Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


[Попович М. В. Нарис історії культури України. — К., 1998. — 728 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Мирослав ПОПОВИЧ

НАРИС ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ


КИЇВ — 1998
ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . 3


Розділ І. Індоєвропейський фон . . . . . . . . . . . . . . . 7

§1. Слов’яни в групі народів індоєвропейської мовної сім’ї . . . . . . . . . . . . . . . 7

Індоєвропейська проблема . . . . . . . . . . . . . . . 7

Слов’янська проблема . . . . . . . . . . . . . . . 11

§2. Індоєвропейські традиції в духовній культурі . . . . . . . . . . . . . . . 13

Світовий порядок . . . . . . . . . . . . . . . 13

Структура індоєвропейського пантеону . . . . . . . . . . . . . . . 16

Жертва і оновлення . . . . . . . . . . . . . . . 18


Розділ II. Слов’янські культурні джерела . . . . . . . . . . . . . . . 22

§ 1. Слов’яни на території України . . . . . . . . . . . . . . . 23

Розселення слов’ян на сході Європи . . . . . . . . . . . . . . . 23

Етнічні групи слов’ян . . . . . . . . . . . . . . . 27

Сусіди слов’ян . . . . . . . . . . . . . . . 29

§2. Міфологічний простір слов’янського язичництва . . . . . . . . . . . . . . . 32

Структура міфологічного простору . . . . . . . . . . . . . . . 32

Мікрокосм і макрокосм. Світське і священне . . . . . . . . . . . . . . . 36

§3. Релігія, міфологія і культи . . . . . . . . . . . . . . . 38

Основний міф . . . . . . . . . . . . . . . 38

Слов’янські боги . . . . . . . . . . . . . . . 40

Язичницький культ . . . . . . . . . . . . . . . 48


Розділ III. Культура Київської Русі . . . . . . . . . . . . . . . 56

§1. Київська Русь у перспективі «Захід — Схід» . . . . . . . . . . . . . . . 57

Захід . . . . . . . . . . . . . . . 57

Візантія . . . . . . . . . . . . . . . 60

Азійський Схід . . . . . . . . . . . . . . . 63

§2. Русь у культурно-політичній перспективі України . . . . . . . . . . . . . . . 65

Мовний вимір . . . . . . . . . . . . . . . 65

Вимір культури побуту . . . . . . . . . . . . . . . 67

Етноси й землі . . . . . . . . . . . . . . . 69

Культурно-політичний сенс роздрібненості . . . . . . . . . . . . . . . 10

§3. Соціальні світи Русі . . . . . . . . . . . . . . . 71

Світ села . . . . . . . . . . . . . . . 71

Світ міста . . . . . . . . . . . . . . . 73

Князівський світ . . . . . . . . . . . . . . . 77

Світ церкви . . . . . . . . . . . . . . . 81

Влада і свобода . . . . . . . . . . . . . . . 83

§4. Сакральна культура . . . . . . . . . . . . . . . 87

Християнська культура . . . . . . . . . . . . . . . 87

Теологічні ідеї християнства . . . . . . . . . . . . . . . 87

Східнохристиянський культ . . . . . . . . . . . . . . . 89

Сакральна література . . . . . . . . . . . . . . . 92

Сакральна архітектура . . . . . . . . . . . . . . . 94

Сакральний живопис . . . . . . . . . . . . . . . 99

Сакральна музика . . . . . . . . . . . . . . . 103

§5. Позасакральна культура . . . . . . . . . . . . . . . 104

Книжна культура . . . . . . . . . . . . . . . 104

Світські жанри . . . . . . . . . . . . . . . 108

Розвиток традиційної культури . . . . . . . . . . . . . . . 110

Власна давньоруська книжність . . . . . . . . . . . . . . . 113


Розділ IV. Культура України в XIV — XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . 120

