переӕславлю . и стрѣлѧлисѧ с ними . Ростиславъ

472

же то слъıшавъ . и посла сн҃а своего Ст҃ослава въ Переӕславль . Мьстиславъ же въıѣха . ис 28 Переӕславлѧ . противу Ст҃ославу 29 . тако скупившасѧ 30 поѣхаста въ Переӕславль . оутрии 31 же дн҃ь придоша 32 Половци к Переӕславлю и начаша битисѧ с 33 ними 33 . въıѣздѧче 34 из города 35 . бьӕхутсѧ 36 с ними крѣпко . Половци же видивше 37 ѡже 38 въıѣхала к ним̑ помочь 39 . и поидоша прочь ѿ города . и тако не стаюче 40 идоша за Сулу 41 боӕху бо сѧ . Ростислава и Ст҃ослава . Ст҃ославъ же Ростиславичь . ѿпровадѧ 42 Половци 43 приѣха къ ѿц҃ю 44 своему и повѣдѣ 45 ѡже 46 Половци прочь пошли . Ростиславъ же то слъıшавъ нача И гадати І с брат̑ею своею поити Чернигову 47 . на Изѧслава на Двд҃вича . и тако оугадавша 48 Ростиславъ же ни въ Киевъ 49 не входѧ . поиде полкъı /л.170/ своими 50 . и поима 51 Всеволодича Ст҃ослава . и Мьстислава Изѧславича . и Торкъı 52 Киӕне 53 . и переиде Днѣпръ К Въıшегорода . ту же и ста 54 противу Въıшегороду 55 . скупливаӕ 56 дружину свою . рекуче 57 абъı 58 нъı 59 оупередити . Дюргѧ 60 . любо и 61 проженемъ . любо 62 примиримъ к собѣ 63 . оутрии 64 же дн҃ь пригнаша . к Ростиславу ис Киева 65. и повѣдаша ему ѿц҃а ти Вѧчеслава Бъ҃ поӕлъ . Ростиславъ . же реч̑ а мъı . вчера ѣхали Л 66 а ѡнъ добръ и 67 здоровъ . ѡн же сказа ему и реч̑ съıночи 68

Варіанты: 1 Х. П. спати. 2 Х. П. его. 3 Х. П. къ кыевоу. 4 Х. П. множством. 5 Х. П. приб. его. 6 Х. П. святыа софіа. 7 Х. П. володимеръ. 8 Х. П. мужи (съ б. юс.). 9 Х. вячеславли, П. вячеслава. 10 Х. тивоны, П. тывоны. 11 Х. П. веля. 12 Х. П. имѣніе отца своего нести. 13 Х. П. перед себе. 14 Х. П. сребро. 15 Х. П. раздавати. 16 Х. П. опущено. 17 Х. П. раздаваа. 18 Х. П. себѣ. 19 Х. П. не. 20 Х. П. толко. 21 Х. П. блсвеніе. 22 Х. П. себѣ. 23 Х. П. приб. и. 24 Х. П. послѣдняа. 25 П. свѣщю. 26 Х. П. побѣдити. 27 Х. П. приказавь. 28 Х. П. м(а)т(е)ри. 29 Х. П. поимя. 30 Х. П. пріехавь. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. опущено. 33 Х. П. к чернѣговоу. 3434 Х.П. мужи... чернигову опущено. 35 Х. П стрыа. 36 Х. П. приб. въ. 37 Х. П. поед. 38 Х. П. лепѣи. 39 Х. П. кыевъ. 40 Х. П. таж. 41 Х. П. аще. 42 Х.П. пріидет. 43 Х. П. гюргіи. 44 Х. П. поне. 45 Х.П. будши (съ б. юс.). 46 Х. П. то годно ся будет (съ б. юс.). 47 Х. П. опущено. 48 Х. П. послася. 49 Х. П. дюрдевича. 50 Х. П. пріидет. 51 Х. П. въ борзѣ. 52 Х. П. приб. и. 53 Х. П. приб. к чернѣговоу. 54 Х. П. рекоучи. 55 Х. П. нам. 56 Х. П. крсть. 57 Х. П. чернѣговѣ. 58 Х. П. въ кыевѣ. 59 Х. П. а. 60 Х. П. н(ы)нѣ. 61 Х. П. вам. 62 Х. П. сътворил. 63 Х. П. иже. 64 Х. П. бяше. 65 Х. П. послал. 66 Х. П. дюрдевича. 67 П. с ним же... с Половци опущено. 68 Х. ними. 69 Х. бяше. 70 Х. в. 71 Х. въ оутрии. 72 Х. съвокоупився. 73 Х. П. выидоша к воловеси. 74 Х. П. многое. 75 Х. П. опущено. 76 Х. П. множство.

