Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. — К., 1992. — 230 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Дмитро ЧИЖЕВСЬКИЙ

НАРИСИ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ НА УКРАЇНІВиправлене видання
Перше видання: Прага, 1931.Київ 1992ЗМІСТПередмова . . . . . . . . . . 3


I. Філософія і національність . . . . . . . . . . 5

1. Нація і людство. Раціоналістичний та романтичний погляд на націю. Вічні та часові цінності. Розв’язання проблеми. 2. Філософія і філософії. Абсолютна правда та окремі філософічні пункти погляду. 3. Розвиток філософії. Боротьба течій, рух між протилежностями. Роля націй в історичному розвитку філософії. 4. Українська філософія. Труднощі її дослідження. 5. Літературні вказівки.


II. Український народній характер і світогляд . . . . . . . . . . 17

1. Загальні замітки. Методи дослідження. 2. Спроба характеристики. Психічний уклад українця: емоціоналізм, індивідуалізм, рухливість. Впливи видатних історичних періодів: князівського та барокка. Український ляндшафт степ. Тип визначних представників української нації: емоціоналізм, усамотнення, ідеал внутрішньої та зовнішньої гармонії (миру), релігійне забарвлення. 3. Літературні вказівки.


III. Філософія у старій Україні . . . . . . . . . . 23

1. Прийняття християнства. Отці церкви на українському ґрунті. Відомості про античну філософію. Проповіді та повчальна література. Бібліотеки. 2. Ожидовілі. Філософічні переклади. Астрологічна література. Спроби філософічної термінології. 3. Філософічне навчання. Наука за кордоном. Школи. Остріг. Київська академія. Характер та значіння філософічного навчання в Академії. 4. Філософічна лектура. Джерела наших відомостей. Антична філософія. Патристика. Середньовічна філософія. Філософія ренесансу та нових часів. 5. Окремі представники філософічної думки. А. Курбський. Ян Лятос. Герасим Смотрицький. Іван Вишенський. Кирило Транквіліон Ставровецький. Касіян Сакович. П. Могила. А. Зерніков. Стефан Яворський. Теофан Прокопович. Стефан Прибелович. Іоаким Богомолевський. Володимир Каліграф. 6. Літературні вказівки.


IV. Григорій Сковорода . . . . . . . . . . 43

1. Життя. Перебіг життя Життя Сковороди, як вираз його філософії. 2. Провідні думки. Філософія і життя. Теорія і практика. Самопізнання. 3. Символіка. Мова. Образи. Витовмачення Біблії. Античні мудреці Вплив символічної літератури. 4. Метода. Антитетика в античній та християнській філософії. Антитетика у містиків. Антитетика Сковороди. Символ «кола» в античній, святоотцівській і містичній філософії. Символ кола у Сковороди. «Змій». Антитетика та коловий рух у філософії XIX віку. 5. Світ, матерія, Бог. Дуалізм. Вічність та нікчемність матерії. Історичні паралелі. Бог. 6. Зерно і рослина. Символ зерна і рослини в антитетичній, святоотцівській та містичній думці. Зерно і рослина у Сковороди. Зерно і рослина у філософії XIX віку. 7. «Серце». «Внутрішня людина». Безодня, «серце». Життя серця. 8. Обоження — приниження. «Нерівна рівність». 9. Пізнай себе. Теорія пізнання у Сковороди. Самопізнання і Богопізнання. 10. Релігійність. Богопізнання. Містичне переживання. Есхатологія. Бог — краса. 11. Літературні вказівки.


V. Сучасники Сковороди . . . . . . . . . . 79

І. Хмельницький. Х. Барсук-Мойдза. В. Т. Золотницький. П. А. Сохацький. Григорій Полетика. Семен Гамалія. Літературні вказівки.