§ 1. Україна в протистоянні Заходу і Сходу . . . . . . . . . . . . . . . 121

Католицький Захід і культура Ренесансу . . . . . . . . . . . . . . . 121

Реформація і Контрреформація . . . . . . . . . . . . . . . 126

Імперія Османів . . . . . . . . . . . . . . . 129

Татари . . . . . . . . . . . . . . . 132

§2. Україна в культурно-політичній системі Польсько-Литовської держави . . . . . . . . . . . . . . . 134

Україна-Русь: устрій і традиція . . . . . . . . . . . . . . . 134

Литовські статути . . . . . . . . . . . . . . . 141

Міста і торгівля . . . . . . . . . . . . . . . 145

Міжетнічні відносини . . . . . . . . . . . . . . . 154

§3. Козаччина як культурне явище . . . . . . . . . . . . . . . 159

Колонізація лісостепової «України» . . . . . . . . . . . . . . . 159

Утворення козацького стану . . . . . . . . . . . . . . . 160

Козацька демократія . . . . . . . . . . . . . . . 167

Козаки і віра . . . . . . . . . . . . . . . 168

§4. Церква й освіта . . . . . . . . . . . . . . . 170

Становище православної церкви й освіти . . . . . . . . . . . . . . . 170

Братства і рух за реформи церкви й освіти . . . . . . . . . . . . . . . 175

Дві культурно-політичні орієнтації . . . . . . . . . . . . . . . 179

Петро Могила та його спадщина . . . . . . . . . . . . . . . 186

§5. Староукраїнська барокова культура . . . . . . . . . . . . . . . 190

Стилістика староукраїнської культури . . . . . . . . . . . . . . . 190

Київський культурний центр . . . . . . . . . . . . . . . 197

Українська пісня й дума . . . . . . . . . . . . . . . 201


Розділ V. Культура України кінця XVII — кінця XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . 208

§1. Епоха просвітництва — культурно-політичний контекст української історії . . . . . . . . . . . . . . . 209

«Вік Розуму» . . . . . . . . . . . . . . . 209

Польща . . . . . . . . . . . . . . . 217

Росія . . . . . . . . . . . . . . . 220

§2. Стара Україна: соціально-політичні реалії та культура повсякденного життя . . . . . . . . . . . . . . . 228

Козацька автономія . . . . . . . . . . . . . . . 228

Місто . . . . . . . . . . . . . . . 233

Колонізація нових земель . . . . . . . . . . . . . . . 236

Соціальна нестабільність . . . . . . . . . . . . . . . 238

Господарський та культурний побут . . . . . . . . . . . . . . . 241

§3. Освіта й гуманітарна культура . . . . . . . . . . . . . . . 246

Освіта . . . . . . . . . . . . . . . 246

Зміст вищої освіти . . . . . . . . . . . . . . . 250

Феофан Прокопович . . . . . . . . . . . . . . . 254

Українська діаспора в Росії . . . . . . . . . . . . . . . 258

Люди старої України . . . . . . . . . . . . . . . 260

§4. Пізнє українське бароко . . . . . . . . . . . . . . . 263

Архітектура і живопис . . . . . . . . . . . . . . . 263

Історична самосвідомість . . . . . . . . . . . . . . . 276

Книга, театр, музика . . . . . . . . . . . . . . . 279

§5. Кінець староукраїнської барокової культури. Григорій Сковорода . . . . . . . . . . . . . . . 284


Розділ VI. Культура України першої половини XIX ст. . . . . . . . . . . . . . . . 290