473

Примѣчанія: А Буква п передѣлана древнею рукой изъ .... а надъ ра стерто т: вмѣсто пра было брат. Б На правомъ полѣ приписано другой рукой княгин. В Буква о передѣлана позже въ ъı. Г Буквы ся соскоблены въ подлинникѣ. Д Буква ц передѣлана въ ч. Е Такъ въ рукописи.


бъıлъ веселъ . съ своею дружиною . и шелъ спать 1 здоровъ . ӕко же леглъ тако боле того не въсталъ . ту и 2 Бъ҃ поӕлъ Ростиславъ же то слъıшавъ . и тако ѡставѧ полкъı своӕ . а самъ гна Киеву 3 . и тако плакасѧ по ѿц҃и своем̑ и проводи его до гроба . съ чс̑тью великою . съ множьствомъ 4 народа . и положиша 5 оу ст҃ъıӕ Софьӕ 6 идеже лежить Ӕрославъ прадѣдъ А его . и Володимиръ 7 ѡц҃ь его . и тако Ростиславъ спрѧтавъ тѣло его . и ѣха на Ӕрославль дворъ . и съзва мужа 8 ѿц҃а своего Вѧчеславли 9 . и тивунъı 10 и ключникъı . каза 11 нести имѣнье . ѿц҃а своего 12 . передъ сѧ 13 . и портъı и золото и серебро 14 . и снесъ все и нача роздавати 15 . по манастъıремъ и по црк҃вамъ . [II, 76] и по затворомъ и нищим̑ . и 16 тако 16 раздаӕ 17 все . а собѣ 18 ни 19 приӕ ничто . толико 20 крс̑тъ чс̑тьнъıи взѧ на бл҃гословление 21 собѣ 22 . а прокъ имѣннӕ да . чимъ же над ним̑ дѣӕти 23 на послѣдниӕ 24 дн҃и чимъ свѣчю 25 и просфуру ег̑ побѣд̑ти 26 . и то все изрѧдивъ и приказа 27 Мьстиславли . Б мт҃ре 28 своеи . а самъ поима 29 прокъ дружинъı Вѧчеславли . ѣха ѡпѧть на ѡну страну к полком̑ своимъ и приѣха 30 Ростиславъ в полкы сво 31 Е своӕ . и нача думати съ Ст҃ославомъ Всеволодичемъ . и съ . Мьстиславом̑ со 32 Изѧславичемъ . съ сн҃овцемъ своим̑ и с мужи своими . хотѧ поити Чернигову 33. мужи 34 же борѧнѧхуть . ему поити

474

Чернигову 34 . рекучи ему се Бъ҃ поӕлъ. /л.170об./ строӕ В 35 твоего Вѧчеслава . а тъı сѧ еси еще с людми 36 Киевѣ не оутвердилъ . а поѣди 37 лѣпле 38 в Киевъ 39 . же 40 с людми оутвердисѧ . да аче 41 стрыи придеть 42 на тѧ Дюрги 43 понѣ 44 тъı сѧ с людми оутвердилъ будеши 45 . годно ти сѧ 46 с ним̑ оумирити оумиришисѧ . пакъı ли а 47 рать зачнеши с ним̑ . Ростиславъ же всего того не послуша . но поиде на Изѧслава на Двд҃вича . к Чернигову . слъıшавъ же Двд҃вичь Изѧславъ . посла(сѧ) Г 48 по Глѣба Дюргевича 49 . да придеть 50 . с Половци к нему в борзѣ 51 . Ростиславъ же и Всеволодичь 52 Изѧславичь Мьстиславъ . пришедше и сташа на Боловесѣ Ростиславъ же . и Ст҃ославъ . Изѧславичь послаша мужи своӕ къ Изѧславу . Двд҃вичю 53 . рекуче 54 цѣлуи к нама 55 хрс̑тъ 56. тъı въ ѿц҃инѣ Д своеи Черниговѣ 57 сѣди . а мъı оу Киевѣ 58 будемъ . мъı же вси съ себе . Изѧславъ же реч̑ и 59 нн҃ъı 60 Е въı 61 есмь створилъ 62 . ѡже 63 есте на мѧ . пришли . а како ми с вами Бъ҃ дасть . бѧшеть 64 бо пославъ 65 и подвелъ Глѣба Дюргевич̑ 66 с Половци . с 67 ним̑ 68 же бѧшеть 69 и оу 70 Переӕславлѧ бъıлъ . оутрии 71 же дн҃ь Изѧславъ скупивсѧ 72 с Половци 67 и съ Глѣбомъ . и въıидоша ко Воловесу 73 противу имъ . стрѣлцемъ же стрѣлѧющимъсѧ ѡ рѣку . Ростиславъ же видѣв̑ много 74 и 75 множество 76 Половець .

