Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Мирослав ПОПОВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


КИЇВ — 1998
ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . 3


Розділ І. Індоєвропейський фон . . . . . . . . . . . . . . . 7

§1. Слов’яни в групі народів індоєвропейської мовної сім’ї . . . . . . . . . . . . . . . 7

Індоєвропейська проблема . . . . . . . . . . . . . . . 7

Слов’янська проблема . . . . . . . . . . . . . . . 11

§2. Індоєвропейські традиції в духовній культурі . . . . . . . . . . . . . . . 13

Світовий порядок . . . . . . . . . . . . . . . 13

Структура індоєвропейського пантеону . . . . . . . . . . . . . . . 16

Жертва і оновлення . . . . . . . . . . . . . . . 18


Розділ II. Слов’янські культурні джерела . . . . . . . . . . . . . . . 22

§ 1. Слов’яни на території України . . . . . . . . . . . . . . . 23

Розселення слов’ян на сході Європи . . . . . . . . . . . . . . . 23

Етнічні групи слов’ян . . . . . . . . . . . . . . . 27

Сусіди слов’ян . . . . . . . . . . . . . . . 29

§2. Міфологічний простір слов’янського язичництва . . . . . . . . . . . . . . . 32

Структура міфологічного простору . . . . . . . . . . . . . . . 32

Мікрокосм і макрокосм. Світське і священне . . . . . . . . . . . . . . . 36

§3. Релігія, міфологія і культи . . . . . . . . . . . . . . . 38

Основний міф . . . . . . . . . . . . . . . 38

Слов’янські боги . . . . . . . . . . . . . . . 40

Язичницький культ . . . . . . . . . . . . . . . 48


Розділ III. Культура Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . 56

§1. Київська Русь у перспективі «Захід — Схід» . . . . . . . . . . . . . . . 57

Захід . . . . . . . . . . . . . . . 57

Візантія . . . . . . . . . . . . . . . 60

Азійський Схід . . . . . . . . . . . . . . . 63

§2. Русь у культурно-політичній перспективі України . . . . . . . . . . . . . . . 65

Мовний вимір . . . . . . . . . . . . . . . 65

Вимір культури побуту . . . . . . . . . . . . . . . 67

Етноси й землі . . . . . . . . . . . . . . . 69

Культурно-політичний сенс роздрібненості . . . . . . . . . . . . . . . 10

§3. Соціальні світи Русі . . . . . . . . . . . . . . . 71

Світ села . . . . . . . . . . . . . . . 71

Світ міста . . . . . . . . . . . . . . . 73

Князівський світ . . . . . . . . . . . . . . . 77

Світ церкви . . . . . . . . . . . . . . . 81

Влада і свобода . . . . . . . . . . . . . . . 83

§4. Сакральна культура . . . . . . . . . . . . . . . 87

Християнська культура . . . . . . . . . . . . . . . 87

Теологічні ідеї християнства . . . . . . . . . . . . . . . 87

Східнохристиянський культ . . . . . . . . . . . . . . . 89

Сакральна література . . . . . . . . . . . . . . . 92

Сакральна архітектура . . . . . . . . . . . . . . . 94

Сакральний живопис . . . . . . . . . . . . . . . 99

Сакральна музика . . . . . . . . . . . . . . . 103

§5. Позасакральна культура . . . . . . . . . . . . . . . 104

Книжна культура . . . . . . . . . . . . . . . 104

Світські жанри . . . . . . . . . . . . . . . 108

Розвиток традиційної культури . . . . . . . . . . . . . . . 110

Власна давньоруська книжність . . . . . . . . . . . . . . . 113


Розділ IV. Культура України в XIV — XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . 120

§ 1. Україна в протистоянні Заходу і Сходу . . . . . . . . . . . . . . . 121

Католицький Захід і культура Ренесансу . . . . . . . . . . . . . . . 121

Реформація і Контрреформація . . . . . . . . . . . . . . . 126

Імперія Османів . . . . . . . . . . . . . . . 129

Татари . . . . . . . . . . . . . . . 132

§2. Україна в культурно-політичній системі Польсько-Литовської держави . . . . . . . . . . . . . . . 134

Україна-Русь: устрій і традиція . . . . . . . . . . . . . . . 134

Литовські статути . . . . . . . . . . . . . . . 141

Міста і торгівля . . . . . . . . . . . . . . . 145

Міжетнічні відносини . . . . . . . . . . . . . . . 154

§3. Козаччина як культурне явище . . . . . . . . . . . . . . . 159

Колонізація лісостепової «України» . . . . . . . . . . . . . . . 159

Утворення козацького стану . . . . . . . . . . . . . . . 160

Козацька демократія . . . . . . . . . . . . . . . 167

Козаки і віра . . . . . . . . . . . . . . . 168

§4. Церква й освіта . . . . . . . . . . . . . . . 170

Становище православної церкви й освіти . . . . . . . . . . . . . . . 170

Братства і рух за реформи церкви й освіти . . . . . . . . . . . . . . . 175

Дві культурно-політичні орієнтації . . . . . . . . . . . . . . . 179

Петро Могила та його спадщина . . . . . . . . . . . . . . . 186

§5. Староукраїнська барокова культура . . . . . . . . . . . . . . . 190

Стилістика староукраїнської культури . . . . . . . . . . . . . . . 190

Київський культурний центр . . . . . . . . . . . . . . . 197

Українська пісня й дума . . . . . . . . . . . . . . . 201


Розділ V. Культура України кінця XVII — кінця XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . 208