§1. Консерватори й ліберали в Європі та Росії . . . . . . . . . . . . . . . 291

Свобода соціальна і національна . . . . . . . . . . . . . . . 291

Класицизм і романтизм . . . . . . . . . . . . . . . 295

Росія: дві культурно-політичні орієнтації . . . . . . . . . . . . . . . 300

§2. Новий «культурний ландшафт» України . . . . . . . . . . . . . . . 308

Нові соціальні механізми культури . . . . . . . . . . . . . . . ...308

Нові вищі навчальні заклади і центри культури . . . . . . . . . . . . . . . 317

§3. Традиціоналізм і романтизм . . . . . . . . . . . . . . . 323

«Історія русів» . . . . . . . . . . . . . . . 323

Іван Котляревський та його «Енеїда» . . . . . . . . . . . . . . . 326

Українська романтика і слов’янська ідея . . . . . . . . . . . . . . . 331

«Кирило-Мефодіївське товариство». Микола Костомаров . . . . . . . . . . . . . . . 336

Галичина і революція 1848 р. . . . . . . . . . . . . . . . 343

§4. Микола Гоголь . . . . . . . . . . . . . . . 348

Особистість. Життєвий шлях . . . . . . . . . . . . . . . 348

Повісті . . . . . . . . . . . . . . . 352

«Ревізор» . . . . . . . . . . . . . . . 356

«Мертві душі» і крах Гоголя . . . . . . . . . . . . . . . 358

§5. Тарас Шевченко . . . . . . . . . . . . . . . 362

Життєвий шлях, особистість . . . . . . . . . . . . . . . 362

Шевченко-художник . . . . . . . . . . . . . . . 367

Поезія Шевченка . . . . . . . . . . . . . . . 370


Розділ VII. Культура України другої половини XIX — початку XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . 380

§ 1. Промислова революція на Заході. Реалізм і суб’єктивізм . . . . . . . . . . . . . . . 381

Горизонти технічної цивілізації . . . . . . . . . . . . . . . 381

Пізній романтизм . . . . . . . . . . . . . . . 385

Соціалізм та марксизм . . . . . . . . . . . . . . . 389

Націоналізм і загроза війни . . . . . . . . . . . . . . . 395

§2. Росія на шляху реформ. Еволюція правової та політичної природи самодержавства . . . . . . 400

Реформи Олександра II . . . . . . . . . . . . . . . 400

Контрреформи і криза імперії . . . . . . . . . . . . . . . 407

Антисемітизм . . . . . . . . . . . . . . . 413

§3. Україна пореформна та передреволюційна . . . . . . . . . . . . . . . 417

Село . . . . . . . . . . . . . . . 417

Урбанізація краю . . . . . . . . . . . . . . . 423

Західна Україна . . . . . . . . . . . . . . . 427

§4. Громадсько-політичні рухи в Україні . . . . . . . . . . . . . . . 430

Орієнтації визвольних рухів . . . . . . . . . . . . . . . 430

Національний рух. Українська політика уряду . . . . . . . . . . . . . . . 432

Ліберальний і соціалістичний рухи . . . . . . . . . . . . . . . 439

Галичина — український П’ємонт . . . . . . . . . . . . . . . 443

§5. Культура України 60 — 80-х років . . . . . . . . . . . . . . . 448

Наука в системі культури . . . . . . . . . . . . . . . 448

Доба реалізму. Література і театр . . . . . . . . . . . . . . . 453

Музика . . . . . . . . . . . . . . . 457

Живопис . . . . . . . . . . . . . . . 460

Україна в культурі Росії . . . . . . . . . . . . . . . 462

§6. Ідеологія громадовства і Драгоманов . . . . . . . . . . . . . . . 471

Доля національного романтизму . . . . . . . . . . . . . . . 471

Михайло Драгоманов . . . . . . . . . . . . . . . 476

Іван Франко . . . . . . . . . . . . . . . 483

§7. На зламі століть . . . . . . . . . . . . . . . 489

Грушевський як учений . . . . . . . . . . . . . . . 489

Нова політика галицької націонал-демократи . . . . . . . . . . . . . . . 492

«Батьки і діти» в наддніпрянській націонал-демократії . . . . . . . . . . . . . . . 499