Варіанты: 1 Х. П. въ. 2 Х. П. бяху (съ б. юс.). 3 Х. П. слати. 4 Х. П. даати. 5 Х. П. под. 6 Х. П. иже. 7 Х. П. тебѣ. 8 Х. П. коня. 9 Х. П. стрыа. 10 Х. П. обьехаша полкы. 11 Х. П. многы. 12 Х. П. множство. 13 Х. П. изьимаше. 14 Х. П. изяславом (въ Х. передѣлано въ ростиславом). 15 Х. П. пръвом. 16 Х. П. видѣвь. 17 Х. П. заступивь (съ б. юс.). 18 Х. П. съвокоупися. 19 Х. пербѣже, П. перебѣже. 20 Х. П. любчя, и приб. и. 21 Х. П. к смоленскоу. 22 Х. П. вбѣже. 23 Х. П. поимя. 24 Х. П. приб. и. 25 Х. П. лоуцескь. 26 Х. П. оу. 27 Х. П. иных. 28 Х. П. роускыа. 29 Х. П. съдѣяста, и приб. а. 30 Х. П. аще. 31 Х. П оутечаше. 32 Х. П. и. 33 Х. П. выдаваше. 34 П. приб. ошиб. съ женою своею. 35 Х. П. къ кіаном. 36 Х. П. боячися. 37 Х. П. быша. 38 Х. П. кіаном. 39 Х. П. в. 40 Х. П. в кыевѣ. 41 Х. П. деміана. 42 Х. П. каневскаго. 43 Х. П. рекоучи. 44 Х. П. поиди къ. 45 Х. П. възмоут. 46 Х. П. поед. 47 Х. П. пріехавь. 48 Х. П. въ кыевъ. 49 Х. П. княжити. 50 Х. П. опущено. 51 Х. П. в кыевѣ. 52 Х. П. в чернѣговѣ. 53 Х. П. иже. 54 Х. гюрьгіи, П. гюргіи. 55 Х. гоургем, П. гюргем. 56 Х. П. има. 57 Х. П. сътвориша. 58 Х. око (а ло приписано позже), П. около. 59 Х. П. летскоую. 60 Х. П. божницоу. 61 Х. П. приб. храм. 62 Х. П. тоеж. 63 Х. П. зимы. 64 Х. П. дюрдіи. 65 Х. П. приб. въ. 66 Х. П. новогородци. 67 Х. П. дюрдеви. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. себѣ. 70 Х. время, П. лѣто; Х. П. приб. пріиде. 71 Х. П. гоурги, и приб. и.

475

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Буква ц передѣлана въ ч. В Буква ц написана по скобленному другимъ почеркомъ. Г Первое отъ начала а написано по соскобленному (на мѣстѣ ѣ).


и оубоӕсѧ . оу 1 малѣ бо бѧхуть 2 пришли начатъ слатисѧ 3 къ Изѧславу къ Двдовичю А мира просѧ поча даӕти 4 ему подъ собою Киевъ . а подо 5 Мьстиславомъ Переӕславль . Мьстиславъ же то слъıшавъ ѡже 6 даеть под ним̑ Переӕславль . реч̑ да ни мнѣ будет̑ Переӕславлѧ . ни тобѣ 7 Киева . и рекъ повороти конь 8 Мьстиславъ . подъ собою с дружиною своею . ѿтъ стрьӕ 9 своего . и тако Половци ѡбьѣхаша полкъ 10 их̑ . и бишас̑ с ними по два дн҃и и тако смѧтошас̑ Половци . и побѣгоша вси Ростиславли вои и многи 11 избиша . а другъıх̑ многое множьство 12 изоимаша 13 . и разбѣгошасѧ . /л.171/ кн҃зи и дружина Ростиславлѧ . и Ст҃ославлѧ и Мьстиславлѧ . подъ Изѧславомъ 14 же на первемъ 15 поскоцѣ . летѣ под ним̑ конь . Ст҃ославъ же сн҃ъ его то видивъ 16 . и съскочи . с конѧ . и заступи 17 ѿца своего и поча сѧ бити и за ним̑ и ту скуписѧ 18 дружинъı нѣколико . ѡколо его . и ту ӕша ему конь . Ростиславъ же побѣже . и перебѣже 18 Днѣпръ ниже Любца Б 20 иде Смоленьску 21 . а Мьстислав̑ . Изѧславичь . с Ростиславичемъ Ст҃ославомъ . оутече и оубѣже 22 в Переӕславль . и поима 23 жену свою 24. иде в Луческъ 25 . а Ст҃ослава Всеволодича . ту бѣжачего ӕша Половци Изѧславъ же съ женою своею . въıручиста Ст҃ослава в 26 Половець В . и инѣхъ 27 Рускои 28 дружинъı . многъıх̑ въıручиста . и многъıм̑ добро издаваста Г 29 . аче 30