§1. Епоха просвітництва — культурно-політичний контекст української історії . . . . . . . . . . . . . . . 209

«Вік Розуму» . . . . . . . . . . . . . . . 209

Польща . . . . . . . . . . . . . . . 217

Росія . . . . . . . . . . . . . . . 220

§2. Стара Україна: соціально-політичні реалії та культура повсякденного життя . . . . . . . . . . . . . . . 228

Козацька автономія . . . . . . . . . . . . . . . 228

Місто . . . . . . . . . . . . . . . 233

Колонізація нових земель . . . . . . . . . . . . . . . 236

Соціальна нестабільність . . . . . . . . . . . . . . . 238

Господарський та культурний побут . . . . . . . . . . . . . . . 241

§3. Освіта й гуманітарна культура . . . . . . . . . . . . . . . 246

Освіта . . . . . . . . . . . . . . . 246

Зміст вищої освіти . . . . . . . . . . . . . . . 250

Феофан Прокопович . . . . . . . . . . . . . . . 254

Українська діаспора в Росії . . . . . . . . . . . . . . . 258

Люди старої України . . . . . . . . . . . . . . . 260

§4. Пізнє українське бароко . . . . . . . . . . . . . . . 263

Архітектура і живопис . . . . . . . . . . . . . . . 263

Історична самосвідомість . . . . . . . . . . . . . . . 276

Книга, театр, музика . . . . . . . . . . . . . . . 279

§5. Кінець староукраїнської барокової культури. Григорій Сковорода . . . . . . . . . . . . . . . 284


Розділ VI. Культура України першої половини XIX ст. . . . . . . . . . . . . . . . 290

§1. Консерватори й ліберали в Європі та Росії . . . . . . . . . . . . . . . 291

Свобода соціальна і національна . . . . . . . . . . . . . . . 291

Класицизм і романтизм . . . . . . . . . . . . . . . 295

Росія: дві культурно-політичні орієнтації . . . . . . . . . . . . . . . 300

§2. Новий «культурний ландшафт» України . . . . . . . . . . . . . . . 308

Нові соціальні механізми культури . . . . . . . . . . . . . . . ...308

Нові вищі навчальні заклади і центри культури . . . . . . . . . . . . . . . 317

§3. Традиціоналізм і романтизм . . . . . . . . . . . . . . . 323

«Історія русів» . . . . . . . . . . . . . . . 323

Іван Котляревський та його «Енеїда» . . . . . . . . . . . . . . . 326

Українська романтика і слов’янська ідея . . . . . . . . . . . . . . . 331

«Кирило-Мефодіївське товариство». Микола Костомаров . . . . . . . . . . . . . . . 336

Галичина і революція 1848 р. . . . . . . . . . . . . . . . 343

§4. Микола Гоголь . . . . . . . . . . . . . . . 348

Особистість. Життєвий шлях . . . . . . . . . . . . . . . 348

Повісті . . . . . . . . . . . . . . . 352

«Ревізор» . . . . . . . . . . . . . . . 356

«Мертві душі» і крах Гоголя . . . . . . . . . . . . . . . 358

§5. Тарас Шевченко . . . . . . . . . . . . . . . 362

Життєвий шлях, особистість . . . . . . . . . . . . . . . 362

Шевченко-художник . . . . . . . . . . . . . . . 367

Поезія Шевченка . . . . . . . . . . . . . . . 370


Розділ VII. Культура України другої половини XIX — початку XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . 380

§ 1. Промислова революція на Заході. Реалізм і суб’єктивізм . . . . . . . . . . . . . . . 381

Горизонти технічної цивілізації . . . . . . . . . . . . . . . 381

Пізній романтизм . . . . . . . . . . . . . . . 385

Соціалізм та марксизм . . . . . . . . . . . . . . . 389

Націоналізм і загроза війни . . . . . . . . . . . . . . . 395

§2. Росія на шляху реформ. Еволюція правової та політичної природи самодержавства . . . . . . 400