VI. Знайомство з німецьким ідеалізмом . . . . . . . . . . 82

1. Обсяг знайомства з німецьким ідеалізмом. 2. Знайомство з Кантом на Україні. Переклад Я. Рубана. Петро Лодій. Й. Б. Шад. Л. Г. Якоб. Михайло Полетика. Василь Довгович. Літературні вказівки. 3. Впливи Фіхте. Йоган Баптист Шад. Життя — Логіка Шада. Натурфілософія Моральність та право. Філософія нації. Сучасники та учні Шада в Харкові. Літературні вказівки. 4. Впливи Шеллінґа і романтики. Д. Кавунник-Велланський. Життя і твори. Філософія. А. І. Дубрович. Й. X. Кронеберґ. М Максимович К. Зеленецький. Н. Курляндцев. П. С. Авсенев. Хр. Екеблад. Літературні вказівки. 5. Впливи Геґеля. Орест Новіцький. Й Г. Міхневич. С. С. Гогоцький. Твори. Філософічні погляди. Історики-геґеліянці. Історики літератури — геґеліянці П. Редькин. Й. Чачковський.


VII. Микола Гоголь . . . . . . . . . . 110

1. «Діло моє». Єдність світогляду Гоголя на протязі його життя. 2. Два подорожні. Життя — шлях. Душа людська Естетична емоція. 3. Господарство. Людина і світ. «Служба». «Своє місце». Індивідуальне призначення людини. Праця. «Духовна Гоголя». 4. «Ювелірне мистецтво». «Господарство душ». Краса душі. «Мертві душі». Самовдосконалення. Емоціональний вплив на душу. Щастя і нещастя. Поезія. Мистецтва Любов. 5. Гімн красі Небесній. Любов, Христос, Бог. Бог, як джерело гармонії та краси. Бог — «Краса Небесна». 6. Літературні вказівки.


VIII. Кирило-Методієвці . . . . . . . . . . 138

1. Ідеологічна єдність Кирило-методієвського руху. Слов’янські паралелі. Основні риси. Слов’янофільство, романтизм, християнство, радикалізм, есхатологія. 2. «Книга битія українського народу». Христологічна історіософія. Слов’яни. «Воскресення» України. Есхатологічні настрої. 3. Микола Костомаров. Впливи романтики. Християнство. Символізм. Характерологія українців. 4. П. О. Куліш. Вихідні романтичні пункти погляду. Серце людини та «зовнішнє» у ній Минуле України та сучасність. Філософія культури. Проблема мови. Хутір і город. Україна і Европа. Жінка і чоловік. 5. До світогляду Шевченка. Антропоцентризм. Антропоцентрична релігійність. Впливи Д. Штравса. 6. Микола Гулак. 7. Літературні вказівки. 8. Додаток. Українець — польський «месіяніст». Петро Семененко. Життя. Твори.


IX. Памфил Юркевич . . . . . . . . . . 177

1. Життя . Доля Юркевича Життя. Характер. 2. Ідеалізм і матеріялізм. Критика матеріялізму і ідеалізму. 3. Платон і Кант. Критика Канта. «Платонізм» Юркевича 4. «Ідея». Ідея і емпірія. Здійснення ідей. 5. «Філософія серця». Розум і емоція. Значіння емоції: в пізнанні, в моралі, в релігії. Знаття і віра. 6. «Серце» і «голова». Емоція і особистість людини. Критика містичного і емпіричного погляду на душевне життя Емоціоналізм в пізнішій філософії. 7. Мир з ближніми. Суспільство вище індивідууму. «Мир» між людьми. 8. Світогляд і особистість. Юркевич та український національний характер. 9. Літературні вказівки.


X. Філософія на послугах наук . . . . . . . . . . 205

1. Філософія другої половини XIX віку. Російська «просвіченість». Україна. 2. Олександер Потебня. Особа Погляди на філософію. Твори. Школа Потебні. 3. Володимир Лесевич. Життя і твори. Погляд на філософію 4. А. А. Спір. 5. Клим Ганкевич. 6. Соціологи. І. Федорович. О. Стронин. Л. Мечников. М. Туган-Барановський. 7. Марксизм. Микола Зібер. 8. Богдан Кістяковський.Пояснення до малюнків . . . . . . . . . . 217


Покажчик імен . . . . . . . . . . 218


Праці Д. Чижевського . . . . . . . . . . 224

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. — 230 с. — (Спадок).

ISBN 5-87274-004-2

«Нариси з історії філософії на Україні» видатного українського вченого Дмитра Чижевського виходять на батьківщині вперше.

Див. також:
Дмитро Чижевський. Історія української літератури.
Дмитро Чижевський. Українське літературне бароко.
Дмитро Чижевський. Філософія Г. С. Сковороди.
Дмитро Чижевський. Біобібліографічний словник.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
25.VII.2008‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.