476

кто оу Половець оутечашеть 31 . оу 32 городъ . а тѣхъ не въıдавашеть 33 . Изѧславъ же 34 посла Киӕномъ 35. река хочю к вамъ поѣхати . ѡни же боӕчесѧ 36 Половець . зане тогдъı тѧжко . бѧше 37 Киӕномъ 38 . не ѡсталъ бо сѧ бѧше оу 39 них̑ ни единъ кн҃зь оу Киевѣ 40 и послаша Киӕне епс̑па Демьӕна 41. Канѣвьского 42 . рекуче 43 поеди 44 Киеву . ать не возмуть 45 нас̑ Половци . тъı еси наш̑ кн҃зь а поѣди 46 . Изѧславъ же въѣхавъ 47 оу Киевъ 48 . и сѣде на столѣ . а Глѣба посла въ Переӕславль кн҃жить 49 . Изѧславъ же [II, 77] посла . къ Ст҃ославу Ѡлговичю . и поча с ним̑ думати . ӕко же 50 бъı Изѧславу оу Киевѣ 51 сѣдѣти . а Ст҃ославу оу Черниговѣ 52 . Ст҃ославъ же оувѣдавъ . ѡже 53 Дюрги 54 идет̑ . и тако перед̑ Гюргемъ 55 не возможно бъı имъ 56 оудержатисѧ . тогда же много зла створиша 57 Половци ѡколо 58 Переӕславлѧ и пожгоша села всѧ . и Летьскую 59 божницю 60 и ст҃ою мчн҃ку Бориса и Глѣба 61 зажгоша . тои же 62 зимѣ 63 пошелъ . бѣ Дюрги 64 в Русь . слъıшавъ смр҃ть Изѧславлю . и бъıс̑ противу Смоленьску . и бъıс̑ ему вѣсть . братъ ти оумерлъ Вѧчеславъ а Ростиславъ по/л.171об./бѣженъ . а Изѧславъ Двд҃вичь сѣдить 65 Киевѣ . а Глѣбъ сн҃ъ твои сѣдить в Переӕславли . тогда Новгородци 66 пришедше къ Дюргеви 67 . и 68 поӕша оу него сн҃а Мьстислава кнзѧ собѣ 69В то же веремѧ 70 . Гюрги 71 поиде . к волости Ростиславли . Ростиславъ же

Варіанты: 1 Х. П. съвокоупя. 2 Х. П. множство, приб. и. 3 Х. П. гюргеви. 4 Х. переде, П. преде. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. о(те)цъ. 7 Х. П. гоургіи. 8 Х. П. есмъ. 9 Х. П. помня. 10 Х. П. межи. 11 Х. П. крсть. 12 Х. П. гоургіи. 13 Х. П. къ кыевоу. 14 Х. П. въ. 15 Х. П. смоленскь. 16 Х. П. его. 17 Х. П. гоургя. 18 Х. П. моста. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. его. 21 Х. П. чолом. 22 Х. П. есмъ. 23 Х. П. дюрдеви. 24 Х. П. любовь. 25 Х. П. дюрди. 26 Х. П. крсть. 27 Х. П. дюрдеви. 28 Х. П. всеи. 29 Х. П. стрыеви. 30 Х. П. дюрди. 31 Х. П. приб. къ. 32 Х. П. чернѣговоу. 33 Х. П. кыев. 34 Х. П. поед. 35 Х. П. кыева. 36 Х. П. гоурги. 37 Х. П. позвали, и приб. его. 38 Х. П. послоушаше. 39 Х. П. чернѣгова. 40 Х. П. кыева. 41 Х. П. ото. 42 Х. П. дюрди. 43 Х. П. азъ. 44 Х. П. чернѣгова. 45 Х. П. хрстіаных. 46 Х. П. да. 47 Х. П. быша. 48 Х. П. погыноули. 49 Х. П. сѣденіи. 50 Х. П. кыевѣ. 51 Х. П. кыева. 52 Х. П. был. 53 Х. П. кыевъ. 54 Х. П. остави. 55 Х. П. чернѣговь. 56 Х. П. дюрдіи. 57 Х. П. ста. 58 Х. П. дюрдіи. 59 Х. П. отчина. 60 Х. П. кыевъ. 61 Х. П. тебѣ. 62 Х. изаслав. 63 Х. П. присла. 64 Х. П. дюрдеви. 65 Х. П. сам . 66 Х. П. есмъ. 67 Х. П. взял. 68 Х. П. кыевъ. 69 Х. П. сътвори. 70 Х. П. кыевь. 71 Х. П. дюрдіи. 72 Х. П. кыева. 73 Х. П. кн(я)женіа юріева. 74 Х. П. дюрди. 75 Х. П. приб. и. 76 Х. П. множство. 77 Х. П. о(те)цъ. 78 Х. дѣда, П. дѣдь. 79 Х. П. приб. его. 80 Х. П. роускаа. 81 Х. П. тогда. 82 Х. П. андреа. 83 П. приб. въ. 84 Х. П. приб. в.