Реформи Олександра II . . . . . . . . . . . . . . . 400

Контрреформи і криза імперії . . . . . . . . . . . . . . . 407

Антисемітизм . . . . . . . . . . . . . . . 413

§3. Україна пореформна та передреволюційна . . . . . . . . . . . . . . . 417

Село . . . . . . . . . . . . . . . 417

Урбанізація краю . . . . . . . . . . . . . . . 423

Західна Україна . . . . . . . . . . . . . . . 427

§4. Громадсько-політичні рухи в Україні . . . . . . . . . . . . . . . 430

Орієнтації визвольних рухів . . . . . . . . . . . . . . . 430

Національний рух. Українська політика уряду . . . . . . . . . . . . . . . 432

Ліберальний і соціалістичний рухи . . . . . . . . . . . . . . . 439

Галичина — український П’ємонт . . . . . . . . . . . . . . . 443

§5. Культура України 60 — 80-х років . . . . . . . . . . . . . . . 448

Наука в системі культури . . . . . . . . . . . . . . . 448

Доба реалізму. Література і театр . . . . . . . . . . . . . . . 453

Музика . . . . . . . . . . . . . . . 457

Живопис . . . . . . . . . . . . . . . 460

Україна в культурі Росії . . . . . . . . . . . . . . . 462

§6. Ідеологія громадовства і Драгоманов . . . . . . . . . . . . . . . 471

Доля національного романтизму . . . . . . . . . . . . . . . 471

Михайло Драгоманов . . . . . . . . . . . . . . . 476

Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . 483

§7. На зламі століть . . . . . . . . . . . . . . . 489

Грушевський як учений . . . . . . . . . . . . . . . 489

Нова політика галицької націонал-демократи . . . . . . . . . . . . . . . 492

«Батьки і діти» в наддніпрянській націонал-демократії . . . . . . . . . . . . . . . 499

Традиція й «модерн» . . . . . . . . . . . . . . . 504

Леся Українка . . . . . . . . . . . . . . . 510

Традиція та авангард у мистецтві . . . . . . . . . . . . . . . 514

§8. Ліберально-демократична й соціалістична думка . . . . . . . . . . . . . . . 522

Ліберально-демократичний гуманізм . . . . . . . . . . . . . . . 522

Гуманістичний соціалізм . . . . . . . . . . . . . . . 527

Володимир Вернадський . . . . . . . . . . . . . . . 532


Розділ VIII. Культура України в період комуністичної диктатури . . . . . . . . . . . . . . . 536

§ 1. Криза європейської цивілізації . . . . . . . . . . . . . . . 537

Війна і загроза цінностям Заходу . . . . . . . . . . . . . . . 537

Двадцяті роки: проблиски надії . . . . . . . . . . . . . . . 541

Фашизм . . . . . . . . . . . . . . . 544

§2. Утвердження комуністичного тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 549

Ленін і «диктатура пролетаріату» . . . . . . . . . . . . . . . 549

«Ленінський кооперативний план» . . . . . . . . . . . . . . . 555

Тоталітарний поворот . . . . . . . . . . . . . . . 559

§3. Україна в епіцентрі трагедій . . . . . . . . . . . . . . . 563

Українська інтелігенція в Громадянській війні . . . . . . . . . . . . . . . 563

Непівський реформізм і «українізація» . . . . . . . . . . . . . . . 572

Терор і кінець «українізації» . . . . . . . . . . . . . . . 581

§4. Культурне піднесення 20-х років . . . . . . . . . . . . . . . 587

Освіта і культура . . . . . . . . . . . . . . . 587

Всеукраїнська Академія наук . . . . . . . . . . . . . . . 593

«Масовізм» і Хвильовий . . . . . . . . . . . . . . . 601

Український авангард . . . . . . . . . . . . . . . 606

Винниченко . . . . . . . . . . . . . . . 612

Культурні орієнтації українського націоналізму . . . . . . . . . . . . . . . 615

§5. Культура України в період сталінського тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 621

Сталінський тоталітарний режим . . . . . . . . . . . . . . . 621

Україна в системі тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 625

Україна в Другій світовій війні: культурно-політичні перспективи . . . . . . . . . . . . . . . 630

Культура України в повоєнній тоталітарній імперії . . . . . . . . . . . . . . . 639

«Соціалістичний реалізм» . . . . . . . . . . . . . . . 647

§6. Розклад тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 655

Глобальний контекст історії . . . . . . . . . . . . . . . 655

Економічна стагнація СРСР . . . . . . . . . . . . . . . 660

Політична культура епохи Хрущова . . . . . . . . . . . . . . . 665

«Розвинутий соціалізм» . . . . . . . . . . . . . . . 671

Політичний простір України . . . . . . . . . . . . . . . 675

Культура повсякденного життя . . . . . . . . . . . . . . . 683

Науково-технічна культура України . . . . . . . . . . . . . . . 689

Гуманітарна культура України . . . . . . . . . . . . . . . 695


Підсумки . . . . . . . . . . . . . . . 715

Що таке Україна? . . . . . . . . . . . . . . . 715Попович М. В. Нарис історії культури України. — К.: «АртЕк», 1998. — 728 с: іл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). — ISBN 966-505-205-5

Ця книга являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.

Книга може бути посібником для викладачів та студентів-гуманітаріїв різних спеціальностей, що вивчають не тільки курси історії культури, а й історію окремих видів культури та загальну історію. Вона може бути корисною всім, хто цікавиться минулим України, внеском її народу в скарбницю світової культури.

Розрахована на широке коло читачів.


Цей посібник визнано одним з кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

Рекомендовано Міністерством освіти України

‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.