Традиція й «модерн» . . . . . . . . . . . . . . . 504

Леся Українка . . . . . . . . . . . . . . . 510

Традиція та авангард у мистецтві . . . . . . . . . . . . . . . 514

§8. Ліберально-демократична й соціалістична думка . . . . . . . . . . . . . . . 522

Ліберально-демократичний гуманізм . . . . . . . . . . . . . . . 522

Гуманістичний соціалізм . . . . . . . . . . . . . . . 527

Володимир Вернадський . . . . . . . . . . . . . . . 532


Розділ VIII. Культура України в період комуністичної диктатури . . . . . . . . . . . . . . . 536

§ 1. Криза європейської цивілізації . . . . . . . . . . . . . . . 537

Війна і загроза цінностям Заходу . . . . . . . . . . . . . . . 537

Двадцяті роки: проблиски надії . . . . . . . . . . . . . . . 541

Фашизм . . . . . . . . . . . . . . . 544

§2. Утвердження комуністичного тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 549

Ленін і «диктатура пролетаріату» . . . . . . . . . . . . . . . 549

«Ленінський кооперативний план» . . . . . . . . . . . . . . . 555

Тоталітарний поворот . . . . . . . . . . . . . . . 559

§3. Україна в епіцентрі трагедій . . . . . . . . . . . . . . . 563

Українська інтелігенція в Громадянській війні . . . . . . . . . . . . . . . 563

Непівський реформізм і «українізація» . . . . . . . . . . . . . . . 572

Терор і кінець «українізації» . . . . . . . . . . . . . . . 581

§4. Культурне піднесення 20-х років . . . . . . . . . . . . . . . 587

Освіта і культура . . . . . . . . . . . . . . . 587

Всеукраїнська Академія наук . . . . . . . . . . . . . . . 593

«Масовізм» і Хвильовий . . . . . . . . . . . . . . . 601

Український авангард . . . . . . . . . . . . . . . 606

Винниченко . . . . . . . . . . . . . . . 612

Культурні орієнтації українського націоналізму . . . . . . . . . . . . . . . 615

§5. Культура України в період сталінського тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 621

Сталінський тоталітарний режим . . . . . . . . . . . . . . . 621

Україна в системі тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 625

Україна в Другій світовій війні: культурно-політичні перспективи . . . . . . . . . . . . . . . 630

Культура України в повоєнній тоталітарній імперії . . . . . . . . . . . . . . . 639

«Соціалістичний реалізм» . . . . . . . . . . . . . . . 647

§6. Розклад тоталітаризму . . . . . . . . . . . . . . . 655

Глобальний контекст історії . . . . . . . . . . . . . . . 655

Економічна стагнація СРСР . . . . . . . . . . . . . . . 660

Політична культура епохи Хрущова . . . . . . . . . . . . . . . 665

«Розвинутий соціалізм» . . . . . . . . . . . . . . . 671

Політичний простір України . . . . . . . . . . . . . . . 675

Культура повсякденного життя . . . . . . . . . . . . . . . 683

Науково-технічна культура України . . . . . . . . . . . . . . . 689

Гуманітарна культура України . . . . . . . . . . . . . . . 695


Підсумки . . . . . . . . . . . . . . . 715

Що таке Україна? . . . . . . . . . . . . . . . 715Попович М. В. Нарис історії культури України. — К.: «АртЕк», 1998. — 728 с: іл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). — ISBN 966-505-205-5

Ця нига являє собою нарис історії культури України як комплексу характерних матеріальних і духовних здобутків суспільства; до духовної культури включаються при цьому не тільки література, філософія та різні мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань.

Книга може бути посібником для викладачів та студентів-гуманітаріїв різних спеціальностей, що вивчають не тільки курси історії культури, а й історію окремих видів культури та загальну історію. Вона може бути корисною всім, хто цікавиться минулим України, внеском її народу в скарбницю світової культури.

Розрахована на широке коло читачів.


Цей посібник визнано одним з кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

Рекомендовано Міністерством освіти України

‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.