477

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана въ ч. Б Буква ц передѣлана въ ч. В Такъ въ рукописи. Г Буква ц передѣлана въ ч. Д Буква и написана древнею рукой надъ строкой, а р передѣлано изъ о (было посла). Е Сюда относится приписка на нижнемъ полѣ: ачло кнж юрьев киев.


слъıшавъ то . и тако скупѧ 1 воӕ своӕ многое множьство 2 . исполца А полкъı своӕ . и поиде противу ему к Зарою . ту же и ста Ростиславъ же ту стоӕ . посласѧ къ Дюргеви 3 просѧ оу него мира . река ѿц҃е Б кланѧю ти сѧ . тъı переди 4 до мене добръ бъıлъ еси 5 . и азъ до тебе . а нн҃ѣ кланѧю ти сѧ стръıи ми еси ӕко ѡц҃ь 6 Гюрги 7 же реч̑ право сн҃у съ Изѧславомъ есмь 8 не моглъ бъıти . а тъı ми еси свои брат̑ и сн҃ъ не помѧна 9 злобъı брата его . ѿда ему гнѣвъ . и тако целоваста межю 10 собою хрс̑тъ 11 на всеи любви . Гюрги 12 же поиде Киеву 13 . а Ростиславъ оу 14 свои Смоленескъ 15

В лѣт̑ ҂s҃ х҃ . ѯ҃ г҃ . [6663 (1155)] Оусрѣте и 16 Ст҃ославъ Ѡлговичь . свата своего Гюргѧ 17 оу Синина мосту 18 . оу Радоща ии 19 В снѧстасѧ . тогда же оусрѣте и 20 . Всеволодичь оу Стародуба . и приѣхавъ оудари ему челомъ 21 . река . избезумилъсѧ есмь 22 . Ст҃ославъ же Ѡлгович̑ поча молитисѧ свату своему Дюргеви 23 . велѧ ему приӕти в любовъ 24 . сн҃вьца своего Всеволодича . Гюрги 25 же тому миръ дасть . и цѣлова хрс̑тъ 26 к Дюргеви 27 на все 28 воли . его . и къ строеви 29 . и повелѣ ему Дюрги 30 . съ собою поити 31 Киеву . и поидоста къ Стародубу . ѿтуда же поидоста к Чернигову 32 . тогда же посла Ст҃ославъ Ѡлговичь . къ брату своему Изѧславу в

478

Къıевъ 33 . река ему поѣди 34 брате ис Киева 35 . идеть ти Дюрги 36 . а позвалѣ 37 есвѣ ѡба . Изѧславу же не хотѧщю . и не послушашеть 38 брата своего Ст҃ослава и тако дошедъ Ст҃ославъ Чернигова 39 . ту ѡста . а по брата по Изѧслава посла ѡпѧть река . поиди ис Киева 40 . ать 41 идеть в Киевъ Дюрги 42. а ӕзъ 43 ти Чернигова 44 съступлю . хрс̑тьӕнъıх̑ 45 /л.172/ дѣлѧ дш҃ь а 46 бъıшь 47 не погинули 48 . бѣ бо свѣтенъ Ст҃ославъ ѡ сѣдѣньи 49 Изѧславли в Киевѣ 50. Изѧславъ же не хотѧше ис Киева 51 поити . зане оулюбилъ бъı 52 Киевъ 53 ему . Ст҃ославъ же ѡста 54 Чернигову 55 . а Дюрги 56 ѡста 57 оу Моровииска . и посла Дюрги 58 къ Изѧславу река . мнѣ ѿц҃ина Г 59 Киевъ 60 . а не тобѣ 61. Изѧславъ 62 же присла Д 63 къ Дюргеви 64 . молѧсѧ и кланѧӕсѧ река ци самъı 65 есмь 66 ѣхалъ 67 Киевѣ 68 . посадили мѧ Киӕне а не створи 69 ми пакости . а се твои Киевъ 70 . Дюрги 71 же млс̑твъ съıи ѿда ему гнѣвъ и тако въıиде Изѧславъ ис Киева 72


начало кн҃жениӕ Юрьева 73 в Киевѣ . Е

И тако Дюрги 74 бл҃годарѧ Ба҃ вниде въ Киевъ 75 . въıиде противу ему множьство 76 народа и сѣде на столѣ ѡц҃ь 77 своихъ . и дѣдъ 78 . и приӕ 79 с радостью всѧ землѧ Рускаӕ 80 . тогдъı 81 же сѣдъ раздаӕ волости дѣтемъ . Андрѣӕ 82 посади 83 Въıшегородѣ . а Бориса 84

Варіанты: 1 Х. П. пороусе. 2 Х. П. тое ж. 3 Х. П. пріидоша. 4 П. Х. пороусе. 5 Х. П. з. 6 Х. П. постиг. 7 Х. П. я. 8 Х. П. дроугія. 9 Х. П. изымаша. 10 Х. П. отцу. 11 Х. П. тогда. 12 Х. П. крсть. 13 Х. П. три грады. 14 Х. П. воротынескь. 15 П. поноужати. 16 Х. П. гоурга. 17 Х. П. того ж лѣта. 18 Х. П. дюрди. 19 Х. П. дюрдя. 20 Х. П. ярославича. 21 Х. вячеславли, П. вячеславом. 22 Х. П. его с. 23 Х. П. дюрди. 24 Х. П. зятю. 25 Х. П. галицкомоу. 26 Х. П. лоуцкоу. 27 Х. П. луцкоу. 28 Х. П. а, и приб. сам иде в ляхи вълодимерич же ярославь галицкыи. 29 Х. П. стоаше. 30 Х. П. лоуцка. 31 Х. оуспѣвше, П. оуспѣша. 32 Х. П. дюрди. 33 Х. П. опущено. 34 Х. П. опущено. 35 Х. П. приб. к. 36 Х. П. кым. 37 Х. П. поиди. 38 Х. П. дюрдіи. 39 Х. П. приб. к. 40 Х. П. пріехавше. 41 Х. П. братіа. 42 Х. П. бяху. 43 Х. П. изымали. 44 Х. П. берендеи. 45 Х. П. берендичи. 46 Х. П. рекоучи. 47 Х. П. складываем. 48 Х. П. дюрдіи. 49 Х. П. сътвори. 50 Х. П. къ кыевоу. 51 Х. П. время. 52 Х. П. пріиде. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. из. 55 Х. П. приб. горгеваа к. 56 Х. П. з. 57 Х. П. поимя. 58 Х. стрыеви, П. стрыевоу. 59 Х. П. всѣм. 6060 Х. П. и приде къ строеви своему опущено. 61 Х. П. к дюрдеви. 62 Х. П. кыевъ. 63 Х. П. обьястас. 64 Х. П. любовію. 65 Х. П. въ веселіи. 66 Х. П. приб. къ. 67 Х. П. братех. 68 Х. П. дюрди. 69 Х. П. к володимерю. 70 Х. П. к лоуцку. 71 Х. П. опущено. 72 Х. П. гоургеви. 73 Х. П. стрыеви. 74 Х. П. приб. в. 75 Х. П. не. 76 Х. П. дюрди. 77 Х. П. сія . 78 Х. П. пріем. 79 Х. П любовь. 80 Х. П. къ . 81 Х. П. крстным.

479

Примѣчанія: А Буква ю передѣлана позже въ у (укъ). Б Буква ц передѣлана изъ ч. В Буква х написана по соскобленному и передѣлана изъ другой. Г Буква ц передѣлана въ ч. Д Буквы ри написаны по соскобленному. Е Буква я зачеркнута; надъ строкой приписано княгини. Ж Буква к расплылась и неясна по очертанію. З Буква а послѣ т передѣлана изъ ь (очевидно, писецъ началъ писать братьи). И Буква я (іотир. а) передѣлана, повидимому, изъ буквъ ıа. І Начальное г передѣлано изъ к.


Туровѣ . Глѣба в Переӕславли . а Василкови да Поросье 1Тои же 2 ѡсени придоша 3 Половци и воеваша Поросъе 4 . Василко же с 5 Берендичи спостигъ 6 изби ѣ 7. а другъıи 8 изоимаша 9. и приѣха къ ѿц҃ю 10 съ славою и чс̑тью тогдъı 11 приѣха къ Ст҃ославу Ѡлговичю . [II, 78] сн҃вець его Ст҃ославъ Всеволодичь . и цѣлова к нему хрс̑тъ 12 тогда же прида ему . г҃ . городъı 13 . а Сновескъ собѣ ѿӕ . и Корачевъ и Воротинескъ 14 . занеже бѣ его ѿступилъ и поиде Ст҃ославъ Ѡлгович̑ Сновьску ❥ Тогда же Изѧславъ нача понуживати 15 зачати рать на Гюргѧ 16. и не да ему Ст҃ославъ . том же лѣтѣ 17 посла Дюрги 18 . Дюргѧ 19 Ростиславича 20 . съ Жирославомъ и с Вѧчеславли 21 внукъı . на Мьстислава на Изѧславича . и въıгнаша и с 22 Пересопници в Луческъ . тогда же Дюрги 23 повелѣ зѧти 24 своему Ӕрославу Галичьскому 25 . ити на нь к Лючьску А 26 Мьстиславъ же ѡставѧ брата своего Ӕрослава в Лучьски 27 . и 28 с Володимеромъ Мьстиславичемъ мачешичемъ . стоӕвше 29 оу Луческа 30 . и не въспѣвше 31 ничто же . воротишасѧ ѡпѧть . /л.172об./ Юрги 32 же посла посла 33 по сн҃овцѧ Б своего . по 34 Ростислава 35 Смоленьску . река ему сн҃у мнѣ с кимъ 36 Рускую землю оудержати с тобою . а поѣди 37 сѣмо . Тогда же иде Гюрги 38 на снемь

480

противу Половцемъ 39 Каневу Половци же приѣхавше В 40 к нему почаша просити брат̑ӕ 41 . своеӕ . ихъже бѧхуть 42 изоимали 43 Берендѣи 44. Берендици Г 45 же не даша ихъ . рекуче 46 мъı оумираемъ за Рускую землю . с твоимъ сн҃омъ . и головъı своӕ съкладаемъ 47 . за твою чс̑ть . Дюрги 48 же не створи 49 имъ насильӕ . но Половци ѡдаривъ даръı ѿпусти ӕ . а самъ иде Киеву 50 В то же веремѧ 51 приде Д 52 Гюргеваӕ Е 53 исъ 54 Суждалѧ 55 . Смоленьску . и с 56 дѣтми своими к Ж Ростиславу . Ростиславъ же поима 57 стрыиню свою съ собою . и поиде къ строеви 58 своему . съ всимъ 50 полкомъ своим̑ и 60 приде къ строеви своему 60 Дюргеви 61 в Киевъ 62 . и тако ѡбуӕстасѧ 63 . с великою любовью 64. и с великою чс̑тью . и тако пребъıша оу весельи 65 Ростиславъ же пришедъ 66 Киеву . и поча сѧ молити ѡ братанѣхъ 67 З своих̑ Дюрги 68 же послуша . Ростиславъ же . посла по брата своего Володимера Володимирю 69 . и по Мьстислава и по Ӕрослава Лучьску 70. и приведе ӕ И 71 ѡба к Гюргеви І 72. къ строеви 73 своему и с полкома ею . а Мьстислава ѡстави 74 Володимери . нѣ 75 смѣ бо Мьстиславъ ѣхати . река иметь мѧ Дюрги 76 . Дюрги 76 же . сею 77 приимъ 78 в любовъ 79 . а ко 80 Мьстиславу посла съ хрс̑тьнъıмъ 81.

Варіанты: 1 Х. П. любов. 2 Х. П. того ж лѣта. 3 Х. П. пріиде. 4 Х. П. к дюрдеви. 5 Х. П. галицкаа. 6 Х. П. зятя. 7 Х. П. замышляти. 8 Х. П. дюрдя. 9 Х. П. в то ж лѣто. 10 Х. П. пріидоша. 11 Х. П. доубницоу. 12 Х. П. връх. 13 Х. П. дюрди. 14 Х. П. съвокоупяся. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. з володимеромъ. 17 Х. П. приб. съ. 18 Х. П. галицкоую. 19 Х. П. поимя, и приб. и. 20 Х. П. поидѣте. 21 Х. П. къ. 22 Х. П. пріеха. 23 Х. П. розгляданье. 24 Х. П. пріидем. 25 Х. П. тебѣ. 26 Х. П. дюрди. 27 Х. П. възвратися. 28 Х. П. здоумавь. 29 Х. П. пріити к нам. 30 Х. П. на. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. тебѣ. 33 Х. П. видѣв. 34 Х. П. дюрдя. 35 Х. П. съвокоупившас. 36 Х. П. крсть. 37 Х. П. опущено. 38 Х. П. дюрди. 39 Х. П. с(ы)новца. 40 Х. П. стрыеви. 41 Х. П. дюрдеви. 42 Х. во (передѣлано позже въ въ), П. во. 43 Х. П. смоленескь. 44 Х. П. к володімерю. 45 Х. П. к лоуцкоу. 46 Х. П. дюрди. 47 Х. П. дюрдіи. 48 Х. П. кыевь. 49 Х. П. в то ж лѣто. 50 Х. П. о(т)цевы. 51 Х. П. с(вя)тыа б(огороди)ца. 52 Х. П. пиригощь. 53 Х. П. из ц(а)риграда. 54 Х. П. тридесят. 55 Х. П. опроче. 56 Х. П. сребра. 57 Х. П. опроч. 58 Х. П. драгаго. 59 Х. П. великаго. 60 Х. П. женчюга. 61 Х. П. с(вя)тыа. 62 Х. П. в володимери. 63 Х. П. тое ж. 64 Х. П. зимы. 65 Х. П. дюрди. 66 Х. П. приб. в. 67 Х. П. тое ж. 68 Х. П. зимы. 69 Х. П. дюрди. 70 Х. П. в чернѣговѣ. 71 Х. П. дщеръ. 72 Х. П. кыевь. 73 Х. П. время. 74 Х. П. смоленскыи. 75 Х. П. крсть. 76 Х. П. з резанскыми. 77 Х. П. приб. и. 78 Х. П. имѣаху (съ б. юс.). 79 Х. П. его. 80 Х. П. себѣ. 81 Х. П. володимеръ. 82 Х. П. в володимери. 83 Х. П. а. 84 Х. П. володимеръ, и приб. и. 85 Х. П. м(а)т(е)ръ. 86 Х. П. к королеви, и приб. и.
1 Х. П. многа имѣніа.

481

Примѣчанія: А Надъ строкой приписано о (омега): опроче. Б На среднемъ полѣ приписано і о: і опроче. В Титло надъ стоѣ надписано позже. Г Буква ѣ передѣлана позже въ ъı. Д Буква ѣ передѣлана позже въ ъı.


целованиемъ и того приӕ в любовъ 1Томъ же лѣтѣ 2 . приде 3 къ Дюргеви 4 Галичьскаӕ 5 помочь . ѿ зѧте 6 его ѿ Ӕрослава . зане бѣ почалъ замъıслѧти 7 рать Двдв҃ичь . Изѧславъ на Дюргѧ 8Томъ же лѣтѣ 9 придоша 10 изнова Половци на миръ . и сташа по Дубницю 11 ѡли до верхъ 12 Супоӕ . Дюргии 13 же скупѧсѧ 14 съ сн҃овцемъ своимъ с 15 Ростиславомъ . и с Володимиромъ 16 . и съ Ӕрославомъ 17 Изѧславичемъ . и Галичьскую 18 помочь поима 19 . поиде на снемъ къ Каневу . и посла к Половцемъ /л.173/ река поидете 20 ко 21 мнѣ . на миръ . Половець же приѣхаша 22 к нему мало . ӕко на розглѧдание 23 и рекоша придемъ 24 к тобѣ 25 заоутра вси . и на ту ночь бѣжаша вси . Дюрги 26 же възворотисѧ 27 в Киевъ . и тогда сдумавъ съ сн҃овци своими . и посла къ Двд҃вичю . Изѧславу река . хощеши ли к намъ прити 29 оу 30 миръ . или а 31 се мъı к тобѣ 32. Изѧславъ же видивъ 33 Гюргѧ 34 съ сн҃овци своими съвкупившасѧ 35 . цѣлова к ним̑ хрс̑тъ 36 и 37 тогда Дюрги 38 ѿпусти сн҃овцѣ 39 своӕ . Ростиславъ же поклонисѧ строеви 49 своему . Гюргеви 41. и поиде въ 42 свои Смолнескъ 43 . а братъ его Володимеръ . Володимирю 44 . а Ӕрославъ Лучьску 45. тогда же Дюрги 46 иде на снемъ съ Изѧславом̑ съ Двд҃вичемъ .

482

и съ Ст҃ославомъ съ Ѡлговичем̑ . и ту снѧшасѧ въ Лоутавъı ❥ Тогда же Гюрги 47 въда Изѧславу Корческъ . а Ст҃ославу Ѡлговичю Мозъıрь . и ту оуладивъсѧ с нима иде въ свои Киевъ 48Том же лѣтѣ 49 . иде Андрѣи . ѿ ѡц҃а своего из Въıшегорода в Суждаль . безъ ѡтнѣ 50 волѣ . и взѧ из Въıшегорода . икону ст҃оѣ Бц҃и 51 юже принесоша . с Пирогощею 52 исъ Цр҃ѧграда 53. въ ѡдиномъ корабли . и въскова на ню боле . л҃ 54 . гривенъ золота проче А 55 серебра 56 . проче Б 57 камени дорогого 58 . и великого 59 жемчюга 60 . оукрасивъ постави ю въ црк҃ви своеи . ст҃оѣ 61 В Бц҃а Володимири 62 . Тои же 63 зимѣ Г 64 повелѣ Дюрги 65 Мьстиславу сн҃ви своему 66 Новѣгородѣ женитисѧ . Петровною Михалковича . и ѡженисѧ ❥ [II, 79] Тои же 67 зимѣ 68 Д Дюрги 69 поӕ оу Изѧслава Двд҃овича . Черниговѣ 70 дщерь 71 его . за сн҃а своег̑ Глѣба в Киевъ 72. в то же веремѧ 73 Ростиславъ Мьстиславичь . Смоленьскии 74 кн҃зь цѣлова хрс̑тъ 75 съ брат̑ею своею . съ Рѧзаньскими 76 кн҃зи на всеи любви . ѡни же вси зрѧху на Ростислава 77. имѣӕхути 78 и 79 ѿц҃мь собѣ 80 а Володимиръ 81 братъ его сѣдѧше . Володимири 82 . и 83 сн҃овца его Мьстиславъ и Ӕрославъ . Тогда же и Володимеръ 84 Мьстиславичь . пусти матерь 85 /л.173об./ свою Мьстиславлю въ Оугръı . ко королеви 86 зѧтеви своему . король же вда много имениӕ 1 тещи своеи ❥

      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.